Skadedyr i nobilis pyntegrønt

Økonomien i pyntegrønt er efter mange års stagnerende priser og lave priser, heldigvis ved at blive bedre og er da også fortsat en stor indtægtskilde i skovbruget, hvor spæde positive vinde de senere år er begyndt at blæse, med udsigt til et underforsynet marked. Det er derfor ekstra ærgerligt, når årets høst bliver ødelagt pga. skadedyr.

Skadedyr i nobilis

Blandt andet i sæson 2016 var skadedyr i nobilis med til at ødelægge høsten for et stort antal producenter i Danmark. Det er i sig selv ærgerligt at høsten er blevet ødelagt. Men det er ekstra ærgerligt, at når det skyldes manglende rettidig omhu, ved at man ikke har holdt øje med skadedyrssituationen i sine bevoksninger.

Klippefolkene smører saksene i oktober

I oktober begynder saksene så småt at tage fat i de danske pyntegrøntsbevoksninger og de første læs med pyntegrønt kører mod Polen og Tyskland, for at blive brugt til dekorationer og gravpynt til bl.a. Allerhelgenes Dag.
Det betyder også, at der henover sommeren har være opkøbere rundt og besigtige og købe bevoksninger til årets høst. For pyntegrøntet har vi efterhånden ved at nået til den situation, der længe har været forudset – at der er mangel på unge bevoksninger, hvorfor de første, omend små, prisstigninger er kommet. Det er derfor også ekstra ærgerligt, for alle parter, når man nu indser, at man har været uopmærksom i foråret og sommeren, hvor der har indfundet sig viklere, der har lavet markante skader i bevoksningen.

Det er nu regningen betales… og skaden kan let løbe op i 100.000 kr.

Foto 1: Der ses tydelige røde nåle langs grenes basis.

Foto 1 og foto 2, er taget i en bevoksning, på godt 3 hektar, hvor man normalt ville forvente at der skulle høstes ca. 20 tons gran af en god kvalitet.
Man bemærker de røde nåle, på den inderste del af årskuddet – og på foto 2 ses tydelige eksempler på små grupper af sammenspundne nåle – et typisk tegn på angreb af VIKLERE.

I pyntegrøntet, er der to typer af viklere, der kan forårsage betydelige skader, henholdsvis sen ædelgrannålevikler (Epinotia fraternana) og tidlig ædelgrannålevikler (Epinotia subsequana). Vikleren er en lille sommerfugl, med et vingefang på optil ca. 1,5 cm.

Begge arter minder meget om hinanden. Den tidlige viklere sværmer i april – maj. Den sene i juni – juli og det er således i disse perioder, angreb kan konstateres. Skaden opstår ved at vikleren lægger æg inde i nålene, der spindes sammen i små bundter af tre – fem nåle. De angrebne nåle visner helt eller delvist – men falder ikke nødvendigvis af grenen, der derved bliver ubrugelig til videreforarbejdning.

Foto 2: Klaser af sammenspundne nåle er et tydeligt tegn på angreb af viklere.

Gren, der har tydelige klaser af sammenspundne, helt eller delvist døde nåle – hvilket gør den ubrugelig til pyntegrønt. Producenter, der uforvarende kommer til at sende bundter med mange af disse grene afsted, risikerer at få hele partier kasseret. Virksomheder der forædler pyntegrønt, f.eks. kransebinderier, er meget påpasselig med kontrollere læs for nåletab. Oftest vil man opleve at et helt parti grønt bliver afvist, hvis der er mistanke om nåletab, hvilket let kan medføre tab på over 100.000 kr for den enkelte producent

Better safe than sorry

Heldigvis er angreb af viklere relativt sjældne, men netop derfor oplever vi desværre også at mange glemmer at holde øje med deres bevoksninger. I de år, hvor viklerne viser sig, kan de derfor volde voldsomme skader. I år 2016, hvor ovenstående billeder er taget, oplevede vi at, viklere var et problem mange steder, hvorfor dette næppe er et enkeltstående tilfælde.

I og med, at skaden først er synlig et stykke hen på sommeren, kan er der mange producenter som relativt sent konstateret skaderne – ikke mindst i de lidt ældre bevoksninger, hvor det kan være svært at se grenene fra jorden, hvorfor skaden nogen gange først opdages, når liften eller klippefolkene kommer i skoven – og der kan man intet gøre. Ofte ender en bevoksning med at være uklippelig, og forsøger man alligevel at klippe, er der overhængende fare for reklamationer.

Selvom, det i første omgang er grossisten, der har solgt grøntet der står med problemet i forhold til en evt. reklamation, så vil der alt efter kontraktforhold, givetvis være grossister der forsøger at videreføre en evt. reklamation til producenten, hvorfor vi gerne vil opfordre til at man som producent tager dialogen med grossisten på forhånd og evt. aftaler at der er bevoksninger eller dele af bevoksninger man skal lade stå over i år.
Har du skadedyr i dit pyntegrønt, eller er du bange for at få det?

Få dyrkningsrådgivning om dit pyntegrønt

I Proviido Skov & Natur har vi i en lang årrække arbejdet professionelt med pyntegrønt, både med dyrkning, salg og produktion – så tag gerne fat i os og få en uforpligtende snak med vores pyntegrøntsekspert. Martin har over 15 års erfaring som pyntegrøntskovfoged, og har i sin karriere håndteret mere end 8.000 tons pyntegrønt.

“Som skovfoged, der arbejder med pyntegrønt, er der ikke noget være end når man sidst på sommeren kommer ud til en skovejer, for at snakke om afsætning af grøntet, blot for at konstatere at grøntet er usælgeligt pga. angreb af viklere – specielt fordi viklerangreb er et af de letteste skadedyr at erkende”.

 

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.