Plantevalg

Jordbundstype
Jordbund
Tåler sol

Der er mange muligheder, når du skal vælge planter til dit læhegn, skov eller vildt- og naturbeplantninger. På denne side, har vi samlet en oversigt over alle de mange forskellige arter vi arbejder med i vores skov- og naturprojekter. Ved at klikke på arten, kan du læse mere om deres vækstpræferencer og hvordan vi anvender dem.

Filtrer efter vækstpræferencer

Jordbundstype
Jordbund
Tåler sol
Udover selve artsvalget, hvor hver art har sine fordel og ulemper, så har arternes indbyrdes placering i forhold til hinanden betydning for beplantningens udvikling. Nogle buske og træer tåler skygge, andre ikke. Nogle arter kvæles nemt under hurtigvoksende arter. Du skal derfor vælge arter der ikke bare trives på lokaliteten, men også i forhold til hinanden. Når vi arbejder med at lave beplantninger, laver vi et plantevalg ud fra en række parametre som krav til voksested, beplantningens anvendelse, udspringstid, farver henover året og meget mere. Der kan desuden være særlige hensyn at tage, f.eks. hvis man skal lave et læhegn langs en indhegning med heste, så er der flere træarter og buske der er giftige for heste. Det kræver derfor indsigt i arternes vækst og egenskaber for at træffe det rigtige plantevalg, når skovrejsning, vildtplantninger, læhegn eller naturplantninger skal etableres. Er du i tvivl, eller vil du gerne have hjælp til at sammensætte en beplantning, der lever op til dine ønsker, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vil hjælper gerne med uforpligtende snak – og et godt tilbud på dine planter!