Har du et spørgsmål?

Skov

Land

Juletræer

Skov

Vi løser næsten alle opgaver i skoven Proviido arbejder målrettet med opgaver og tilbud til skov, skovejere og skovdrift. Eksempler på opgaver vi ofte bistår skovejere med er levering af skovplanter,  plantning af skov, etablering af læhegn, rydning af læhegn,...

Skovning

Skovning – fældning af træer og afsætning af træSkovning er et fagord for skovfældning, altså fældning af træer i skovbevoksninger. I praksis er skovning, det mest markante indgreb vi laver i vores skove. Det er når vi skover, at vi begynder at høste af det arbejde...

Vildthegn

Opsætning af vildthegn langs et areal der skal tilplantes med skov.Hvad er et vildthegn? Har du skovbeplantninger, læhegn eller frugttræer som skal hegnes ind? Indhegning er den mest effektive beskyttelse mod vildtskader. Hjortevildt og harer er meget glade for...

Skovplanter

Der er mange forhold, der spiller ind, når du skal købe skovplanter. For det første skal du selvfølgelig være klar over, hvad du gerne vil plante. Skal det være nåletræ eller bøg? Hybridlærk eller ædelgran? Skal planterne vokse hurtigt eller langsomt? Hvilke træarter...

Jordbearbejdning

Plantning af ny skov er en langsigtet investering og derfor er det vigtigt at der skabes et godt udgangspunkt. Klargøring af markjord til plantning Markjord / agerjord der skal tilplantes med skov eller juletræer kan pløjes almindeligt eller dybdepløjes samt pakkes...

Plantning

Plantning af skov, læhegn og naturarealerI Danmark bliver der årligt plantet 25 millioner planter i de danske skove (excl. juletræer). Plantning af de fleste planter sker med plantemaskine, men mange bliver plantet manuelt. I skovbruget bliver en større tilplantning,...

Flishugning

TP 230 PTO professionel flishugger. Lindana.Flishugning og salg af flis – fra skov til varmeværk Leder du efter den rigtige løsning til dit flisprojekt? Få hjælp til dit flisprojekt her. Kontakt os om din flisopgave og få hjælp til at sammensætte den bedste løsning...

Skovpleje

Kultur- og skovpleje. Pleje af nyplantningerSkovpleje, som man i fagsprog kalder “kulturpleje”, er alt det man foretager sig i en nyplantning, fra planterne er stukket i jorden frem til at den egentlige pleje foregår ved udtynding. I denne forbindelse skelner vi...

Renholdelse

Renholdelse og ukrudtbekæmpelse i skov og læhegnTidlig og hyppig renholdelse efter plantning af skov, skovrejsning, læhegn er med til at give planterne hurtigere vækst og større overlevelse. Nyplantede skovplanter og læhegn bør typisk renholdes 2-3 år efter plantning...

Rodfræsning

Rodfræsning af skov og markarealerRodfræsning kan foregå med en række forskellige maskinmodeller og typer, som hver især er idelle til bearbejdning af rødder og stød i jorden på større arealer i skov og mark. Til mindre opgaver med stubfræsning af enkelte trærødder og...

Grenknusning

En grenknuser er en kraftig maskine oftest monteret på en traktor, hvor et stort antal hamrer roterer om en akse, og derved findeler alt organisk materiale ned til jordniveau og efterlader et jævnt areal. Grenknusning bruges ofte inden gentilplantning i skov og har...

Plantevalg

Uanset om du planter i et det åbne land eller skoven, så er pantevalget ikke altid lige nemtPlantevalget i skov, læhegn, vildt- og naturbeplantninger er ikke altid nemt. De mest almindelige og brugte arter af træer og buske tæller mange forskellige arter og...

Træfældning – almindelig fældning af nåletræ fra jorden

For at gøre det let og overskueligt, har vi lavet et lille værktøj, hvor du hurtigt kan få et vejledende overslag på din træfældningsopgave. Hvis det er noget du ønsker at gå videre med, så laver vi selvfølgeligt et endeligt tilbud på din opgave.Overslag på...

Træfældning – almindelig fældning af løvtræ med stor krone

For at gøre det let og overskueligt, har vi lavet et lille værktøj, hvor du hurtigt kan få et vejledende overslag på din træfældningsopgave. Hvis det er noget du ønsker at gå videre med, så laver vi selvfølgeligt et endeligt tilbud på din opgave.Overslag på...

