Alm. Ædelgran

Skovfogeden siger:

Jeg kan rigtigt godt lide alm. ædelgran – det er et stolt og majestætisk nåletræ. Den kan blive rigtig flot i indblanding med andre arter, så jeg synes faktisk det er en skam at den kun bliver plantet i så relativt beskedent omfang.

Peter Wortmann

Udbredelse

Almindelig ædelgran forekommer naturligt i Central- og Sydeuropas bjergområder, hvor den særligt ses i blandingsskove med arter som bøg, ahorn, lærk og rødgran.
Almindelig ædelgran er ganske almindelig i Danmark, og har særligt været anvendt til plantning på kystnære lokaliteter.

Udseende

Almindelig ædelgran er et stort stedsegrønt nåletræ, der kan blive op mod 30-40 meter højt. Træet bliver i Danmark normalt ca. 30 meter højt, men der er set eksemplarer på over 50 meter, både i Danmark og i ædelgranens naturlige udbredelsesområde.
Løvet på almindelig ædelgran består af fladtrykte nåle, som er ca. 2-3 centimeter lange. Nålene har en skinnende mørkegrøn overside, imens undersiden er lysere. Nålene er afrundet med et karakteristisk hak i enden. Nålene stikker ikke.
Koglerne er opretstående, ligesom på andre arter i ædelgran-slægten. Koglerne er store, og de kan blive mellem 9-17 cm. lange og ofte lyserøde i midten. Når koglen er moden, smuldrer kogleskellene fra hinanden og spredes af både vind og dyr. Én kogle kan have op mod 200 skel med 2 vingede frø indeni.

Vækst

Almindelig ædelgran er meget skyggetålende, og forynger sig velvilligt i skyggen af egen skærm, altså under andre ædelgraner.
Ædelgran har i Danmark udfordringer med sen forårsfrost. Dette skyldes artens tidlige udspring, og det har den betydning, at almindelig ædelgran næsten udelukkende forynges i eksisterende skovklima, hvor ældre træer skærmer for vind og vejr. Ædelgran trives på en lang række af jordbundstyper, alt fra de mere sandede lokaliteter til stive ler jorde. Arten kræver store mængder nedbør, for at trives optimalt.
Almindelige ædelgran er relativt langsomvoksende, hvorfor den let kan blive overgroet af andre arter. Den overlever den sagtens, men skal ædelgranen blive til noget, så er det vigtigt at man får udtyndet sine bevoksninger, sådan ædelgranen for plads til at gro.

Anvendelse

Almindelig ædelgran dækker ca. 1% af det danske skovareal, og bliver også anvendt i det konventionelle skovbrug, blandt andet til eksporttræ.
Hos Proviido Skov & Natur anvender vi også almindelig ædelgran, blandt andet i vores skovrejsninger. Da ædelgran er meget skyggetålende, egner den sig godt i blandingsbevoksninger med mange arter. Den kan både placeres tilfældigt i bevoksninger eller som tykninger, hvor vildtet kan søge læ og skjul. Med ædelgran er det dog vigtig at sikre sig de bedst mulige foranstaltninger til beskyttelse mod forårsfrosten.

Biodiversitet og klima

Ædelgran har over 460 forskellige arter tilknyttet i form af insekter og basidiesvampe.
Almindelig ædelgrans forventede reaktion på klimaændringerne forventes at være forskellige, alt efter artens afstamning i forhold til geografi. Det varmere klima vil tilgodese artens tidlige udspring, men vil potentielt volde problemer i forhold til artens store behov for vand.

Vidste du?

Almindelig ædelgran er en af de mest skyggetålende nåletræsarter vi har herhjemme.

Kontakt os om dit planteprojekt

Standard kontaktformular til indsættelse i bunden af Produkter

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.
  • Hidden
Når du køber planter hos Proviido, får du planter af den bedste kvalitet fra danske planteskoler, samt råd og vejledning fra vores skovfogeder – kontakt os for en snak om dit planteprojekt.

Latinsk navn: Abies alba
Maks. højde: 40 Meter
Størrelse: St træ
Blomstring: Uanseelig blomstring
Høstfarve: Stedsegrøn
Jordbund: Sandjord Muldjord Lerjord
X X X
Dræningsforhold: Tør Veldrænet Fugtig
X X
Lysbehov: Fuld sol Halvskygge Dyb skygge
X X X
Giftig: Ja Nej
Spiselig: Ja Nej
Beskæringsvenlig: Ja Nej
Bivenlig: Ja Nej
Vindtolerance: Fuldt hårdfør
Frosttolerance: Følsom
Salttolerance: Fuldt hårdfør