Plantevalg

Filtrer efter vækstpræferencer

Jordbund

Jordbundstype

Tåler sol

Plantevalg til skov, læhegn, vildt- og naturbeplantninger er ikke altid nemt. De mest almindelige og brugte arter af træer og buske tæller mange forskellige arter og kombinationer. Arter af buske og træer som alle har deres fordele og ulemper.

Udover selve artsvalget, har arternes indbyrdes placering i forhold til hinanden betydning for beplantningens udvikling. Nogle buske og træer tåler skygge, andre ikke. Nogle arter kvæles nemt under hurtigvoksende arter. Du skal derfor vælge arter der ikke bare trives på lokaliteten, men også i forhold til hinanden.

Når vi arbejder med at lave beplantninger, laver vi et plantevalg ud fra en række parametre som krav til voksested, beplantningens anvendelse, udspringstid, farver henover året og meget mere. Der kan desuden være særlige hensyn at tage, f.eks. hvis man skal lave et læhegn langs en indhegning med heste, så er der flere træarter og buske der er giftige for heste. Det kræver derfor indsigt i arternes vækst og egenskaber for at træffe det rigtige plantevalg, når skovrejsning, vildtplantninger, læhegn eller naturplantninger skal etableres.

Læs mere om træarterne, sådan du kan træffe det rette plantevalg
Ved at klikke på de respektive arter kan du læse lidt mere om den, vores anbefaling og hvad vi benytter de pågældende arter til.
Er du i tvivl, eller vil du gerne have hjælp til at sammensætte en beplantning, der lever op til dine ønsker, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Vil hjælper gerne med uforpligtende snak om planter – og et godt tilbud på dine planter