Skadedyr i nobilis pyntegrønt

Vidensbase -> Pyntegrønt -> Skadedyr i nobilis pyntegrønt
Pyntegrønt er trods mange års stagnerende priser fortsat en stor indtægtskilde i skovbruget, hvor spæde positive vinde de senere år er begyndt at blæse, med udsigt til et underforsynet marked. Det er derfor ekstra ærgerligt, når årets høst bliver ødelagt pga. skadedyr.

Skadedyr i nobilis

I sæson 2016 var skadedyr i nobilis med til at ødelægge høsten for et stort antal producenter i Danmark. Det er i sig selv ærgerligt at høsten er blevet ødelagt. Men det er ekstra ærgerligt, at det skyldes manglende rettidig omhu, ved at man ikke har holdt øje med skadedyrssituationen i sine bevoksninger.

Klippefolkene smører saksene i oktober

I oktober begynder saksene så småt at tage fat i de danske pyntegrøntsbevoksninger og de første læs med pyntegrønt kører mod Polen og Tyskland, for at blive brugt til dekorationer og gravpynt til bl.a. Allerhelgenes Dag.
Det betyder også, at der henover sommeren har være opkøbere rundt og besigtige og købe bevoksninger til årets høst. For pyntegrøntet er vi efterhånden ved at nå til den situation, der længe har været forudset – at der er mangel på unge bevoksninger, hvorfor de første, omend små, prisstigninger er ved at sætte ind. Det er derfor også ekstra ærgerligt, for alle parter, når man nu indser, at man har været uopmærksom i foråret og sommeren, hvor der har indfundet sig viklere, der har lavet markante skader i bevoksningen.

Foto 1: Der ses tydelige røde nåle langs grenes basis.

Det er nu regningen betales…

Foto 1 og foto 2, er taget i en bevoksning, på godt 3 hektar, hvor man normalt ville forvente at der skulle høstes ca. 20 tons gran af en god kvalitet.
Man bemærker de røde nåle, på den inderste del af årskuddet – og på billedet nedenfor ses tydelige eksempler på små grupper af sammenspundne nåle – et typisk tegn på angreb af VIKLERE.

I pyntegrøntet, er der to typer af viklere, der kan forårsage betydelige skader. Hhv. sen ædelgrannålevikler (Epinotia fraternana) og tidlig ædelgrannålevikler (Epinotia subsequana). Vikleren er en lille sommerfugl, med et vingefang på optil ca. 1,5 cm. Begge arter minder meget om hinanden. Den tidlige viklere sværmer i april – maj. Den sene i juni – juli og det er således i disse perioder, angreb kan konstateres. Skaden opstår ved at vikleren lægger æg inde i nålene, der spindes sammen i små bundter af tre – fem nåle. De angrebne nåle visner helt eller delvist – men falder ikke nødvendigvis af grenen, der derved bliver ubrugelig til videreforarbejdning.

Skaden kan let løbe op i over 100.000 kr.

Gren, der har tydelige klaser af sammenspundne, helt eller delvist døde nåle – hvilket gør den ubrugelig til pyntegrønt. Producenter, der uforvarende kommer til at sende bundter med mange af disse grene afsted, risikerer at få hele partier kasseret. Virksomheder der forædler pyntegrønt, f.eks. kransebinderier, er meget påpasselig med kontrollere læs for nåletab. Oftest vil man opleve at et helt parti grønt bliver afvist, hvis der er mistanke om nåletab, hvilket let kan medføre tab på over 100.000 kr for den enkelte producent

Foto 2: Tydelige klaser af sammenspundne, helt eller delvist døde nåle.

Better safe than sorry

Desværre oplever vi at netop i år, har viklere været et problem mange steder, hvorfor dette næppe er et enkeltstående tilfælde. I og med, at skaden først er synlig et stykke hen på sommeren, kan der sagtens være producenter som endnu ikke har konstateret skaderne – ikke mindst i de lidt ældre bevoksninger, hvor det kan være svært at se grenene fra jorden.

Selvom, det i første omgang er grossisten, der har solgt grøntet der står med problemet i forhold til en evt. reklamation, så vil der alt efter kontraktforhold, givetvis være grossister der forsøger at videreføre en evt. reklamation til producenten, hvorfor vi gerne vil opfordre til at man som producent tager dialogen med grossisten på forhånd og evt. aftaler at der er bevoksninger eller dele af bevoksninger man skal lade stå over i år.

Har du skadedyr i dit pyntegrønt, eller er du bange for at få det?

 

Få en uforpligtende snak med vores pyntegrøntsekspert. Martin har over 10 års erfaring som pyntegrøntskovfoged, og har i sin karriere håndteret mere end 6.000 tons pyntegrønt.
“Som skovfoged, der arbejder med pyntegrønt, er der ikke noget være end når man sidst på sommeren kommer ud til en skovejer, for at snakke om afsætning af grøntet, blot for at konstatere at grøntet er usælgeligt pga. angreb af viklere – specielt fordi viklerangreb er et af de letteste skadedyr at erkende”.