Opstamning af pyntegrønt

Når man opstammer træer, så fjerner man de nederste grene på stammen. I produktionsskovbruget, gør man det f.eks. for at øge øge kævlekvaliteten eller for at hæve bulhøjden i en bevoksning. I en pyntegrøntskultur gør man det af flere årsager:

Øge lysindfaldet

For at kunne producere grønt af god kvalitet, skal der komme tilstrækkeligt lys ned til grenene. Ved at lave en opstamning øger man lysindfaldet i bevoksningen.

Øge luftgennemstrømningen i bevoksningen

Når bevoksningen stammes op, øges luftgennemstrømningen i bevoksningen, hvorved man minimerer algedannelse på nålene, idet grene hurtigere blive tørre, når der er fugt i luften. Alger er stort problem, idet det nedsætter kvaliteten og derved prisen på grøntet.

Produktionen flyttes til salgbare grene

De grene der fjernes ved opstamningen er oftest ikke-salgbare grene (læs dog nedenstående), hvorved disse, populært sagt, ikke længere optager lys, vand og næring fra de grene der skal producere salgbart grønt.

Hæve frihøjden

Det er alt andet lige lettere at færdes i en bevoksninger der er opstammet, når den skal klippes. Ved at stamme bevoksningen op, forbedrer man klippefolkenes arbejdsvilkår, hvorved man opnår en lettere og derved billigere oparbejdning.

Opstamning som undskyldning for ikke at klippe i bund…

Det er ofte sagt, at priserne på pyntegrønt ikke er gode, og priserne har da også lagt på et ret stabilt niveau gennem en årrække. Heldigvis er der de senere år opstået mangel på specielt unge pyntegrøntbevoksninger, hvorfor priserne så småt er stigende.
Uanset en årrække med lave priser, så ændrer det ikke på at pyntegrønt stadig er den måske bedst betalte afgrøde du kan dyrke i din skov – derfor skal du passe på med at stamme dit grønt op, som undskyldning for at der ikke er klippet i bund!

Desværre er det ofte set at mange grossister ikke ønsker at handle med de dårligst betalte varer af pyntegrønt (i nobilis kaldet “sort snor” eller grøn ungdomsklip), da dette er relativt dyrt at oparbejde og afregnes til en lav pris, med små avancer til følge.
For producenten er det dog et problem, for uanset at dette kun kan afregnes med en lav kg-pris, så det ikke desto mindre en salgbar vare, der alt andet lige er bedre at blive betalt for, end at skulle ofre penge fjerne ved opstamme sine træer – en opstamning der kan udskydes og i nogen tilfælde helt undværes ved rigtig klipning.

Samme grossister, er derfor ofte tilbøjelige til at tilbyde en lidt højere kg-pris for den gode del af grøntet, for at undlade at klippe grøntet nederste på stammerne. Den høje kg-pris lokker derfor mange til at sælge grøntet – men desværre taber producenten oftest langt flere penge på de mange tons bundklip der ryger på jorden i forbindelse med opstamning af træerne, end de få ører der var opnået i en højere kg-pris for den gode del af grøntet.

Få dyrkningsrådgivning om dit pyntegrønt

I Proviido Skov & Natur har vi i en lang årrække arbejdet professionelt med pyntegrønt, både med dyrkning, salg og produktion – så tag gerne fat i os og få uvildig rådgivning om dine arealer med pyntegrønt.
 

Brug for en snak?

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.