Om os

Vision

Hos Proviido er det vores mission at vi med vores rådgivning, kan give dig værktøjer til at træffe de rigtige beslutninger for din ejendom, når det gælder skov og natur.
Som kunde hos Proviido kan du forvente, at vi gør alt for at give dig god, faglig rådgivning på et trygt og gennemskueligt grundlag.

Det er de færreste mennesker, som har en detaljeret, faglig viden om skov og skovdrift. Derfor er det meget vigtigt for os, at du kan have tillid til, at opgaven vil blive løst professionelt og med respekt for dine krav og ønsker. Det sker, når du vælger os hos Proviido til at varetage dit skov- eller naturprojekt.

Uanset om du ejer en lille grund med nogle få træer, som skal fældes, eller du er skovejer med flere hundrede hektar, så møder vi dig i øjenhøjde og med fagligt solid rådgivning. Hos Proviido samarbejder vi kun med de bedste aktører i branchen, og vi lægger vores sjæl i at forvalte vores kunders tillid.

Baggrund

Proviido er stiftet i 2015 af Skov- og Landskabsingeniør Martin Viborg og Skovrider Rasmus Fejer Nielsen. Med mange års erfaring fra skovbrug i ind- og udland i bagagen var tiden moden til at skabe et alternativ til de gængse aktører inden for skovbruget i Danmark.

Navnet Proviido blev valgt, fordi vi synes, det repræsenterer mange af de egenskaber, vi som firma og iværksættere gerne vil stå for: “Pro” for professionel. “Provii” er en omskrivning af det engelske ord “provide”, som betyder at fremskaffe eller tilvejebringe. Mens “viido” er en omskrivning af det engelske “we do” – fordi, vi får tingene gjort. Men også fordi det netop var, hvad vi sagde til hinanden, da vi i sommeren 2015 besluttede at springe ud som selvstændige: “Yes, we do it”!

I 2019 stod vi overfor en skillevej, da Rasmus valgte at søge nye udfordringer, men heldigvis er de to stiftere fortsat nære venner og den dag i dag, bidrager Rasmus fortsat med råd og sparring.

I dag, er det således Martin Viborg, der som ejer er ansvarlig for den daglige drift, og for at vi gør det, vi er gode til:

“Proviido – vi realiserer drømme”

Geografi

Vi har udgangspunkt forskellige steder, både i Jylland og på Sjælland – men vi kommer i hele landet, så tag bare fat i os og aftale tidspunkt, hvor vi skal besøge dig.

Hvem møder du hos Proviido?

Martin Viborg

Ejer, Skovfoged, Skov- og Landskabsingeniør

Uddannet Skov- og Landskabsingeniør ved Københavns Universitet i Nødebo. Over 15 års erfaring som skovfoged i ind- og udland. Har en fortid som officer i hæren og finansierede sit studie ved at arbejde som skovarbejder og anlægsgartner.

Martin er stifter og daglig leder af firmaet og har sit udgangspunkt fra kontoret i Skive, hvor han arbejder med rådgivning, entreprisestyring og vore fastforvaltede ejendomme. Martin er desuden vores specialist i skovrejsning, og har således et grundigt kendskab til lovgivningen og tilskudsreglerne på området.

kd.odiivorp@nitram

Ole Ruhwald

Partner, Skovfoged, Skov- og Landsingeniør

Uddannet Skov- og Landskabsingeniør ved Skolen i Nødebo i 1996. Med over 25 års erfaring som skovfoged, er Ole en kompetent rådgiver, både indenfor skov og natur, men også juletræer og pyntegrønt, der gennem en årrække har været Oles speciale.

Forud for studiet arbejdede Ole som skovarbejder, og nyder forsat når jobbet kræver at saven startes. Således er Ole vores specialist, når det kommer til specialskovning, topkapning mv.

Ole har udgangspunkt fra Glesborg, og varetager således primært vore kunder i Østjylland.

Peter Wortmann

Skovfogedassistent, Skov- og landskabsingeniørstuderende

Peter er 4. års-studerende ved Københavns Universitet, hvor han læser til skov- og landskabsingeniør. Med en fortid som landbrugsmedhjælper, hvor det at færdes ude og være en del af naturen er en ganske naturlig ting. Kombineret med en solid skovbrugsfaglig viden fra studiet, har Peter således en bredt funderet værktøjskasse, til at løse de opgaver og problemstillinger der måtte være, uanset om det er det praktiske skovhåndværk eller komplicerede planteplaner.

Peter er bosiddende i Hillerød, og vil som udgangspunkt primært træffes hos vore kunder i den sjællandske geografi.

Mathias Yde

Skovarbejder og naturentusiast ud over alle grænser

Mathias har sammen med sin kone, en mindre skovejendom mellem Skive og Holstebro, så efter at have arbejdet som falckredder i en årrække, besluttede Mathias at lave et karriereskift, hvor ambulancen blev skiftet ud med motorsaven og plantespaden “skoven gør mig glad” som Mathias siger.

Natur- og vildtpleje er det, Mathias brænder aller mest for, så når vi har et areal, der skal have en tur med motorsav og buskrydder, for at komme til at tage sig aller bedst ud – så er det Mathias vi skal have på opgaven!