Læhegn

Få et læhegn, der passer til din ejendom og dine ønsker

I vores optik er et læhegn ikke bare noget man planter i metermål udover markerne. Hvert levende hegn, og hver lille beplantning, tjener sit formål og har sine egne vækstbetingelser. Der kan være variation både i de generelle vækstforhold, som f.eks. jordbund og vindpåvirkning – men ikke mindst i ejerens ønsker. Nogen vil gerne have en tæt stedsegrønt beplantning, primært af nåletræer, andre er blomster og farver vigtige, og andre igen, har behov for at der plantes en masse bi-venlige arter, mhp. bestøvning af deres frugttræer.

Alle beplantninger, store som små, er unikke og tjener sit eget specifikke formål – derfor arbejder vi ikke med standardløsninger. Vi laver individuelle løsninger, hvor vi vælger træer og buske ud fra dine ønsker, uanset om det er noget du vil have os til at plante for dig, eller om du selv vil plante dit læhegn – og vil du selv plante, laver vi naturligvis en planteplan, som du kan følge sådan de enkelte træer og buske bliver sat rigtigt i forhold til hinanden.

Vil du selv sammensætte dit læhegn, kan du læse mere om de enkelte plantearter der er gode at bruge i læhegn og små beplantninger på vores side om plantevalg.

}

Mandag – fredag 8.00 – 17.00

+45 70 170 190

info@proviido.dk