Poppel (OP42)

Skovfogeden siger:

OP42 er efter min mening klart den bedste og sikreste poppelklon vi har. Jeg bruger den som ammetræ og ikke mindst i power kulturer eller bevoksninger, vi gerne vil have hurtigt i gang og kunne producere en vis mængde energi, i form af flis, tidligt.

Martin Viborg

Der findes mange poppelarter, men den mest anvendte poppeltype i læhegn gennem mange år, er en hybrid af vestamerikansk balsampoppel kendt som OP42. I de senere år, er der også etableret en del bevoksninger med OP42, som energipoppel. Fordelen ved OP42 i forhold til mange andre poppelarter, er kendte og kvalificerede vækstegenskaber. OP42 kan sætte nogen rodskud, men dog ikke så udpræget som ved andre poppelarter, som kan forekomme længe efter fældning af det gamle træ. Syrefældning om sommeren med blade på træet kan i nogen grad afhjælpe dette.

Udbredelse

Balsampoppel O.P. 42 er en vegetativt formeret krydsning af håndplukkede individer af arten vestamerikansk balsampoppel og af arten østasiatisk poppel med henblik på optimering af vækstpotentialet.

Den vestamerikanske balsampoppel er naturligt udbredt i det vestlige Nordamerika, og arten har et udbredelsesområde der strækker sig fra Alaska til Californien. Vestamerikanske balsampoppel vokser fortrinsvist langs floder og naturligt lysåbne og fugtige lokaliteter.

Den østasiatiske poppel er naturligt hjemmehørende omkring Japan, Kina, Korea samt det østlige Rusland, hvor det også er udpræget på de fugtigere lokaliteter.

I Danmark ses balsampoppel O.P. 42 over hele landet, hvor den er særligt anvendt i læhegn, langs motorveje og som ammetræ i nyetableringer af skov.

Udseende

Balsampoppel O.P. 42 er et stort løvtræ, som kan blive op til 30 meter højt. Balsampoppel O.P. 42 er nem at kende på sin rette og slanke vækst. Kronen er meget åben og nærmest etageret på grund af artens kraftige vækst.

Løvet består af ægformede blade med savtakket rand. Bladene bliver mellem 8-20 centimeter i længden. De er mørkegrønne og blanke på oversiden hvidgrønne på undersiden.

barken er på helt nye skud grønlig, men på grene og stamme er barken grålig.

Vækst

Balsampoppel O.P. 42 stiller få krav til jordbundens næring og vandforsyning, og kan derfor trives på tørre og sandede lokaliteter. Arten tåler ikke store mængder salt, hverken fra vejen eller luften, og den tåler heller ikke periodisk oversvømmelse.

O.P. 42 kan på et enkelt år, alt efter lokalitet, vokse med op til 1-3 meter i højden. Den kan fås som barrodsplante eller stikling. Stiklinge kan kun plantes i foråret, og planter du poppel som stikling, så husk at uden rodnet har planten kun en sæson til at lykkes! Poppel er i de første leveår ikke så særlig robust, som mange tror. Væksten påvirkes nemt af ukrudt og den er meget følsom overfor sprøjtemidler. Når først poppel er etableret vil den ofte kvittere med en virkelig stor og tidlig på vækst 1-3 meter om året.

Anvendelse

Hos Proviido Skov & natur anvendes balsampoppel O.P. 42 til flere ting. Den anvendes fortrinsvist som ammetræ i etablering af ny skove, hvor den hurtigt etablerer læ til andre sarte arter. En anden ting vi anvender arten til, er i løvtræshegn, hvor man ved brug af arten hurtigt får fornemmelsen af et hegn og en lægivende effekt.

Biodiversitet og klima

Balsampoppel O.P. 42 vokser utrolig stærkt, hvilket også er ens betydende med et stort optag af CO2 fra luften, hvorfor den er god i klimaskove.

Den plantes også som energiafgrøde, som delvist dyrkes med henblik på energiudnyttelsen i det flis man kan hugge.

Balsampoppel O.P. 42 forventes ikke at blive negativt påvirket af klimaændringerne i Danmark.

Vidste du?

I Holland anvendes poppel blandt andet til fremstillingen af træsko.

Balsampoppel O.P. 42 kan blot på et enkelt år vokse med op til 3 meter i højden på de rette lokaliteter.

Kontakt os om dit planteprojekt

Standard kontaktformular til indsættelse i bunden af Produkter

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.
  • Hidden
Når du køber planter hos Proviido, får du planter af den bedste kvalitet fra danske planteskoler, samt råd og vejledning fra vores skovfogeder – kontakt os for en snak om dit planteprojekt.

Latinsk navn:Populus trichocarpa
Maks. højde:30 Meter
Størrelse:St træ
Blomstring:Fnug-agtig ulden blomstring i marts-april
Høstfarve:Gul
Jordbund:SandjordMuldjordLerjord
XXX
Dræningsforhold:TørVeldrænetFugtig
XXX
Lysbehov:Fuld solHalvskyggeDyb skygge
XX
Giftig:JaNej
Spiselig:JaNej
Beskæringsvenlig:JaNej
Bivenlig:JaNej
Vindtolerance:Fuldt hårdfør
Frosttolerance:Tolerant
Salttolerance:Tolerant