Guide til beskæring af træer

Hvad er det bedste beskæringstidspunkt? Det er en skrøne, at træer SKAL beskæres om vinteren! Selvom det ofte hævdes, at træer skal beskæres om vinteren, så er dette ikke biologisk eller vækstmæssigt begrundet. Derimod, bunder anbefalingen i at det traditionelt er om...

Træfældning og topkapning

Ser du ikke din fældningsopgave? Har du brug for at få fældet flere træer eller er der særlige forhold for din opgave kan du kontakte os her.

Træfældning

Lad os hjælpe dig med at finde de bedste tilbud på træfældning. Så er du sikret en professionel og sikker træfældning til en god pris. Og du undgår at spilde tiden på at snakke med forskellige træfældningsfirmaer. Det eneste du skal gøre er at beskrive din træfældning...

Træfældning – fældning med topkapning

For at gøre det let og overskueligt, har vi lavet et lille værktøj, hvor du hurtigt kan få et vejledende overslag på din træfældningsopgave. Hvis det er noget du ønsker at gå videre med, så laver vi selvfølgeligt et endeligt tilbud på din opgave.Overslag på...

Skader i skov

Det er ikke ualmindeligt, at træer og skov rammes af forskellige skader og sygdomme. Der er mange ting der, der kan forårsage skader i skov. Ofte er insekter, svamp eller klima årsagen – men både rådyr, harer og mus er også årsag til mange skader i skov. I nogle...

Land

Få svar på dine spørgsmål om skov og natur i det åbne landSe svarene på nogle af de mest stillede spørgsmål om læhegn, vildthegn, juletræer og småplantninger. Finder du ikke svar på dit spørgsmål er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.Hegn til...

Skovrejsning

Skovrejsning – plantning af ny skovMed et skovrejsningstilskud kan du få tilskud til at plante skov, der giver din ejendom natur og herlighed. Tilmed kan du beholde din grundbetaling (hektarstøtte) når laver skovrejsning.Få din egen skov med plads til bål, shelter og...

Plantning af læhegn

Læhegn og læhegnsplanter  Få et læhegn, der passer til din ejendom og dit formål med de rette læhegnsplanter Plantning af læhegn tjener typisk følgende formål: Natur og vildt Herlighed Læ Afskærmning Du bør altid vælge den sammensætning af læhegnsplanter, der...

Sådan planter du læhegn med tilskud

Du kan søge om tilskud til læhegn og remisser frem til d. 3 august 2018. Tilskudsordningen kan søges individuelt eller kollektivt og administreres af miljøstyrelsen. Tilskudsordningen er ikke egnet til alle lodsejerprojekter, og kommer med en række begrænsninger i...

Plantevalg

Uanset om du planter i et det åbne land eller skoven, så er pantevalget ikke altid lige nemtPlantevalget i skov, læhegn, vildt- og naturbeplantninger er ikke altid nemt. De mest almindelige og brugte arter af træer og buske tæller mange forskellige arter og...

Vildtplanter – ikke bare for rådyr og fugle

Naturstyrelsen har en række tilskudsordninger til vildtplanter. Du kan som privat jordejer kan få helt op til 90% tilskud til at etablere vildtvenlige beplantninger. Og med vildt, menes ikke bare fugle, harer og rådyr, men også sjældne musearter mv. Der stilles lidt...

Vildtpleje

Hvem kunne ikke godt tænke sig at have mere natur og vildt på sin ejendom? Vildt er en fællesbetegnelse for dyrelivet i skoven. Nogle gange af jægere brugt som fællesbetegnelse for de jagtbare vildtarter. Du kan lave en række tiltag på din ejendom for at optimere...

Anlæg af sø – alt om ansøgning, projektering og etablering

Anlæg af sø så den på kort tid kan fungere som opholdssted for mange forskellige dyrearter og give ejendommen et visuelt løft til glæde for ejeren. I natur og vildtpleje er nærhed til vand altid positivt. Søer er vigtige leve, føde- og drikkesteder for mange dyr. Hvor...

Naturpleje

Naturpleje som ny driftsgren?Indlæg af Morten Thorøe, Master of Science (MSc) in Forest and Nature Management.I historisk tid har hederne, engene og overdrevene spillet en væsentlig rolle i den enkelte bedrifts foderforsyning hen over året. Flere af disse naturtyper...

