Læhegn med tilskud (OBS: tilskud ikke længere muligt!)

Desværre er det ikke længere muligt at søge om tilskud til læhegn og remisser!

Der har tidligere, i forskellige udgaver været en tilskudsordning til plantning af læhegn. Senest i form af tilskudsordningen til “Læhegn og småbeplantninger” – denne udløb ved udgangen af 2019, og for nuværende er den ikke erstattet af en ny tilskudsordning.

Således er det ikke længere muligt at søge tilskud – men du kan læse mere om, hvordan du kan få plantet læhegn, uden til skud her: Læs mere om plantning af læhegn.

Nedenstående er således ikke længere aktuelt.

Tilskud til læhegn og småbeplantninger 2018-2019

Tilskudsordningen kan søges individuelt eller kollektivt og administreres af miljøstyrelsen. Tilskudsordningen er ikke egnet til alle lodsejerprojekter, og kommer med en række begrænsninger i valg af placering, arealstørrelse, artsvalg og opbygning af beplantninger.

Men – kan du leve med begrænsningerne og er dit areal egnet, så er tilskuddet på 60.000 kr/hektar og 15 kr/lbm til vildthegn ganske attraktivt. Vi viser dig hvordan du nemt kan søge tilskuddet eller få os til at hjælpe. Du kan læse hele tilskudsordningen her.

Læhegn godkendt til tilskudsordningen

Vi har sammensat en oversigt over ekspempler på læhegn som er godkendt til læhegnsordningen (2018). Læhegnene opfylder ordningens krav til plantearter, forhold mellem buske og træer, buskenes placering i rækkerne og har en andel af bivenlige arter på over 50%

Læhegn og småplantninger uden tilskud

Under en individuel tilskudsansøgning skal du tilplante mindst 0,5 hektar. Dette svarer til næsten 1.000 meter 3-rækket læhegn, hvorfor mange lodsejere ikke kan søge individuelt, men kun som en del af en kollektiv ordning, som kan være ganske tidskrævende.

Har du et mindre planteprojekt eller ønske om større fleksibilitet, frihed i artsvalget og en hurtigere beslutningsgang anbefaler vi dig at plante læhegn uden brug af tilskudsordningen. Dette vil samtidig spare dig for en del tid og omkostninger til administration, som enten skal afholdes af dig eller en konsulent. Du skal også være opmærksom på, at selvom du søger tilskuddet er der ingen garanti for at du får det.

Kan dit areal komme i betragtning for tilskud?

Find først ud af om dit areal kan komme i betragtning. Tjek det nemt og hurtigt ved at bruge tjeklisten herunder. Kan du svare ja til alle spørgsmål er dit areal egnet jf. tilskudsordningen.
Vis tjekliste

Sådan søger du tilskud til læhegn og småplantninger

Læhegnsansøgningen er simpel. De mest krævende oplysninger er kontrol af fredninger m.v. samt indtegningen af beplantnings arealer. Begge dele kan du gøre på www.MiljøGis.dk som vi kommer ind på nedenfor.

Du kan hente skemaet via Mijøstyrelsens hjemmeside, her er et direkte link til at downloade ansøgningen. (Højre museklik og gem som fil, så undgår du at åbne i browseren)

Kom igang med at søge – begynd med dit ejendomsnummer

For at komme igang skal du først bruge dit 10 cifrede ejendomsnummer.

Indtegning af dit projekt i miljøGIS

Indtegningen i MiljøGIS er nok det mest krævende punkt i ansøgningen. Du kan læse vejledningen her. Indtegningen kræver lidt øvelse, men kortprogrammet kan bruges af alle og kræver ingen installation og du kan sagtens øve dig uden at fremsende dine indtegninger. Miljøstyrelsen har lavet en lang men udemærket vejledning, som forklarer hvordan du gør. Link til MiljøGis.

Se læhegnstyper med tilskud

Egehegn med røde buske

Shegn til bedre jorde. Rød kornel og benved er karaktérarter med røde farver i efteråret.

Arter: Vintereg (11%), Fjeldribs (22%), Navr (11%), Rød kornel (22%), Hassel (11%, Benved (22%).

Opbygning: 3 rækker.

3 rækket egehegn til let jord

Opbygning: 3 rækker.
Arter: Vintereg (11%), Fjeldribs (22%), Skovæble (11%), Hæg (11%), Hassel (11%), Dunet gedeblad (11%), Almindelig hvidtjørn (11%).
Vejl. pris 1.163 kr (930 kr excl. moms) pr. 100 meter ved 1000 meter.

Læhegn med tilskud

** Vejledende priser er oplyst for planter inkl. fragt og moms pr. 100 m ved bestilling af 1000 m læhegn.

Spørgsmål og hjælp

Vil du gerne have hjælp til ansøgningen herunder indtegningen af dine læhegn i MiljøGis er du velkommen til at kontakte os.