Træfældning

Fældning af et træ med en motorsav, er vel om noget, skovarbejderens hofdisciplin. I Proviido Skov & Natur sætter vi en ære i at træer fældes rigtigt – og her mener vi både at træet lander det rigtige sted, men også at sikkerheden for skovarbejder og dennes omgivelser er i orden! Faktisk så har vores skovfogeder alle en fortid som skovarbejder, så når opgaven og tiden byder det, så er det en fornøjelse at komme ud og bruge saven.

Hvornår er træet for stort til haven?

Der er regler for, hvor store træer i et fælles hegn må være, men der er ingen faste regler for hvor store træer på parcelhusgrunde og træer i villahaver må være. Skulle det komme så vidt som til en retssag, vil områdets lokalplan og kvarterets generelle udtryk og karaktér være retningsgivende for en eventuel domsafsigelse.

Omtanke og hensyn er at foretrække. Tænk derfor over hvordan træet kaster skygge i din og naboens have. Vær opmærksom på forskelle mellem træer. Et bøgetræ skygger mere end de fleste andre træarter, herunder både birketræer og egetræer. Husk træets skygge falder overvejende nord for træet. Trækrone og grene som rager ind over hækken og/eller hus er generende og bør skæres væk.

Kan jeg selv fælde mit træ?

Ja, selvfølgelig kan du det. Har du erfaring og det rette udstyr, så kan du sagtens fælde dit træ selv – men så snart at der er risiko for at træet kan ramme bygninger eller andet, anbefaler vi at du bruger en professionel træfælder – det rette udstyr, erfaring og ikke mindst forsikringen i orden, hvis uheldet skulle være ude. Vil du gerne selv fælde dit træ, så læs skovfogedens vejledning i træfældning her.

Skovfoged Martin Viborg igang med at opskære et stort asketræ.

Har træets udseende betydning for prisen?

Ja. Træets størrelse har selvfølgelig betydning for den tid og den udgift der er forbundet med at fælde træet. Høje træer, træer med store brede trækroner eller træer med flere hovedstammerer må ventes at koste mere at få fældet. Af størst betydning for prisen er dog, hvis træet kan klassificeres som et særligt vanskeligt træ.

Særligt vanskelige træer

Et særligt vanskeligt træ, når det handler om fældning, er ofte et træ der ikke kan fældes ved en almindelig simpel fældning fra jorden, men som skal fældes ved hjælp af topkapning. Måske træets ønskede faldzone er stærkt begrænset af bygninger og andet der kan gå i stykker, hvorfor nedskæringen af træet kræver stor præcision under arbejdet med motorsaven.

Ved meget store vanskelige træer kan det være nødvendigt at anvende en lift under fældningen af træet.

Riskotræer

Et risikotræ er et træ der udgør en forøget risiko for dets omgivelser. Det er ofte store gamle træer, der som følge af et eller flere forhold har større risiko for at tabe grene eller at hele træet vælter og gør skade på omgivelserne. Eksempler på forhold der kan findes for risikotræer er blandt andet:

Kendetegn ved et risikotræ

 • Placering tæt på bygninger eller hvor der ofte færdes mennesker
 • Svampe og råd i træet
 • Sygdom i træet
 • Tveger, især spidstveger
 • Store tunge sidegrene
 • Hældende hovedstamme
 • Flere hovedstammer
 • Skæv krone

Fældning af et risikotræ

Det anbefales altid at overlade fældning af et risikotræ til fagfolk, der har erfaring og grej til at løse opgaven. Derudover, er det væsentligt at vedkommende der fælder træet er forsikret.

Selvom, du er erfaren træfælder er der mange ting der kan spille ind, når et risikotræ skal fældes. F.eks. kan der være råd i stamme eller grene, som ikke er umiddelbart synligt. Det kan betyde at træet falder i en helt anden retning end beregnet – til fare for både træfælderen og omgivelser.

Ansvar når et træ vælter i storm

Husk, det er ALTID ejeren der har ansvaret, hvis et træ vælter – det er således dig der er ansvarlig for oprydning og evt. skader, hvis dit træ vælter over i naboens have under en storm.

Hjælp til professionel træfældning

Tag fat i os, så kan vi tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få fældet dit træ.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

 • Adresse - Postnummer - By
 • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.