Skive-firma rejser skov i hele landet

Rejsen som iværksætter

Opgave: Om at starte egen virksomhed
Tidspunkt: 2018
Kunde:
Ansvarlig skovfoged: Martin Viborg

Nedenstående artikel af journalist Joan Thora E. Laurberg (joanthora@gmail.com) blev bragt i Skive Folkeblad 22. marts 2018. Den handler om den rejse, vi var på fra vi startede vores virksomhed, til vi lige så stille og roligt fandt den hylde, som vi skulle stå på. Siden artiklen blev skrevet, er medstifter Rasmus Fejer trådt ud af virksomheden.

Personlig service

Da de stiftede firmaet, var de sikre på, at det at kunne rejse en skov via en tilbudsportal på internettet og ved kontakt med blot én person ville blive det helt store hit.
Det er et hit. Men efter tre år med firmaet har indehaverne af Proviido i Skive, Martin Viborg og Rasmus Fejer Nielsen, erfaret, at rigtig mange mennesker også har et stort ønske om personlig service.
Så den service får de, naturligvis. Og samtidig udvikler og tester de to iværksættere løbende projekter, der vil kunne gøre arbejdet i forbindelse med beplantning af skov, hæk, parker og lignende, nemmere. Det sker ved en særligt kodet overvågning, hvor flere parametre spiller ind – og kan meldes ind, så ejeren får et samlet overblik.
– De fleste kunder vil stadig gerne have den personlige service. De vil have besøg af skovfogeden, tage ham med ud i skoven, så han kan se den ved selvsyn og så komme med sit bud på, hvad der kan laves, fortæller Martin Viborg.
Det, som ender med at blive planlagt under skovfogedens besøg, er ofte træer og buske. Enkelte stauder er det også blevet til. Men træer og buske i alle afskygninger og med eller uden bær eller andre frugter er det, som de fleste gerne vil have hjælp til. Og så bliver der ofte skelet kraftigt til, hvordan farvesammensætningen tager sig ud, og hvordan den ændrer sig i løbet af året, så der altid er en eller anden plante med en eller anden farve, som sætter ekstra kolorit på beplantningen.
Indimellem begynder det, som egentlig går ud på at plante, med at fælde træer. For nylig har Proviido.dk rådet kunder, som ønskede en ny skov, til først at fælde en gammel skov.
– Det gav så det økonomiske grundlag til at rejse skovarbejdet, at de fældede træer kunne sælges som tømmer, fortæller Martin Viborg.
Proviido.dk holder efter tre år fortsat til i et lille kontor på Resenvej i Skive. Her sidder de to højtuddannede inden for skovindustrien og tager sig af kunder fra hele landet. For Proviido.dk har kunder fra nord til syd, fra øst til vest, fortæller indehaverne. For nylig er der kommet kunder til fra Norge, og i løbet af det seneste halve års tid har Viborg og Fejer Nielsen udviklet programmet, der skal hjælpe lodsejere med overvågning af eksempelvis juletræsproduktion. Programmet bliver allerede testet hos Proviido.dk, ligesom en række kunder er i gang med at drage de første erfaringer med det.

Surbær og syren

De opgaver, som kunderne ønsker at få udført, er vidt forskellige, fortæller Rasmus Fejer Nielsen:
– Vi spænder bredt. Vi arbejder i skovene, men også ved landejendomme, hvor folk ønsker den slags beplantning, der ikke skal trimmes med en håndsaks. Eksempler er surbær, som vi kender fra blandt andet læhegn og parker. Men også sargentsæble, som er en slags paradisæbler samt bærmispel og syren er populære. Vi arbejder også med gamle danske æbler og pærer, som vi kan plante imellem den øvrige bevoksning.
Tendensen er klar, erfarer de to skov- og planteeksperter: Kunderne er blevet mere og mere interesseret i at få lavet individuelle løsninger, sat deres eget præg på måden, skov eller eksempelvis læhegn skal komponeres på.
– Nogle kunder vil gerne have noget, der giver farver i løbet af hele året, hvor vi arbejder med planter, der blomstrer på forskellige tidspunkter. Der skal være lidt af det hele. Både nogle farver, som folk godt kan lide at se på, og noget som kan give foder til vildtet. Og mange er faktisk villige til at betale for det i stedet for at søge om tilskud. Det er en tendens, som vi mærker, siger Rasmus Fejer Nielsen.

Individuel løsning

Om konkurrencen på markedet siger Martin Viborg, at det lokale iværksætterfirma er oppe imod to store aktører i Danmark, en række mindre og mange selvstændige entreprenører. Han uddyber:
– Fordelen ved at være stor er stordriftsfordele, men det er måske svært at rumme de små, individuelle, specifikke løsninger. Omvendt vil jeg sige, at det kan vi sagtens. Vi har en styrke i det, og hvis der kommer en, som har en 50 hektar stor skov, eller større, så kan vi også rumme den opgave. Det har vi flere eksempler på, siger Martin Viborg.
Proviido.dk har netop lavet et projekt med et 12 kilometer langt læhegn. Samtidig bliver der arbejdet en del med klargøring af ejendomme, som skal sættes til salg, men også med optimering af en ejendom efter køb:
– Vi oplever også folk, der spørger, hvad de skal gøre, når de har fældet 3 hektar skov. Det tager vi så en snak med dem om og finder en løsning på, siger Martin Viborg.
Han har en uddannelse, som gør, at han er det, man tidligere kaldte en skovfoged, og derfor er det oftest ham, der tager ud i skoven og får en snak med kunderne. Rasmus Fejer Nielsen har uddannet sig til niveauet for skovrider.

Fredskov

– Den klassiske måde at få pris på et læhegn er pr. plante. Det er lidt gynger og karruseller. For et er at få købt en plante og få den i jorden. Noget andet er rensning. Nogle vil måske gerne selv gøre det, andre vil gerne købe sig til det. Det er meget individuelt, erfarer Martin Viborg.
Nogle jordejere vælger at omlægge landbrugsjord til skov, og så er der tale om fredskovspligt. Og til sådan et projekt kan der ofte søges tilskud. Det betyder også, at hvis jordejeren om nogle år fortryder beplantningen, så bliver det meget kritisk, når der er tale om fredskov. Så vil den billigste løsning være at øve sig i at blive glad for sin skov.
– Men mange vælger også selv at finansiere en beplantning. Så kan de selv vælge, hvordan skoven skal se ud, hvilke planter den skal bestå af, og hvor brede rækker, der skal være. Når det gælder fredskov, som man altså har fået tilskud til, så er der nogle helt bestemte krav til, hvordan området skal beplantes, fortæller Martin Viborg.
Foreløbig har Proviido.dk håndteret opgaver i prisklasser fra 3.000 kroner til 60.000 kroner.
I forbindelse med et aktuelt projekt skal 3.000 planter i jorden i løbet af foråret. Der er tale om et område på to hektar, og prisen bliver mellem 12. og 15.000 kroner pr. hektar, fortæller iværksætterne.

Kontakt os

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.