Hedepleje

Hedepleje er ofte et nødvendigt tiltag for at undgå tilgroning.Fakta om hede Hede er en naturtype, med vegetation bestående af hedelyng, revling, hede-melbærris, samt ene og egetræer. Heder findes på de mest næringsfattige jorde og er generelt truet af tilgroning og...

Juletræer

Hvilken type gødning skal jeg anvende, kan jeg få hjælp til gødskning, er det nødvendigt at sprøjte mod lus i mine træer, er der skadedyr i mine nordmannsgran, analyse af nåleprøve eller jordbundsprøve, proveniensvalg, vejledning i formklipning eller...

Dyrkning af juletræer

Dyrkning af juletræer er ikke venstrehåndsarbejde! Montering af fuglepinde om foråret er bare én ud af mange arbejdsopgaver, der skal foretages hvert år i 6-8 år, INDEN det første træ høstes!Hvordan starter man en juletræsproduktion? Et godt og relevant spørgsmål for...

Skadedyr i juletræer

Der er en lang række af skadedyr, der kan angribe juletræer og pyntegrønt – med potentielt massivt økonomisk tab som konsekvens – her viklere i nobilis.Skadedyr i nordmannsgran Lus Alm. ædelgran lus (Dreyfusia nordmanniana), grøn (ulden) ædelgranlus (mindarus...

Nåleanalyser i juletræer

En nåleanalyse giver indblik i, hvad der giver anledning til et konkret problem – og hvad du skal gøre ved det.Hvorfor lave en nåleanalyse i juletræer? En nåleanalyse i juletræer bruges til konkret at bestemme, hvilke næringsstoffer der er i mangel i din kultur....

Sådan mindsker du din risiko som juletræsproducent

Få en snak med en ekspert Som seriøs juletræsproducent, kan du med nogle enkle tiltag forbedre din risikostyring, og i et vigende marked øge mulighederne for at det er dine træer, der bliver solgt til en attraktiv pris. Foto: Bitten Jeppesen og Martin Viborg fra...

Pyntegrønt

Plantevalg

Ideer, tips & tricks

Pyntegrønt

Pyntegrønt er mange ting, lige fra cypress, buksbom, nordmannsgran, nobilis og mange flere arter. Nobilis (abies procera) som er på billedet ovenfor, er idag den vigtigste art, når det drejser sig om produktion af pyntegrønt.Pyntegrøntet har et dårligt ry Når snakken...

Pyntegrønt – træarter der anvendes til klippegrønt

I Danmark produceres der årligt 25-27.000 tons pyntegrønt. Langt den overvejende del eksporteres, hvor en stor andel går via Østeuropa, hvor grøntet forædles til f.eks. kranse eller dekorationer. Der er en lang række af arter, der bliver brugt som pyntegrønt. Nobilis,...

Kulturetablering i pyntegrønt

Nyttig viden inden du skal igang med plantning af  pyntegrønt i din skov? Det hævdes, at der er dårlig økonomi i at dyrke pyntegrønt i sin skov. Lad det være slået fast med det samme, at det er en ganske forkert antagelse! I forhold til en hver anden afgrøde inden for...

Skadedyr i nobilis pyntegrønt

Pyntegrønt er trods mange års stagnerende priser fortsat en stor indtægtskilde i skovbruget, hvor spæde positive vinde de senere år er begyndt at blæse, med udsigt til et underforsynet marked. Det er derfor ekstra ærgerligt, når årets høst bliver ødelagt pga....

Opstamning af pyntegrønt

Når man opstammer træer, så fjerner man de nederste grene på stammen. I produktionsskovbruget, gør man det f.eks. for at øge øge kævlekvaliteten eller for at hæve bulhøjden i en bevoksning. I en pyntegrøntskultur gør man det af flere årsager: Øge lysindfaldet For at...

Økonomi og høst i pyntegrønt

Er der økonomi i at dyrke pyntegrønt? JA! Læs mere nedenfor. Penge i pyntegrønt Nobilis bevoksninger er ofte overset aktiver. Læs nærmere i denne artikel bragt i landbrugsavisen december 2017 

Almindelig hvidtjørn (Crataegus laevigata)

Karakteristisk lille træ i mange læhegn og skovbryn. Hvidtjørn er kendt for de flotte hvide blomster i maj-juni. Almindelig hvidtjørn er meget vind og froststærk og tåler beskæring, faktisk er hvidtjørn blandt de træarter der tåler mest vind overhovedet. Hvidtjørn...

