Nyskovfonden

Nyskovfonden er en relativ ny aktør på klimafronten i Danmark. Siden 2022 har vi haft fornøjelsen af at samarbejde med Nykredit og Nyskovfonden, der støtter etablering af skov og naturprojekter i Danmark.

Formelle krav ved ansøgning til Nyskovfonden

For at kunne komme i betragtning til tilskuddet, skal flg. opfyldes:

 • Der skal kunne pålægges fredskovspligt jf. skovloven.
 • Jordstykket skal gøres fredskovspligtigt
 • Jordstykket skal være min. 1 hektar og min 20 meter bredt
 • Skoven skal bestå af min. 70% højstammede træer
 • Jordstykket må ikke være udpeget som uønsket skovrejsningsområde jf. bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§8-9
 • Der skal være udarbejdet en forhåndsgodkendelse af en udpeget leverandør (Proviido er én af i alt tre samarbejdspartnere der kan lave denne)

Skovrejsningsprojekter, som modtager støtte fra Nyskovfonden, skal som udgangspunkt kunne etableres i først kommende plantningssæson. Støtten fra Nyskovfonden kan umiddelbart ikke kombineres med anden støtte til skovrejsning.

Regler ifm. etablering

 • Klargøring: Lodsejeren har ansvaret for at jorden er klargjort til skovrejsning. Leverandøren godkender jordforberedelsen inden plantningen igangsættes.
 • Planter og plantning: Leverandøren forestår beplantning.
 • Renholdelse: Leverandøren forestår renholdelse – må ikke gøres af ejer.
 • Vildthegn: Lodsejeren har ansvaret for opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af hegn.

Det betyder at der IKKE er tilskud til jordbearbejdning og opsætning af vildthegn – det skal ejer selv forestå og betale! Ligeledes må ejer heller ikke selv stå for renhold.

Beskatning

Nykredit giver skoven som gave.
Du bliver beskattet af 75% af det beløb Nyskovfonden har betalt for etablering i det skatteår, hvor skoven rejses. Her faktureres Nyskovfonden nemlig for selve skovrejsningen af leverandøren. De resterende 25% fakturerer leverandøren, når plejen afsluttes efter tre år. Du vil derfor først blive beskattet af det resterende beløb her.

Forhåndsgodkendelse og ansøgning

Der er to ansøgningsrunder pr. år.
Proviido Skov & Natur er en af i alt tre leverandører der kan foretage en forhåndsgodkendelse – det koster 2.500 kr, incl. moms (fast pris, som alle tre leverandører er pålagt), som kunden betaler ved indsendelse UANSET om der opnås tilskud eller ej. Forhåndsgodkendelsen er et krav, for at sikre tilstrækkelig kvalitet i ansøgningsmaterialet.

Du kan læse mere om Nyskovfonden på deres hjemmeside: Nyskovfonden

Vil du søge tilskud ved Nyskovfonden?

Har du lyst til at høre mere om fra Nyskovfonden, eller en af de andre tilskudsordninger, så er du velkommen til at kontakte os. Vi foretager gerne en uforpligtende screening af dit areal, og står til rådighed for en snak om dit projekt. Du er også velkommen til at ringe til vores skovrejsningsekspert, Peter, på 6024 7032. Peter er en erfaren “skovrejser” og er den helt rigtige til at hjælpe dig med dit projekt!

Proviido Skov & Natur – vi realiserer skovdrømme!

Når du bruger Proviido, har du fagfolk i ryggen. Vi har over 35 års erfaring med skov og skovrejsning og hjulpet skovejere i hele landet.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

 • Adresse - Postnummer - By
 • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.