Klimatræ

Klimatræ er en relativ ny tilskudsordning, hvor du som privat jordejer kan få et tilskud til at plante “klimatræer”.
Kort fortalt, er Klimatræ et tilskud der er finansieret af virksomheder og private donorer, der ønsker og gøre noget godt for klimaet. Donorerne bidrager med et beløb eller et antal træer, der gives som tilskud til etablering af beplantning ved private jordejere.

Tilskuddet fra Klimatræ har den store fordel, at det er en ubureaukratisk tilskudsordning, med hurtig ekspeditionstid og løbende ansøgningsmulighed – dvs. der er ikke nogen fast ansøgningsfrist, men tilskuddet tildeles efter først til mølle. Derudover, kan du tilplante selv relativt små arealer, da der gives tilskud til plantning af helt ned til 500 planter.

Tilskuddet fra Klimatræ er et eksklusivt samarbejde mellem Klimatræ og Proviido og kan således udelukkende søges via nedenstående kontaktformular.

Tilskuddets størrelse

Der gives ikke et fast tilskud, idet tilskuddet afhænger at det konkrete projekt og i nogle tilfælde også af den konkrete donor. Som udgangspunkt, ligger tilskuddet i størrelsesordenen mellem 4-10 kr. pr. plantet træ, hvor der gives:

 • 4,00 kr. pr. træ hvis der plantes mellem 500-2.249 træer.
 • 5,00 kr. pr. træ hvis der plantes 2.250 træer eller derover.
 • 6,00 til 10,00 kr. pr. træ hvis der i forbindelse med plantningen af mere end 5.000 træer, hvor der under visse betingelser overdrages co2-kvoter.

Krav til beplantningen

 • Som lodsejer forpligter man sig til at sørge for renholdelse af beplantningen i de første 3 vækstsæsoner, efter etablering af klimatræerne. Derudover forpligter man sig til at bevare klimatræerne, men der er ikke krav om pålæggelse af fredskovspligt.
 • Af de plantede klimatræer, skal minimum 25% udgøres af hjemmehørende arter. Dog må der ikke plantes, hverken nordmannsgran eller nobilis.
 • For at sikre et godt skovklima, skal der etableres et skovbryn langs yderkanterne af bevoksningen. Skovbrynet må bestå af op til 40 pct. buske og små træer.
  • Bevoksninger <1 ha: For bevoksninger med en bredde på <40 meter, må skovbrynet maksimalt udgøre tre planterækker og for bevoksninger med en bredde på >40 meter, må skovbrynet maksimalt udgøre seks planterækker.
  • Bevoksninger >1 ha: Skovbrynet skal være: Seks planterækker bredt mod syd og øst og tolv planterækker mod nord og vest.
 • For at fremme vækst og mulighed for at skabe en differentieret bevoksningsstruktur, må der i bevoksninger plantes op til 20 pct. træer og buske, der ikke forventes at blive en del af det fremtidige kronetag.
 • Derudover skal bevoksninger over 2 ha som udgangspunkt etableres, således de i princippet kan fredskovspålægges efter skovloven.

Øvrige vilkår for tilskud fra Klimatræ

 • Tilskuddet kan ikke kombineres med andre etableringstilskud.
 • Tilskuddet kan kombineres med tilskud fra EU, staten eller lignende, så længe der ikke er tale om etableringstilskud.
 • Tilskuddet er for Lodsejeren skattepligtigt, og indberettes af Klimatræ som B-indkomst.

Vil du høre mere om tilskuddet fra Klimatræ?

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

 • Adresse - Postnummer - By
 • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.

Læs mere

Her kan du læse mere om vores samarbejde med Klimatræ hér:
Klimatræ
GRØNteknik
Maskinbladet
Skive Folkeblad