(Almindelig) Hyld (Sambucus nigra)

Hyld er en op til 4m høj busk der tåler en del skygge. Hyld er en udpræget pionérart, men klarer sig ikke godt op mod andre arter. Almindelig hyld selvsås ofte i levende hegn og lysninger, blot der er nok lys, vand og næring. Hyldens sorte bær spises flittigt af...

Almindelig benved (Euonymus europaeus)

Opnår en højde på mellem 3-7 meter. Ikke så vindtolerant og vokser på gode jorde. Trives ikke på magre jorde. Står med flotte røde/orange frøkapsler i efteråret. Både plante og frugter er giftige, men frugterne spises og spredes af fugle. Benved trives i fuld sol...

Bjergfyr (Pinus mugo)

Busket og flerstammet træ, som er meget hårdfør og robust. Bjergfyr findes også som enstammet i varieteten Fransk Bjergfyr (Pinus mugo var. rostrata). Bjergfyr kan vokse sig større, men ses ofte i højder på nogle få meter. Sidegrene har så kraftig vækst at træet...

Bøg (Fagus sylvatica)

Artsbeskrivelse Bøg Bøgen er vores mest almindelige løvtræ og findes i det meste af landet. Bøg er en langsom starter, der kan vokse sig til et stort og dominerende træ, der bortskygger andre planter. Bøg anvendes ikke så hyppigt i vildtplantninger og læhegn, da bøg...

Californisk gedeblad (Lonicera ledebourii)

Busken bliver 2-3 meter høj med oprette og hængende grene. Meget tidligt udspring allerede i februar – marts. Selv hård frost efter udspring er som regel uproblematisk. Arten er naturligt forekommende i Danmark på de bedre ler- og kalkholdige jorde. Dunet gedeblad er...

Artikler, tips & idéer

En samling af gode ting til dig Her finder du en række forskellige artikler vi har skrevet. Læs om alt lige fra haveplanlægning, opskrift på snaps og til skadedyr i skovbruget.

Parcelhus skiftet ud med skovejendom

Skoven inviterer indenfor Der er ingen, som rigtig forstår, hvad Anette og Lasse Bjerre vil derude på landet, da parret i foråret 2017 forelsker sig i en skovejendom. Hvorfor vil de flytte 16 kilometer væk fra parcelhuset, som de i 1999 selv fik bygget, og væk fra...

Skoven er det hele værd

Drømmer du om et hus på landet? Så er det en god idé at købe en bolig med egen sø og skov og med jord til et par heste! Sådan lyder et af flere råd fra ejendomsmægler Kasper B. Andersen fra Nybolig Holstebro. Der må gerne være en skov, som hører med til ejendommen....

Skive-firma rejser skov i hele landet

Nedenstående artikel af journalist Joan Thora E. Laurberg (joanthora@gmail.com) blev bragt i Skive Folkeblad 22. marts 2018. Da de stiftede firmaet, var de sikre på, at det at kunne rejse en skov via en tilbudsportal på internettet og ved kontakt med blot én person...

Der er også plads til natur på de mindre ejendomme

For at forskønne omgivelserne har Birgitte længe ønsket at bruge nogle af ejendommens åbne arealer til beplantning med træer og buske. Dels for at skabe læ og ikke mindst få naturen tættere på i dagligdagen. Det viste sig til hendes store overraskelse, at plantning...

Skovfogedens opskrift på gransnaps

"Under morgenes gåtur med hunden, kom jeg i tanke om, at det er på højetid at få indsamlet skud til årets gransnaps. Derfor vil jeg videregive skovfogedens enkle opskrift (som han har lært af sin far…) på hjemmelavet gransnaps." Ingredienser 1 fl. neutral vodka (den...

Naturpleje

Naturpleje som ny driftsgren?Indlæg af Morten Thorøe, Master of Science (MSc) in Forest and Nature Management.I historisk tid har hederne, engene og overdrevene spillet en væsentlig rolle i den enkelte bedrifts foderforsyning hen over året. Flere af disse naturtyper...

Beskæring af frugttræer

Du kan selv foretage den hurtige og nemme beskæring af de små frugttræer i haven, men større beskæringer giver et bedre resultat med en professionel.Større beskæringer og formning af frugttræet hovedstamme og bærende grenstruktur kræver viden om skudtyper og træets...

