Klimatræ

Klimatræ

Klimatræ er en relativ ny tilskudsordning, hvor du som privat jordejer kan få et tilskud til at plante “klimatræer”. Kort fortalt, er Klimatræ et tilskud der er finansieret af virksomheder og private donorer, der ønsker og gøre noget godt for klimaet....
Nyskovfonden

Nyskovfonden

Nyskovfonden er en relativ ny aktør på klimafronten i Danmark. Siden 2022 har vi haft fornøjelsen af at samarbejde med Nykredit og Nyskovfonden, der støtter etablering af skov og naturprojekter i Danmark. Formelle krav ved ansøgning til Nyskovfonden For at kunne komme...
Klimaskovfonden

Klimaskovfonden

Klimaskovfonden er en af de nyere tilskudsmuligheder for skov og naturprojekter, hvor der både kan søges tilskud til skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer. Hvad er Klimaskovfonden Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under...
Tilskud til privat skovrejsning

Tilskud til privat skovrejsning

Tilskud til privat skovrejsning, er den nok mest kendte tilskudsordning, da den i forskellige former har eksisteret i over 20 år – således er det også den ordning, der for tiden har den største tilskudspulje. Tilskud til privat skovrejsning Tilskudsordningen til...