Skovfoged – rådgivning, sparring og udførelse

Skovfoged Martin Viborg (i midten) i dialog med skoventreprenør og skovejer. Med over 20 års erfaring fra ind- og udland har vi erfaringen og netværket til at give dig indsigt i den rette pasning og pleje af din skov og ejendom.

Hvad laver Proviido…?

Vi laver skov og natur! Så enkelt kan det siges…! Men det dækker faktisk over en lang række ting. Lige fra konsulentrådgivning og forvaltning af ejendomme til udførsel af diverse skoventrepriser. I og med at vi har en fortid i det praktiske skovbrug, så er vi ikke blege for selv at tage motorsaven eller plantespaden i hånden, når der er en opgave der skal løses – og tiden er til det…

“Uanset om du ejer en lille grund med nogle få træer, som skal fældes, eller du er skovejer med flere hundrede hektar, så møder vi dig i øjenhøjde og med fagligt solid rådgivning.”

Skov- og landskabsingeniør, ejer Proviido, Martin Viborg

Konsulentrådgivning

Har du en konkret opgave eller udfordring på din ejendom, som du kunne tænke dig at få sparring på? Det kunne være et konkret spørgsmål, f.eks. om en bevoksning har brug for tynding, hvilke arter, der er bedst at plante i dit læhegn eller ønsker du en gennemgang af din ejendom, for at få idéer og inspiration til at øge natur- og herlighedsværdien, så kan Proviido hjælpe dig. Oftest, ønsker vore kunder også efterfølgende at vi udfører det konkrete arbejde, f.eks. plantning af et læhegn eller fældning af et stykke skov – men det er ikke et krav fra os, at vi skal stå for arbejdet – vi laver f.eks. også gerne en planteplan og leverer planterne, som du efterfølgende selv kan plante.

Vi udfører en række rådgivningsopgaver, lige fra tilskudsansøgninger, ejendomsvurdering, syn & skøn til dyrkningsrådgivning indenfor juletræer og pyntegrønt.

Få rådgivning om:

  • Tilskudsansøgning
  • Skovdrift og -pasning
  • Ejendomsvurdering
  • Natur og terrænpleje
  • Plantevalg i skov og det åbne land
  • Plantning af læhegn og naturbevoksninger
  • Dyrkning af juletræer og pyntegrønt

Konsulentopgaver udføres på timebasis og faktureres for medgået tid eller efter aftale.

Flishugger i aktion på afdriftsareal – koordinering og afsætning af bl.a. flis er en klassisk opgave vi tilbyder.

Entrepriseydelser

Proviido leverer alle typer af entrepriseydelser til skov- og naturprojekter. Vi optimerer vores løsning efter dine ønsker, og hjælper dig med den bedst mulige løsning, hvor vi tager os af alt fra afsætning at tømmer og flis, til udarbejdelse af planteplaner og den efterfølgende gentilplantning. Alle opgaver, løses i samarbejde med vores dygtige underentreprenører, hvilket giver os en fleksibilitet i de løsninger vi kan tilbyde, og samtidigt er vi ikke låst af kapacitetsbegræsninger på eget grej og skal ej heller tænke over, at vi skal holde dyrt grej kørende.

Er der tale om en manuel opgave, såsom træfældning eller håndplantning, vil du indimellem kunne opleve at der er os selv, der kommer ud og løser opgaven. Dels, har det manuelle skovarbejde været en måde, hvor vi som iværksættere har kunnet fylde kalenderen ud, men endnu vigtigere, giver det os en mulighed for at holde håndværket vedlige, idet vi har en fortid som skovarbejdere.

Hvordan løser vi en opgave?

“Et typisk opgaveforløb, vil være at vi tager den indledende dialog med skovejeren, hvor vi i fællesskab afklarer, hvordan opgaven skal udføres. Herefter forestår vi opgaven for ejer, hvor vi koordinerer arbejdet med de involverede entreprenører, forestår igangsætning og tilsyn i alle processer af opgaven. Når opgaven, er udført sender vi en projektopgørelse til ejer.”

Skov- og landskabsingeniør, ejer Proviido Skov & Natur ApS, Martin Viborg 

Planlægning og koordinering af entrepriser er en af de klassiske skovfogedopgaver, vi udfører. Skal du eksempelvis have fældet og gentilplantet et stykke skov, så udfører vi gerne opgaven som en totalentreprise, som typisk kunne indebære skovning og udkørsel af tømmer, salg af tømmer, efterfølgende jordbearbejdning, udarbejdelse af planteplan og genplantning af arealet. Mange af vores kunde vil dog gerne selv involveres i processen, f.eks. ved selv at stå for plantningen, hvilket bestemt også er en mulighed.

Ejendomsforvaltning

Har du en skovejendom, der ligger langt fra din bopæl eller har du blot ikke tiden og energien til selv at stå for den daglige drift af din skovejendom, så kan vi løse opgaven for dig.

Alt efter skovens størrelse, dine behov og budgettet kan en forvaltningsopgave løse på forskellige måder, enten som fastprisaftale, på timebasis eller en kombination af de to. Vi har ikke nogen pakkeløsninger, medlemsordninger eller tilsvarende, men laver en skræddersyet aftale, der passer til dine behov og ønsker.

Eksempler på ydelser vi leverer

Maskinskovning

Maskinskovning

Opsætning af skovhegn

Opsætning af skovhegn

Boring af plantehuller

Boring af plantehuller

Grenknusning

Grenknusning

Skovrejsning

Skovrejsning

Gravning af sø

Gravning af sø

Flishugning

Flishugning

Skovplanter

Skovplanter

Maskinel plantning

Maskinel plantning

Træfældning

Træfældning

Topkapning

Topkapning

Renhold af plantning

Renhold af plantning

Skal vi kontakte dig?