Skov

Skov

Vi løser næsten alle opgaver i skoven Proviido arbejder målrettet med opgaver og tilbud til skov, skovejere og skovdrift. Eksempler på opgaver vi ofte bistår skovejere med er levering af skovplanter,  plantning af skov, etablering af læhegn, rydning af læhegn,...

Skovning

Skovning – fældning af træer og afsætning af træSkovning er et fagord for skovfældning, altså fældning af træer i skovbevoksninger. I praksis er skovning, det mest markante indgreb vi laver i vores skove. Det er når vi skover, at vi begynder at høste af det arbejde...

Vildthegn

Opsætning af vildthegn langs et areal der skal tilplantes med skov.Hvad er et vildthegn? Har du skovbeplantninger, læhegn eller frugttræer som skal hegnes ind? Indhegning er den mest effektive beskyttelse mod vildtskader. Hjortevildt og harer er meget glade for...

Skovplanter

Der er mange forhold, der spiller ind, når du skal købe skovplanter. For det første skal du selvfølgelig være klar over, hvad du gerne vil plante. Skal det være nåletræ eller bøg? Hybridlærk eller ædelgran? Skal planterne vokse hurtigt eller langsomt? Hvilke træarter...

Jordbearbejdning

Plantning af ny skov er en langsigtet investering og derfor er det vigtigt at der skabes et godt udgangspunkt. Klargøring af markjord til plantning Markjord / agerjord der skal tilplantes med skov eller juletræer kan pløjes almindeligt eller dybdepløjes samt pakkes...

Plantning

Plantning af skov, læhegn og naturarealerI Danmark bliver der årligt plantet 25 millioner planter i de danske skove (excl. juletræer). Plantning af de fleste planter sker med plantemaskine, men mange bliver plantet manuelt. I skovbruget bliver en større tilplantning,...

Flishugning

TP 230 PTO professionel flishugger. Lindana.Flishugning og salg af flis – fra skov til varmeværk Leder du efter den rigtige løsning til dit flisprojekt? Få hjælp til dit flisprojekt her. Kontakt os om din flisopgave og få hjælp til at sammensætte den bedste løsning...

Skovpleje

Kultur- og skovpleje. Pleje af nyplantningerSkovpleje, som man i fagsprog kalder “kulturpleje”, er alt det man foretager sig i en nyplantning, fra planterne er stukket i jorden frem til at den egentlige pleje foregår ved udtynding. I denne forbindelse skelner vi...

Renholdelse

Renholdelse og ukrudtbekæmpelse i skov og læhegnTidlig og hyppig renholdelse efter plantning af skov, skovrejsning, læhegn er med til at give planterne hurtigere vækst og større overlevelse. Nyplantede skovplanter og læhegn bør typisk renholdes 2-3 år efter plantning...

Rodfræsning

Rodfræsning af skov og markarealerRodfræsning kan foregå med en række forskellige maskinmodeller og typer, som hver især er idelle til bearbejdning af rødder og stød i jorden på større arealer i skov og mark. Til mindre opgaver med stubfræsning af enkelte trærødder og...

Grenknusning

En grenknuser er en kraftig maskine oftest monteret på en traktor, hvor et stort antal hamrer roterer om en akse, og derved findeler alt organisk materiale ned til jordniveau og efterlader et jævnt areal. Grenknusning bruges ofte inden gentilplantning i skov og har...

Plantevalg

Uanset om du planter i et det åbne land eller skoven, så er pantevalget ikke altid lige nemtPlantevalget i skov, læhegn, vildt- og naturbeplantninger er ikke altid nemt. De mest almindelige og brugte arter af træer og buske tæller mange forskellige arter og...

Træfældning – almindelig fældning af nåletræ fra jorden

For at gøre det let og overskueligt, har vi lavet et lille værktøj, hvor du hurtigt kan få et vejledende overslag på din træfældningsopgave. Hvis det er noget du ønsker at gå videre med, så laver vi selvfølgeligt et endeligt tilbud på din opgave.Overslag på...

Træfældning – almindelig fældning af løvtræ med stor krone

For at gøre det let og overskueligt, har vi lavet et lille værktøj, hvor du hurtigt kan få et vejledende overslag på din træfældningsopgave. Hvis det er noget du ønsker at gå videre med, så laver vi selvfølgeligt et endeligt tilbud på din opgave.Overslag på...

