Pyntegrønt

Pyntegrøntet har et dårligt ry

Når snakken falder på pyntegrønt, så bliver der ofte sagt at priserne er dårlige, der er ingen penge i det osv. Intet kunne være mere forkert! Ganske vist, har vi i en lang årrække oplevet stagnerende priser, således skovejeren stort set bliver afregnet det samme idag, som for 10-15 år siden. I samme periode, har vi oplevet forøgede dyrkningsomkostninger, hvilket samlet set gør at økonomien har været dårligere de senere år, end tidligere. Det ændrer dog ikke på, at indenfor skovgærdet er specielt nobilis klippegrønt fortsat den afgrøde, der giver det højeste afkast per hektar over en omdrift! Således vil man som skovejere, kunne opleve et netto afkast per hektar på 6-10.000 kr/ha/år i en pyntegrøntskultur*.

Pyntegrøntet som alternativ til juletræer

Økonomisk set, kan der opnås højere afkast ved at dyrke juletræer end nobilis klippegrønt. Men juletræer er kræver en langt mere intensiv pleje, end pyntegrønt, hvorved der bindes langt mere kapital i dyrkningen og derved øges risikoen. Pyntegrønt kræver betydelig mindre pleje, og har den fordel at på langt de fleste arealer, behøver man ikke at hegne kulturen, hvilket gør at man sagtens kan kombinere dyrkning af pyntegrønt med f.eks. jagt (faktisk kan vildtet oftest godt lide at opholde sig i klippebevoksninger!).

Få en snak med en ekspert på dyrkning af pyntegrønt

Der er mange aspekter at tage hensyn til, når der skal etableres en produktion af pyntegrønt på en skovejendom. Som med alt andet skovdrift, så skal man allerede i kulturanlægget tage hensyn til, hvordan arealet skal dyrkes de næste mange år. Martin, der er en af de to stiftere af Proviido, har stor erfaring med alle facetter indenfor dyrkning af pyntegrønt, lige fra opstart af produktionen, til salg og afsætning.

Martin har gennem mere end et årti arbejdet med pyntegrønt på alle niveauer, fra praktisk dyrkning til salg. Du kan derfor få ekspertrådgivning om dyrkning af klippegrønt, helt fra planlægning og etablering, til høst og salg. Har du allerede upassede pyntegrøntsarealer stående i din skov, så kan Martin være behjælpelig med at vurdere om det kan være rentabelt at tage arealerne i produktion igen.
Vil du gerne vide, om der kunne være økonomi i dyrkning af pyntegrønt på din ejendom, så kan Martin hjælpe med råd og vejledning.

}

Mandag – fredag 8.00 – 17.00

+45 70 170 190

info@proviido.dk