Pyntegrønt – træarter der anvendes til klippegrønt

I Danmark produceres der årligt 25-27.000 tons pyntegrønt. Langt den overvejende del eksporteres, hvor en stor andel går via Østeuropa, hvor grøntet forædles til f.eks. kranse eller dekorationer. Der er en lang række af arter, der bliver brugt som pyntegrønt.

Nobilis, er suverænt den vigtigste af vores træarter til klippegrønt, efterfulgt af nordmannsgran og bjergfyr. Derudover er der en række nichearter, der produceres kommercielt, men fælles for disse er at med mindre man som producent har en direkte aftager af varen, f.eks. ved lokale blomsterbutikker, så er det ganske svært at få økonomi i at klippe disse:

Nobilis (abies procera)

I Danmark er nobilis langt den væsentligste art, og udgør mellem 75-85% af den samlede mængde der årligt produceres i landet. Nobilis bliver anvendt til alt lige fra kranse, håndbuketter, dekorationer til enkelt grene til at hænge på væggen.

Nordmannsgran (abies normanniana)

Nordmannsgran er den næstmest udbredte art til pyntegrønt. Den bliver brugt til mange af de samme ting som nobilis, men da den er mindre nålefast, er det primært til dekorationer, kranse og håndbuketter til udendørs brug, hvor den finder størst anvendelse. Herhjemme er nordmannsgran desuden ofte brugt til gravdækning på vores kirkegårde.

Omorika (picea omorika)

Omorika eller serbisk søjlegran, som den også hedder, har på grund af den gode nålefasthed tidligere været meget brugt til gravdækning i både Danmark og Tyskland, og der blev indtil for 15-20 år siden været klippet hundredevis af ton om året til dette formål. I takt med at omorika bliver mindre og mindre brugt i skovbruget, kombineret med faldende efterspørgsel, så er produktionen af omorika pyntegrønt nu kun ganske lille og koncentreret ved nogle få producenter, der har specialiseret sig i dette.

Bjergfyr (pinus mugo)

Bjergfyr er en af de arter der ligeledes har fundet stor anvendelse på kirkegårde, hvor bjergfyr toppe, har været anvendt gravpynt. Derudover bliver, sidegrenene af bjergfyr anvendt til håndbuketter.

Silkefyr (pinus peuce)

Silkefyr (pinus peuce) er en anden fyrart, der tidligere også har været anvendt i stor til klippegrønt.

Cypress (chamaecyparis ssp.)

Der findes en række cypresarter, der anvendes til pyntegrønt, hvor de tre mest almindelige er:

  • Grøn cypress
  • Gul cypress
  • Blå cypress

Specielt grøn cypress har været produceret som pyntegrønt i stor stil i Danmark gennem de seneste mange år. Desværre er den danske produktion blevet mindre i takt med øget konkurrence fra bl.a. Sydeuropa, har sænket markedsprisen. Således er efterspørgslen ikke så stor som den har været, men der eksporteres dog stadig en del cypress pyntegrønt.

Nichearter

Der findes en række arter, der i mindre omfang anvendes til pyntegrønt, her kan f.eks. nævnes:

  • Buksbom
  • Cryptomeria
  • Blød ene
  • Hønsefod

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores pyntegrøntsekspert. Med over ti års erfaring, og adskillige tusinde tons pyntegrønt på “samvittigheden”, så er Martin den rette sparringspartner både ved plantning af pyntegrønt, men også den løbende drift og rådgivning.

“Pyntegrønt er i de senere år gået fra at være skovens sorte får, som kun de færreste ville have med at gøre, til rent faktisk at være en afgrøde der bliver taget alvorligt og sat pris på! Selvfølgelig skal dette tilskrives markedssituationen, hvor vi er gået fra et overforsynet marked, til nu rent faktisk at have en produktion, der er mindre end markedets efterspørgsel”.
 

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.