Guide til beskæring af træer

Hvad er det bedste beskæringstidspunkt? Det er en skrøne, at træer SKAL beskæres om vinteren! Selvom det ofte hævdes, at træer skal beskæres om vinteren, så er dette ikke biologisk eller vækstmæssigt begrundet. Derimod, bunder anbefalingen i at det traditionelt er om...

Træfældning og topkapning

Ser du ikke din fældningsopgave? Har du brug for at få fældet flere træer eller er der særlige forhold for din opgave kan du kontakte os her.

Træfældning

Lad os hjælpe dig med at finde de bedste tilbud på træfældning. Så er du sikret en professionel og sikker træfældning til en god pris. Og du undgår at spilde tiden på at snakke med forskellige træfældningsfirmaer. Det eneste du skal gøre er at beskrive din træfældning...

Træfældning – fældning med topkapning

For at gøre det let og overskueligt, har vi lavet et lille værktøj, hvor du hurtigt kan få et vejledende overslag på din træfældningsopgave. Hvis det er noget du ønsker at gå videre med, så laver vi selvfølgeligt et endeligt tilbud på din opgave.Overslag på...

Skader i skov

Det er ikke ualmindeligt, at træer og skov rammes af forskellige skader og sygdomme. Der er mange ting der, der kan forårsage skader i skov. Ofte er insekter, svamp eller klima årsagen – men både rådyr, harer og mus er også årsag til mange skader i skov. I nogle...

Land

Land

Få svar på dine spørgsmål om skov og natur i det åbne landSe svarene på nogle af de mest stillede spørgsmål om læhegn, vildthegn, juletræer og småplantninger. Finder du ikke svar på dit spørgsmål er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.Hegn til...

Skovrejsning

Skovrejsning – plantning af ny skovMed et skovrejsningstilskud kan du få tilskud til at plante skov, der giver din ejendom natur og herlighed. Tilmed kan du beholde din grundbetaling (hektarstøtte) når laver skovrejsning.Få din egen skov med plads til bål, shelter og...

Plantning af læhegn

Læhegn og læhegnsplanter  Få et læhegn, der passer til din ejendom og dit formål med de rette læhegnsplanter Plantning af læhegn tjener typisk følgende formål: Natur og vildt Herlighed Læ Afskærmning Du bør altid vælge den sammensætning af læhegnsplanter, der...

Sådan planter du læhegn med tilskud

Du kan søge om tilskud til læhegn og remisser frem til d. 3 august 2018. Tilskudsordningen kan søges individuelt eller kollektivt og administreres af miljøstyrelsen. Tilskudsordningen er ikke egnet til alle lodsejerprojekter, og kommer med en række begrænsninger i...

Plantevalg

Uanset om du planter i et det åbne land eller skoven, så er pantevalget ikke altid lige nemtPlantevalget i skov, læhegn, vildt- og naturbeplantninger er ikke altid nemt. De mest almindelige og brugte arter af træer og buske tæller mange forskellige arter og...

Vildtplanter – ikke bare for rådyr og fugle

Naturstyrelsen har en række tilskudsordninger til vildtplanter. Du kan som privat jordejer kan få helt op til 90% tilskud til at etablere vildtvenlige beplantninger. Og med vildt, menes ikke bare fugle, harer og rådyr, men også sjældne musearter mv. Der stilles lidt...

Vildtpleje

Hvem kunne ikke godt tænke sig at have mere natur og vildt på sin ejendom? Vildt er en fællesbetegnelse for dyrelivet i skoven. Nogle gange af jægere brugt som fællesbetegnelse for de jagtbare vildtarter. Du kan lave en række tiltag på din ejendom for at optimere...

Anlæg af sø – alt om ansøgning, projektering og etablering

Anlæg af sø så den på kort tid kan fungere som opholdssted for mange forskellige dyrearter og give ejendommen et visuelt løft til glæde for ejeren. I natur og vildtpleje er nærhed til vand altid positivt. Søer er vigtige leve, føde- og drikkesteder for mange dyr. Hvor...

Naturpleje

Naturpleje som ny driftsgren?Indlæg af Morten Thorøe, Master of Science (MSc) in Forest and Nature Management.I historisk tid har hederne, engene og overdrevene spillet en væsentlig rolle i den enkelte bedrifts foderforsyning hen over året. Flere af disse naturtyper...

