Om os

Vision

Hos Proviido er det vores mission at skabe en platform, hvor vi med vores rådgivning kan give dig værktøjer til at træffe de rigtige beslutninger for din ejendom, når det gælder skov og natur.
Som kunde hos Proviido kan du forvente, at vi gør alt for at give dig god, faglig rådgivning på et trygt og gennemskueligt grundlag.

Det er de færreste mennesker, som har en detaljeret, faglig viden om skov og skovdrift. Derfor er det meget vigtigt for os, at du kan have tillid til, at opgaven vil blive løst professionelt og med respekt for dine krav og ønsker. Det sker, når du vælger os hos Proviido til at varetage dit skov- eller naturprojekt.

Uanset om du ejer en lille grund med nogle få træer, som skal fældes, eller du er skovejer med flere hundrede hektar, så møder vi dig i øjenhøjde og med fagligt solid rådgivning. Hos Proviido samarbejder vi kun med de bedste aktører i branchen, og vi lægger vores sjæl i at forvalte vores kunders tillid.

Baggrund

Proviido er stiftet i 2015 af Skov- og Landskabsingeniør Martin Viborg og Skovrider Rasmus Fejer Nielsen. Med mange års erfaring fra skovbrug i ind- og udland i bagagen var tiden moden til at skabe et alternativ til de gængse aktører inden for skovbruget i Danmark.

Navnet Proviido blev valgt, fordi vi synes, det repræsenterer mange af de egenskaber, vi som firma og iværksættere gerne vil stå for: “Pro” for professionel. “Provii” er en omskrivning af det engelske ord “provide”, som betyder at fremskaffe eller tilvejebringe. Mens “viido” er en omskrivning af det engelske “we do” – fordi, vi får tingene gjort. Men også fordi det netop var, hvad vi sagde til hinanden, da vi i sommeren 2015 besluttede at springe ud som selvstændige: “Yes, we do it”!

Helt fra etableringen af Proviido har vi haft et digitalt fokus. Vi har udviklet digitale redskaber til at understøtte driften af bl.a. skovarealer og i stigende omfang også juletræsdyrkning.
Omfanget af den del af Proviido er gennem årene øget. Således fik vi i 2018 bevilget støtte fra Innovationsfonden til videreudviklingen af vores produktionsstyringsværkstøj, JULLOG. Støtten fra Innovationsfonden betød, at vi hos Proviido i en periode har kunnet øge fokus på udvikle og skabe en række funktioner til JULLOG.

Videreudviklingen af JULLOG sker fortsat i et tæt samarbejde med tilknyttede juletræsproducenter og eksterne programmører. I sommeren 2019 besluttede vi, at Rasmus’ fremtidige rolle er at bidrage med sparring til videreudvikling af JULLOG. Så i dag er skov- og landskabsingeniør Martin Viborg den faglige person, du møder, når du kontakter Proviido.

I dag, er det således Martin Viborg, der er ansvarlig for den daglige drift, og for at vi gør det, vi er gode til:

“Proviido – vi laver skov og natur”

Hvem er møder du hos Proviido?

Martin Viborg

Martin Viborg

Ejer, Skovfoged, Skov- og Landskabsingeniør

 

Uddannet Skov- og Landskabsingeniør ved Københavns Universitet i Nødebo. Over 10 års erfaring som skovfoged i ind- og udland. Har en fortid som officer i hæren og finansierede sit studie ved at arbejde som skovarbejder og anlægsgartner.

Martin er daglig leder af firmaet. Han rykker ud i felten, når det kommer til rådgivning, entreprisestyring og Proviidos fast forvaltede ejendomme. Han påtager sig også de daglige driftsopgaver for Proviidos kunder. Martin er desuden specialist i juletræer og pyntegrønt. Så det er ham, du skal tale med, når det kommer til rådgivning, dyrkning og handel med træer og pyntegrønt.

Asger Toft Ravn

Asger Toft Ravn

Skovarbejder, Skov- og Landskabsingeniør

 

Asger er vor mand i felten! Asger har en uddannelse som skov- og landskabsingeniør i bagagen og som han selv siger det: “Jeg befinder mig bedst i skoven…“. Udover at varetage projektledelse og skovrådgivning for en række kunder, er Asger derfor også vores praktiske mand, som vi sender i spidsen med sav, plantespade og mærketang. Således er Asger bl.a. ansvarlig for alle vores topkapnings- og træfældningsopgaver.

Asger er bosiddende syd for Vejle, hvorfor Asger er den primære kontaktperson for vores kunder i Sydjylland og på Fyn.

Peter Wortmann

Peter Wortmann

Skovfogedassistent, Skov- og landskabsingeniørstuderende

 

Peter er 3. års-studerende ved Københavns Universitet, hvor han læser til skov- og landskabsingeniør. Peter har en fortid som landbrugsmedhjælper, hvorfra det at færdes ude og være en del af naturen er en ganske naturlig ting. Kombineret med en solid skovbrugsfaglig viden fra studiet, har Peter således en bredt funderet værktøjskasse, til at løse de opgaver og problemstillinger der måtte være, uanset om det er det praktiske skovhåndværk eller komplicerede planteplaner.

Peter er bosiddende i Skive, og vil som udgangspunkt primært træffes hos vore kunder i den midtjyske geografi.

Firmaoplysninger

Proviido ApS
Resenvej 85, 7800 Skive
Email: info@proviido.dk
CVR: 37135127
Nordea Bank, Regnr. 9617 Kontonr. 6281 453 287