Slåen

Skovfogeden siger:

“Slåen er en god art, hvis man godt kan lide alle frugtens udnyttelsespotentialer. Jeg har selv forsøgt mig med slåen i snaps. Desuden er slåen flot i læhegn, hvor den med sine flotte blomster pynter.”

Ole Ruhwald

Slåen har i lange tider været anvendt i blandt andet naturmedicin. Her mener man, at den har haft lindrende effekt på blandt andet hals- og urinvejssygdomme samt mavesmerter.

Udbredelse

Slåen er udbredt i langt det meste af Europa, og den ses oftest i skovbryn, lysåbne landskaber og i krat. Den er udbredt nordpå, men finder sin grænse ca. midt i Skandinavien.

I Danmark er arten sjælden i Nord- og Vestjylland, men meget almindelig i Østjylland samt på øerne. Slåen danner tætte krat, og den kan nærmest optræde som levende pigtrådshegn. Den vokser bedst på fugtige lerjorde med store mængder tilgængeligt lys. Desuden vokser den godt på kalkrige jorde.

Udseende

Slåen er en busk, som normalt bliver mellem 3-4 meter høj. I ungdommen er grene samt kviste let rødbrune med små hår. Senere bliver grene og kviste gråbrune. Med de mange kraftige grentorne, er slåen er træls at rende ind i… og den er let genkendelig på sine frugter, der er runde med en blåsort farve. Disse modnes hen i september eller start oktober. Frugterne kan anvendes til en lang række ting, men og de mørkeblå stenfrugter er velkendte for deres snerpende bitre smag, som skyldes det høje indhold af garvesyre.

I april kan man opleve, hvor flot slåen bliver i blomst. Slåen får nemlig mange små hvide blomster.

Vækst

Slåen findes primært på lysåbne arealer som enge, overdrev, krat og læhegn. Den findes sjældent i skove og lignende, dette er grundet buskens store behov for lys.

Slåen er en udpræget rodskydende art, som gør at en enkelt plante kan blive til et større krat med tiden – men den kan volde problemer, hvis man har plantet mange og ikke er opmærksom.

Anvendelse

Slåen anvendes, hvor jorden er tilstrækkelig fugtig og kalkrig. Her anvendes den i bredt omfang til krat bevoksning og i levende hegn. De kraftige grentorne hos slåen og den tætte vækst, gør det muligt at bruge slåen som beskyttende fodpose for andre træer på græsningsarealer.

Hos Proviido Skov & Natur anvender vi fra tid til anden slåen i læhegnsplantninger, hvor den ofte skabe en tæt vækst. Den anvendes også nogle gange i de yderste rækker af skovbryn, hvor man gerne vil holde skoven mere privat.

Biodiversitet og klima

Slåen danner tætte krat og er hyppigt anvendt til at bygge redesteder for småfugle og jordrugende fugle.

Slåen, mirabel og kirsebær-arterne over 370 forskellige arter af basidiesvampe og insekter tilknyttet.

Vidste du?

Bærrene kan bruges til fremstilling af slåensnaps og slåen anvendes også til gin og likører.

Flere fuglearter ynder at fouragere på slåenbuskens frugter.

Kontakt os om dit planteprojekt

Standard kontaktformular til indsættelse i bunden af Produkter

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.
  • Hidden
Når du køber planter hos Proviido, får du planter af den bedste kvalitet fra danske planteskoler, samt råd og vejledning fra vores skovfogeder – kontakt os for en snak om dit planteprojekt.

Latinsk navn: Prunus spinosa
Hjemmehørende: Ja
Maks. højde: 2 Meter
Størrelse: Busk
Blomstring: Hvid blomstring i april
Høstfarve: Gul-rød
Jordbund: Sandjord Muldjord Lerjord
X X




Dræningsforhold: Tør Veldrænet Fugtig
X X




Lysbehov: Fuld sol Halvskygge Dyb skygge
X




Giftig: Ja Nej
Spiselig: Ja Nej
Beskæringsvenlig: Ja Nej
Bivenlig: Ja Nej
Vindtolerance: Fuldt hårdfør
Frosttolerance: Fuldt hårdfør
Salttolerance: Fuldt hårdfør