Hedepleje

Hedepleje er ofte et nødvendigt tiltag for at undgå tilgroning.Fakta om hede Hede er en naturtype, med vegetation bestående af hedelyng, revling, hede-melbærris, samt ene og egetræer. Heder findes på de mest næringsfattige jorde og er generelt truet af tilgroning og...

Juletræer

Juletræer

Hvilken type gødning skal jeg anvende, kan jeg få hjælp til gødskning, er det nødvendigt at sprøjte mod lus i mine træer, er der skadedyr i mine nordmannsgran, analyse af nåleprøve eller jordbundsprøve, proveniensvalg, vejledning i formklipning eller...

Dyrkning af juletræer

Dyrkning af juletræer er ikke venstrehåndsarbejde! Montering af fuglepinde om foråret er bare én ud af mange arbejdsopgaver, der skal foretages hvert år i 6-8 år, INDEN det første træ høstes!Hvordan starter man en juletræsproduktion? Et godt og relevant spørgsmål for...

Skadedyr i juletræer

Der er en lang række af skadedyr, der kan angribe juletræer og pyntegrønt – med potentielt massivt økonomisk tab som konsekvens – her viklere i nobilis.Skadedyr i nordmannsgran Lus Alm. ædelgran lus (Dreyfusia nordmanniana), grøn (ulden) ædelgranlus (mindarus...

Nåleanalyser i juletræer

En nåleanalyse giver indblik i, hvad der giver anledning til et konkret problem – og hvad du skal gøre ved det.Hvorfor lave en nåleanalyse i juletræer? En nåleanalyse i juletræer bruges til konkret at bestemme, hvilke næringsstoffer der er i mangel i din kultur....

Sådan mindsker du din risiko som juletræsproducent

Få en snak med en ekspert Som seriøs juletræsproducent, kan du med nogle enkle tiltag forbedre din risikostyring, og i et vigende marked øge mulighederne for at det er dine træer, der bliver solgt til en attraktiv pris. Foto: Bitten Jeppesen og Martin Viborg fra...

Pyntegrønt

Pyntegrønt

Pyntegrønt er mange ting, lige fra cypress, buksbom, nordmannsgran, nobilis og mange flere arter. Nobilis (abies procera) som er på billedet ovenfor, er idag den vigtigste art, når det drejser sig om produktion af pyntegrønt.Pyntegrøntet har et dårligt ry Når snakken...

Pyntegrønt – træarter der anvendes til klippegrønt

I Danmark produceres der årligt 25-27.000 tons pyntegrønt. Langt den overvejende del eksporteres, hvor en stor andel går via Østeuropa, hvor grøntet forædles til f.eks. kranse eller dekorationer. Der er en lang række af arter, der bliver brugt som pyntegrønt. Nobilis,...

Kulturetablering i pyntegrønt

Nyttig viden inden du skal igang med plantning af  pyntegrønt i din skov? Det hævdes, at der er dårlig økonomi i at dyrke pyntegrønt i sin skov. Lad det være slået fast med det samme, at det er en ganske forkert antagelse! I forhold til en hver anden afgrøde inden for...

Skadedyr i nobilis pyntegrønt

Pyntegrønt er trods mange års stagnerende priser fortsat en stor indtægtskilde i skovbruget, hvor spæde positive vinde de senere år er begyndt at blæse, med udsigt til et underforsynet marked. Det er derfor ekstra ærgerligt, når årets høst bliver ødelagt pga....

Opstamning af pyntegrønt

Når man opstammer træer, så fjerner man de nederste grene på stammen. I produktionsskovbruget, gør man det f.eks. for at øge øge kævlekvaliteten eller for at hæve bulhøjden i en bevoksning. I en pyntegrøntskultur gør man det af flere årsager: Øge lysindfaldet For at...

Økonomi og høst i pyntegrønt

Er der økonomi i at dyrke pyntegrønt? JA! Læs mere nedenfor. Penge i pyntegrønt Nobilis bevoksninger er ofte overset aktiver. Læs nærmere i denne artikel bragt i landbrugsavisen december 2017 

Plantevalg

Almindelig hvidtjørn (Crataegus laevigata)

Karakteristisk lille træ i mange læhegn og skovbryn. Hvidtjørn er kendt for de flotte hvide blomster i maj-juni. Almindelig hvidtjørn er meget vind og froststærk og tåler beskæring, faktisk er hvidtjørn blandt de træarter der tåler mest vind overhovedet. Hvidtjørn...

