Bibliografi

Arno, S. F., & Hammerly, R. P. ((2020 [1977]). Northwest Trees: Identifying & Understanding the Region’s Native Trees (field guide ed.).
Bergstedt, A. (2018). Skovdyrkning i praksis . Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet .
Brander, P. E. (2010). Træer og buske. Grønt Miljø.
Bruun, H. H. (2018). Hvad har vi lært af 4 års naturforskning. Hvilke plantearter giver størst diversitet af svampe og insekter?
Bruun, H. H., mfl. (2020).
Clapham, A., Tutin, T., & Warburg, E. (1981). Excursion Flora of the British Isles (third ed.). Cambridge University Press.
Dansk ornitologisk forening. (3. september 2022). Fakta om fuglefodring. Hentet fra dof.dk: https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i-haven/fakta-om-fuglefodring
Earle, C. J. (2018). Gymnosperms. Hentet fra The Gymnosperm Database: https://www.conifers.org/cu/Thuja_plicata.php
Farjon, A. (1990). Pinaceae. Drawings and Descriptions of the Genera. Koeltz Scientific Books. .
Heilmann-Clausen, mfl. (2018).
Jørgensen, H. (2010). “NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet Pinus mugo”.
Kral, R. (1993). Flora of North America Editorial Committee (ed.) – “Pinus Contorta”.
Miljøstyrelsen. (3. september 2022). Insektvenlig naturpleje. Hentet fra mst.dk: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/pleje-af-arter/insektvenlig-naturpleje/
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. (20. 12 2022). Foedevarestyrelsen.dk. Hentet fra Plantelisten – til privat brug: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/planteliste/Sider/Plantelisten_til_privatbrug.aspx
Packham, J. R., Thomas, P. A., Atkinson, M. D., & Degen, T. (2012). Biological Flora of the British Isles: Fagus sylvatica.
Rushforth, K. (1987). Conifers. Helm.
Rushforth, K. (1999). Trees of Britain and Europe. Collins.
Stace, C. A. (2010). New Flora of the British Isles (Third ed.). Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
Stephan, B., & Wagner, I. &. (2003). Wild apple and pear – Malus sylvestris/Pyrus pyraster: Technical guidelines of genetic conservation and use. European Forest Genetic Resources Programme.
Thomas, P. A. (2016). Biological Flora of the British Isles: Fraxinus excelsior.
Upham Smith, A. (1969). Trees in a winter landscape. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Vedel, H. &. (1960). Trees and bushes. Metheun, London.
WR., S. (1996). “Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.): A Multipurpose Plant”.
Wühlisch, G. (2009). Eurasian aspen – Populus tremula: Technical guidelines for genetic conservation and use. European Forest Genetic Resources Programme.