ESG

ESG rapporten er en del af vores
bæredygtige fokus på klima, miljø, de social og
ledelsesmæssige forhold i virksomheden.

Uddannelse og elever

Vi forsøger altid at have elever i teamet, idet det skaber en god dynamik. Et eksempel herpå er Peter, der i dag er fastansat som skovfoged, skov- og landskabsingeniør. Peter startede i 2020, som elev, hvorefter han fik studiejob, og nu er fast hos Proviido.

FN’s Verdensmål

Vi sætter fokus på FN’s Verdensmål i forbindelse med vores ESG arbejde. Her fokuserer vi specifikt på Verdensmål Nr. 3, Nr. 4, Nr. 13 og Nr. 14.

Samarbejdspartnere

Vi stræber altid efter at etablere gode og langvarige samarbejdsrelationer. Vi tror på, at et godt samarbejde, er baseret på et godt værdisæt og en professionel indgangsvinkel til hinanden. Det gode samarbejde er vigtigt for Proviido.

”Vi planter ikke bare skov, vi realiserer drømme”

ESG rapporten

Bæredygtighed er en prioritet for Proviido. Det er den røde tråd i hverdagen – hvad enten det handler om skovrejsning af nye skovarealer eller pasning og pleje af eksisterende skovarealer – men det er også helt grundlæggende en del af vores principper.

Ofte er det en stor del af rådgivningen af vores kunder. Vi oplever kunder der har ambitioner om at adressere eksempelvis “E’et” i ESG, gennem skovplantning eller etablering af rekreative arealer.