Almindelig hvidtjørn

Skovfogeden siger:

Jeg kan rigtigt gode lide at plante alm. hvidtjørn! Den er fantastisk flot i foråret, hvor den er dækket af hvide blomster – og så er den dejlig nøjsom, så den kan gro de fleste steder og danne et tæt læhegn eller skovbryn.

Martin Viborg

Karakteristisk lille træ i mange læhegn og skovbryn. Hvidtjørn er kendt for de flotte hvide blomster i maj-juni. Almindelig hvidtjørn er meget vind og froststærk og tåler beskæring, faktisk er hvidtjørn blandt de træarter der tåler mest vind overhovedet. Hvidtjørn vokser helst i rigelig lys, men tåler også en del skygge. Den kan derfor vokse under andre større skovtræer, der ikke skygger for hårdt, eksempelvis eg. Selv skygger hvidtjørn kun i begrænset omfang. Den kan være oplagt at plante i de yderste rækker af en beplantning. Hvidtjørn tåler hård og hyppig beskæring.

Udbredelse

Almindelig hvidtjørn er, sammen med engriflet hvidtjørn, den af hvidtjørnsarterne der er mest udbredt i Danmark. Almindelig hvidtjørn optræder i hele landet, men er ringe udbredt i Vestjylland. Arten er mest almindelig i Østdanmark, og almindelig hvidtjørn anses som hjemmehørende i Danmark.

Almindelig hvidtjørn er mere skyggetolerant end engriflet hvidtjørn og vokser bedre på lerholdige og fugtige jorde end den engriflede hvidtjørn. Til gengæld vokser engriflet hvidtjørn bedst på tørre og nærringsfattige lokaliteter.

Almindelig hvidtjørn ses på alt fra overdrev, lysåbne skove, strandenge og ofte i levende hegn.

Den optræder som stor busk til mellemstort træ på op til 15 meter, og den kan i lysåbne forhold blive meget tæt og tornet med mange røde stenfrugter.

Udseende

Det kan være svært at kende forskel på de forskellige arter af hvidtjørn ude i felten. Dette skyldes blandt andet at almindelig hvidtjørn laver hybrider med både engriflet- og koralhvidtjørn.

Almindelig hvidtjørn adskiller sig fra engriflet hvidtjørn ved at have 2-3 sten i frugten, hvor engriflet kun har én sten. Desuden har engriflet hvidtjørn også kun én griffel. Griflen sidder i blomsten, og er der hvor pollen bliver optaget.

Hvidtjørnen får flotte hvide blomster imellem maj og juni, og den kan opleves som fuldstændig dækket af blomsterne. Et godt tegn på foråret er kommet til landet. Duften er ikke for alle, og beskrives af nogle som lugten af sildelage. Duften kan dog variere.

Vækst

Almindelig hvidtjørn kan blive op til 300 år og er stedvis set runde 400 år.

Almindelig hvidtjørn er vækstkraftig, og den tåler gentagende beskæring og formklipning.

Hvidtjørn er generelt ikke plaget af alvorlige skadevoldere. Den alvorligste er svampesygdommen ildsot, som kan føre til grendød.

Anvendelse

Traditionelt har hvidtjørnen været anvendt som hæk, i levende hegn og i læhegn.

Engriflet hvidtjørn tåler både dyrebid og nedskæring bedre end den almindelige hvidtjørn, men den almindelige hvidtjørn tåler også begge i moderat omfang.

Hos Proviido Skov & Natur planter vi også almindelig hvidtjørn i både skovbryn og læhegn. Vi er glade for den på grund af dens hurtige opvækst, og dens evne til hurtigt at give følelsen af et lukket hegn. Desuden synes vi, at blomstringen i maj bidrager med herlighed til et hvert læhegn. Almindelig hvidtjørn egner sig normalt bedre end de andre hvidtjørnsarter i skovbryn på grund af artens skyggetolerance.

Biodiversitet og klima

Almindelig hvidtjørn har sammen med de andre hvidtjørnsarter over 440 forskellige arter af basidiesvampe og insekter tilknyttet.

Hvidtjørnens bær ædes velvilligt af flere fugle fra slægten drosler, herunder sjagger der spreder kernerne milevidt.

Hvidtjørn forventes ikke at tage negativ skade af klimaændringerne.

Vidste du?

Hvidtjørn er i folkemunde af og til kaldt ”levende pigtråd”.

De modne bær kan spises og anvendes både til marmelade, sylt og kan spises rå. Umodne bær kan give ondt i maven, men er ikke farlige.

Blomster og frugter har været anvendt til naturmedicin.

Kontakt os om dit planteprojekt

Standard kontaktformular til indsættelse i bunden af Produkter

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.
  • Hidden
Når du køber planter hos Proviido, får du planter af den bedste kvalitet fra danske planteskoler, samt råd og vejledning fra vores skovfogeder – kontakt os for en snak om dit planteprojekt.

Latinsk navn: Crataegus laevigata
Hjemmehørende: Ja
Maks. højde: 9 Meter
Størrelse: Busk
Blomstring: Hvid blomstring i maj-juni
Høstfarve: Gul
Jordbund: Sandjord Muldjord Lerjord
X X
Dræningsforhold: Tør Veldrænet Fugtig
X X X
Lysbehov: Fuld sol Halvskygge Dyb skygge
X X
Giftig: Ja Nej
Spiselig: Ja Nej
Beskæringsvenlig: Ja Nej
Bivenlig: Ja Nej
Vindtolerance: Tolerant
Frosttolerance: Fuldt hårdfør
Salttolerance: Fuldt hårdfør