Optimering af ejendoms- og herlighedsværdi

Vi har fået lov at realisere et spændende projekt for Niels og Lilly, der har en dejlig ejendom mellem Skive og Holstebro.

Efter gennem en årrække at have konstateret at avlen på jorden omkring gården ikke var god, ønskede Niels og Lilly at realisere drømmen om at plante skov, for som de siger “når ejendommen engang skal sælges, så bliver det ikke en landmand, der køber køber den i stedet bliver det en, der sætter pris på naturen og omgivelserne, så det kan vi lige så godt understøtte, ved at gøre naturværdien endnu større”. Det er nu ikke fordi, Niels og Lilly har planter om at skulle fra gården foreløbigt – i stedet ser de frem mod at kunne trappe arbejdslivet ned og nyde de fantastiske omgivelser.


I projektet har vi derfor arbejdet med at designe en skov, der kan trives i det barske kystnære omgivelser, men også en skov der giver rig variation i farver og udspring, med mulighed for at kunne sanke bær eller måske ingredienser til kryddersnapse. I det vådeste hjørne af marken valgte vi at grave en sø, i stedet for med vold og magt at forsøge at få skov til at gro der. Skoven er lavet med en blanding af løvtræer og buske, hvor eg er hovedtræarten, hvor der er indimellem er indblandet grupper af nåletræer, sådan der er områder i skoven, hvor vildtet kan finde dække og skjul, selv i vintermånederne. I det sydøstlige hjørne, hvor den kolde vintervind kan være barsk er der plantet en nålebevoksning, som udover at læ for vinden også vil være en bevoksning, hvor man som ejer relativt hurtigt vil kunne høste en indtægt fra tømmer og flis. I skoven har vi lavet et sporsystem og et antal lysninger, sådan der fra start er mulighed for at gå og nyde skoven indefra.

I alt er der plantet 11,1 hektar skov med i alt ca. 44.500 træer og buske fordelt på 33 arter.