Dunet gedeblad

Skovfogeden siger:

“Dunet gedeblad er en genial art i specielt mindre beplantninger, hvor et skovhegn til at afværge vildtet med ikke giver mening. Her fungerer den supergodt som i kappeplantning til at beskytte de værdifulde arter.”

Peter Wortmann

Arterne i gedebladsfamilien forekommer både som små oprette buske, men også som slyngplanter. De forskellige arter kan både være løvfældende, altså smide deres blade om vinteren, men de kan også være stedse grønne, og dermed være grønne året rundt.

Udbredelse

Dunet gedeblad er naturligt hjemmehørende i store geografiske områder af Øst- og Centraleuropa, og arten har også bredt sig til midt i Skandinavien samt Nordasien. I Danmark forekommer arten primært i Østdanmark på mere næringsrige jorde, som er lerholdige og kalkholdige. Arten findes sjældent på vindeksponerede kyster.

Dunet gedeblad forekommer mest i lysåbne skove, i skovbryn og krat – gerne på kalkrig jordbund.

Udseende

Dunet gedeblad er en busk med lav opret forgrening. Dunet gedeblad bliver omkring 3 meter i højden, og den kan blive meget tæt. Når skuddene og bladene stadig er unge, er de hårede og nærmest helt blød af røre ved.

Dunet gedeblad får flotte rørformet blomster, som er hvide. En flot kontrast til plantens mørkegrønne blade.

Mange arter i gedebladsfamilien får, ligesom dunet gedeblad, utroligt flotte blomster, blandt disse hører f.eks. californisk gedeblad og almindelig gedeblad.

Dunet gedeblad får små røde bær, som modnes i august.

Dunet gedeblad er nært beslægtet med ægte kaprifolie.

Vækst

Dunet gedeblad er meget hårdfør og tåler både vind, vildtbid og frost samt klarer sig godt i konkurrencen med andre planter. Dunet gedeblad har det sværest på tørre og sandede jorde, men er ellers rimelig tålsom overfor forskelligartede jordbundsforhold.

Meget tidligt udspring allerede i februar – marts. Selv hård frost efter udspring er som regel uproblematisk.

Dunet gedeblad tåler meget skygge, selvom den oftest ses på arealer med mindre lyseksponering. Arten vokser godt på fugtig jordbund, og den er hårdfør overfor frost, og gror godt på kalkholdig bund.

Den tåler hård beskæring endda med jævne mellemrum.

Anvendelse

Hos Proviido Skov & Natur planter vi dunet gedeblad i læhegn og skovbryn. Derudover anvender vi særligt arten til kappeplantninger om værdifulde og eftertragtede løvtræsarter, som f.eks. eg, der er meget eftertragtet af råvildtet. En måde, hvorpå man kan undgå at hjortevildtet maltrakterer egeplanterne, uden brug af vildthegn, kan være ved brugen af kappeplantning. Når man kappeplanter sætter man f.eks. en eg og en dunet gedeblad i samme plantehul. Den dunede gedeblad vil derved vokse rundt om egen, og fungere som en ”kappe”, som vildtet ikke vil spise af. Egetræet vil så på sigt vokse op igennem den dunede gedeblad, og være i sikkerhed over råvildtets bidehøjde.

Biodiversitet og klima

Dunet gedeblad forventes at tage fint imod til kommende klimaændringer.

I forhold til biodiversitet, så er planten fødekilde for mange fugle, som spiser af plantens bær. Dunet gedeblad producerer både nektar og pollen, og særligt insekter med lang sugesnabel, som nat- og aftensværmere besøger planten.

Pattedyr spiser ikke af bærrene, men dunet gedeblad danner stadig godt skjul for hjortene at gemme sig i.

Vidste du?

Alle dele af planten er giftige for mennesker.

Kontakt os om dit planteprojekt

Standard kontaktformular til indsættelse i bunden af Produkter

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.
  • Hidden
Når du køber planter hos Proviido, får du planter af den bedste kvalitet fra danske planteskoler, samt råd og vejledning fra vores skovfogeder – kontakt os for en snak om dit planteprojekt.

Latinsk navn: Lonicera xylosteum
Hjemmehørende: Ja
Maks. højde: 5 Meter
Størrelse: Busk
Blomstring: Hvid blomstring i maj-juni
Høstfarve: Gul
Jordbund: Sandjord Muldjord Lerjord
X X
Dræningsforhold: Tør Veldrænet Fugtig
X X
Lysbehov: Fuld sol Halvskygge Dyb skygge
X X X
Giftig: Ja Nej
Spiselig: Ja Nej
Beskæringsvenlig: Ja Nej
Bivenlig: Ja Nej
Vindtolerance: Tolerant
Frosttolerance: Tolerant
Salttolerance: Fuldt hårdfør