(Almindelig) Hyld (Sambucus nigra)

Hyld er en op til 4m høj busk der tåler en del skygge. Hyld er en udpræget pionérart, men klarer sig ikke godt op mod andre arter. Almindelig hyld selvsås ofte i levende hegn og lysninger, blot der er nok lys, vand og næring. Hyldens sorte bær spises flittigt af...

Almindelig benved (Euonymus europaeus)

Opnår en højde på mellem 3-7 meter. Ikke så vindtolerant og vokser på gode jorde. Trives ikke på magre jorde. Står med flotte røde/orange frøkapsler i efteråret. Både plante og frugter er giftige, men frugterne spises og spredes af fugle. Benved trives i fuld sol...

Bjergfyr (Pinus mugo)

Busket og flerstammet træ, som er meget hårdfør og robust. Bjergfyr findes også som enstammet i varieteten Fransk Bjergfyr (Pinus mugo var. rostrata). Bjergfyr kan vokse sig større, men ses ofte i højder på nogle få meter. Sidegrene har så kraftig vækst at træet...

Bøg (Fagus sylvatica)

Artsbeskrivelse Bøg Bøgen er vores mest almindelige løvtræ og findes i det meste af landet. Bøg er en langsom starter, der kan vokse sig til et stort og dominerende træ, der bortskygger andre planter. Bøg anvendes ikke så hyppigt i vildtplantninger og læhegn, da bøg...

Californisk gedeblad (Lonicera ledebourii)

Busken bliver 2-3 meter høj med oprette og hængende grene. Meget tidligt udspring allerede i februar – marts. Selv hård frost efter udspring er som regel uproblematisk. Arten er naturligt forekommende i Danmark på de bedre ler- og kalkholdige jorde. Dunet gedeblad er...

Ideer, tips & tricks

Artikler, tips & idéer

En samling af gode ting til dig Her finder du en række forskellige artikler vi har skrevet. Læs om alt lige fra haveplanlægning, opskrift på snaps og til skadedyr i skovbruget.

Parcelhus skiftet ud med skovejendom

Skoven inviterer indenfor Der er ingen, som rigtig forstår, hvad Anette og Lasse Bjerre vil derude på landet, da parret i foråret 2017 forelsker sig i en skovejendom. Hvorfor vil de flytte 16 kilometer væk fra parcelhuset, som de i 1999 selv fik bygget, og væk fra...

Skoven er det hele værd

Drømmer du om et hus på landet? Så er det en god idé at købe en bolig med egen sø og skov og med jord til et par heste! Sådan lyder et af flere råd fra ejendomsmægler Kasper B. Andersen fra Nybolig Holstebro. Der må gerne være en skov, som hører med til ejendommen....

Skive-firma rejser skov i hele landet

Nedenstående artikel af journalist Joan Thora E. Laurberg (joanthora@gmail.com) blev bragt i Skive Folkeblad 22. marts 2018. Da de stiftede firmaet, var de sikre på, at det at kunne rejse en skov via en tilbudsportal på internettet og ved kontakt med blot én person...

Der er også plads til natur på de mindre ejendomme

For at forskønne omgivelserne har Birgitte længe ønsket at bruge nogle af ejendommens åbne arealer til beplantning med træer og buske. Dels for at skabe læ og ikke mindst få naturen tættere på i dagligdagen. Det viste sig til hendes store overraskelse, at plantning...

Skovfogedens opskrift på gransnaps

"Under morgenes gåtur med hunden, kom jeg i tanke om, at det er på højetid at få indsamlet skud til årets gransnaps. Derfor vil jeg videregive skovfogedens enkle opskrift (som han har lært af sin far…) på hjemmelavet gransnaps." Ingredienser 1 fl. neutral vodka (den...

Naturpleje

Naturpleje som ny driftsgren?Indlæg af Morten Thorøe, Master of Science (MSc) in Forest and Nature Management.I historisk tid har hederne, engene og overdrevene spillet en væsentlig rolle i den enkelte bedrifts foderforsyning hen over året. Flere af disse naturtyper...

Beskæring af frugttræer

Du kan selv foretage den hurtige og nemme beskæring af de små frugttræer i haven, men større beskæringer giver et bedre resultat med en professionel.Større beskæringer og formning af frugttræet hovedstamme og bærende grenstruktur kræver viden om skudtyper og træets...