Californisk gedeblad

Skovfogeden siger:

Californisk gedeblad er en lidt overset art, der kan bruges til mange ting. Først og fremmest er den utrolig hårdfør og tåler meget skygge, så den danner en fortrinlig og tæt underskov eller læhegn – men pas dog lidt på, den kan blive ret voldsom.

Martin Viborg

Udbredelse

Californisk gedeblad er naturligt hjemmehørende i det vestlige USA, hvor populationen er særligt koncentreret omkring staten Californien. I sit naturlige udbredelsesområde vokser arten fortrinsvist på fugtig veldrænede lokaliteter, hvor den ofte danner krat på lysåbne arealer eller i skovbryn.

Udseende

Californisk gedeblad er en er en relativt kraftig busk med oprette grene. Busken bliver ca. 4-5 meter høj. Buskens form er ellipsoid til rund, og busken kan både være tæt forgrenet eller mere åben i væksten. Californisk gedeblad er en løvfældende busk med mørkegrønne blade. Bladene er mellem 8-12 centimeter lange og elliptiskformede.

Blomsterne på gedeblads-arterne er ofte flotte, og det samme gælder californisk gedeblad. Arten blomstrer omkring juni og får gullige til orangerøde blomster. Senere udvikler blomsterne sig, omkring september, til små sorte bærlignede stenfrugter. På samme tidspunkt som frugten udvikles, svulmer bægerbladene under frugten op og bliver røde. Den kulsorte og skinnende frugt står flot i kontrast til den højrøde baggrund, og arten pynter derfor i både for- og efteråret.

Vækst

Californisk gedeblad er nøjsom, hvad gælder jordbund, og den vokser derfor fornuftigt på flere jordbundstyper. Arten er relativt skyggetolerant, og den kan derfor både vokse i skovbryn eller som underskov under større træer.

Desuden er californisk gedeblad vind- og salttolerant, og den har derfor vist sig anvendelig i læbeplantninger.

Californisk gedeblad er nært beslægtet med ægte kaprifolie.

Anvendelse

Hos Proviido Skov & natur anvender vi fra tid til anden californisk gedeblad i vores landskabsbeplantninger, men også i vores skovrejsninger.

Arten er relativt hårdfør, og den gør sig derfor fint i både læhegn og vildtbeplantninger, hvor den kan bidrage med både herlighed og læ. Desuden kan den danne godt skjul til vildtet.

I skovrejsningerne egner den sig både i skovbryn, men også i selve bevoksningen. Artens skyggetolerance gør den bredt anvendelig som undervækst inde i kerneskoven.

Biodiversitet og klima

Californisk gedeblad forventes at tage fint imod til kommende klimaændringer.

I forhold til biodiversitet, så er planten fødekilde for mange fugle, som æder af plantens bær. Californisk gedeblad producerer både nektar og pollen, og særligt insekter med lang sugesnabel, som nat- og aftensværmere besøger planten.

Pattedyr spiser ikke af bærrene, men californisk gedeblad danner stadig godt skjul for hjortene at gemme sig i.

Vidste du?

Alle dele af planten er giftige for mennesker, men mangle fugle spiser af bærrene.

Kontakt os om dit planteprojekt

Standard kontaktformular til indsættelse i bunden af Produkter

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.
  • Hidden
Når du køber planter hos Proviido, får du planter af den bedste kvalitet fra danske planteskoler, samt råd og vejledning fra vores skovfogeder – kontakt os for en snak om dit planteprojekt.

Latinsk navn: Lonicera ledebourii
Maks. højde: 4 Meter
Størrelse: Busk
Blomstring: Gul blomstring i maj-juni
Høstfarve: Gul
Jordbund: Sandjord Muldjord Lerjord
X X X
Dræningsforhold: Tør Veldrænet Fugtig
X X
Lysbehov: Fuld sol Halvskygge Dyb skygge
X X X
Giftig: Ja Nej
Spiselig: Ja Nej
Beskæringsvenlig: Ja Nej
Bivenlig: Ja Nej
Vindtolerance: Fuldt hårdfør
Frosttolerance: Tolerant
Salttolerance: Fuldt hårdfør