Hvad er den rigtige metode til træfældning?

Hos Proviido Skov & Natur er vi eksperter i at fælde træer og har mange års erfaring i ryggen – så naturligvis mener vi at vi er de rigtige til at løse din træfældningsopgave – men har du mod på at fælde dit træ selv, så tag og læs denne artikel, hvor vi beskriver nogen af de ting du skal være opmærksom på.

Hvad er den rigtige metode til træfældning?

Der er flere metoder til at fælde et træ. Hvor der er plads og træets form tillader det, sker fældningen bedst og nemmest ved en almindelig simpel træfældning. Dette er træfældning i den mest simple form, hvor træet fældes med fældesnit og fældekam nær jordhøjde, og falder i en forudbestemt retning i hele dets længde.

Hvor der er brug for ekstra kontrol med træets faldretning, kan der eventuelt anvendes jordspyd og spil, til styring af træets fald.

Har træet opnået en smule højde, er der i langt de fleste tilfælde ikke mulighed for at fælde træet i hele dets længde. Her skal det fældes fra toppen ved hjælp af topkapning. Under topkapning skæres træet i mindre stykker fra toppen og ned. Stykkerne kan enten falde eller fires ned.

Læs mere om topkapning her. Topkapningen kan ske ved at træet klatres eller ved brug af lift. Det er vores klare anbefaling, ikke at give sig i kast med at topkappe et træ på egen hånd. Det er en risikabel operation, der både kræver teknik og det rette udstyr.

Kan der klatres i træet og sådan det skæres ned fra toppen af en træfælder, er denne metode som regel den billigste. Klatring og topkapning af træer bør udelukkende udføres af professionelle topkappere.

Brug af lift til topkapning og fældning, kan dog også være at foretrække i situationer med flere træer eller meget store træer.

Overvejelser ved træfældning

Træfældning er ikke ufarligt – hvert år er der eksempler på alvorligt tilskadekomne og endda dødsfald, blandt private haveejere i forbindelse med træfældning (se f.eks. denne artikel Fire danskere dræbt ved træfældning i år).

Som udgangspunkt anbefales det, at få en professionel til at stå for træfældningen, især når det gælder større træer, men med den rette erfaring kan man godt selv fælde mindre træer.

Herunder kan du se nogle af de overvejelser du bør gøre før fældning af et træ i din have.

Overvejelser om sikkerhed ved fældning af træer
 • Forsikringer
 • Erfaring og uddannelse
 • Udstyr og sikkerhedsudstyr
 • Flugtvej og hjælp
Overvejelser om træet
 • Træart
 • Træhøjde og størrelse
 • Stammen, kroneform og store grene
 • Træets hældning
 • Faldretning
 • Træets sundhed
Overvejelser om omgivelser og fældningsforhold
 • Personer og publikum
 • Veje og jernbaner
 • Bygninger, træer og beplantning
 • Vind og vejr
 • Terræn

Gå ikke ned på udstyr!

Skærebukser, sikkerhedsstøvler og hjelm med visir og høreværn er et minimum!

Motorsav og sværdstørrelse bør matche træet og det er en god idé at have en ekstra sav parat, hvis saven skulle sidde fast i træet. Øvrigt udstyr som kiler, fældejern, håndspil m.v. letter både fældningen og er med til at øge sikkerheden omkring opgaven. Kræver opgaven topkapning udvides anbefalinger og krav til udstyr betragteligt.

Overvejelser om dit træ, inden du fælder det

Træart, træhøjde og størrelse

Veddet er forskelligt fra træ til træ. Det har betydning for hvordan træet vil reagere når der saves. Nogle træers ved har lav styrke, som f.eks pil der nemt knækker. Du kan se nogle eksempler her. Veddets egenskaber har betydning for hvordan forhugget skal udformes og hvor sikkert det er at fælde træet.

Prøv altid at vurdere højden af træet så præcist som muligt. Træets højde er afgørende for fældeteknik og sikkerhedsforhold. Der findes forskellige metoder manuelle metoder du selv kan gøre brug af. I dag er det også muligt at bruge satellit og laserteknologi til fjernopmåling af træhøjde. Når du bruger Proviido kan vi hjælpe med information til din højdeopmåling forud for tilbud.

Stamme, kroneform og store grene

Du bør være særlig opmærksom på om træet har flere hovedstammer, tveger eller en assymetrisk krone som kan påvirke træets faldretning eller træets bevægelse efter det rammer jorden. Store udhængende grene kan falde ned og ramme personer og eller bygninger.

Træets hældning

Vurdér altid om træet har sidehæld. Du kan selv gøre det ved at gå rundt om træet på en afstand hvor du kan se hele træet. Fotos taget fra forskellige retninger er meget nyttige til at bedømme dette.

Faldretning

Når du har vurderet træets udseende bør du overveje i hvilken retning træet vil falde naturligt og i hvilken retning du gerne vil have træet skal falde. Det kan være meget svært for uerfarne at vurdere dette, da der er mange forhold der spiller ind. Husk også på, at ydre forhold som f.eks vindretningen har betydning.

Træets sundhed

Endelig bør du være opmærksom på om træet er sundt eller om der er tegn på råd eller sygdom. Er dele af træets stamme råddent kan det have betydning for hvordan træet falder og hvornår stamme eller grene knækker over.

Overvejelser om dine omgivelser før træfældning i haven

Flugtvej og hjælp

Både inden, mens der arbejdes med træet og lige inden træet vælter skal du have tænkt over flugtvejen. Når træet vælter, skal du vide hvilken vej der er din sikre flugtvej. Endelig anbefales det ikke at arbejde alene med træfældning. I tilfælde af en ulykke, er du sikret langt hurtigere hjælp hvis der er en anden tilstede.

Publikum

Orientér dig altid om hvor der er personer i forbindelse med fældningen. Det er dit ansvar, at der ikke er folk i dine omgivelser, der risikerer at blive ramt at træet. Undgå at der er personer i træets faldzone og vær sikker på at tilstedeværende personer er opmærksomme på træfældningen mens den pågår.

Veje og jernbaner

Er der risiko for at træet, eller grene, kan falde ud på vejbanen af en offentlig vej, så skal du være opmærksom på at det jf. Færdselsloven kræver kommunens tilladelse af afspærre vejen – også selvom det er bare er ‘et øjeblik’.
Er du nabo en jernbane, eller et af Banedanmarks arealer, så er du forpligtet til at underrette Banedanmark, hvis du ønsker at fælde et træ, der potentielt kan nå ud på banens arealer – og du er i øvrigt ansvarlig for alle skader dine træer måtte forvolde hos BaneDanmark (uanset om det er i forbindelse med træfældningen). Yderligere info fås hos BaneDanmark (klik her).

Bygninger, træer og beplantning

Vær altid opmærksom på omgivelserne inden for træets mulige faldzone. Især bør du være opmærksom på bygninger og træer som både kan tage skade af det faldende træ, men også kan påvirke faldretningen af dit træ.

Vind og vejr

Træfældning bør ikke foretages i kraftig vind da det gør arbejdet uberegneligt og selv svag vind kan påvirke træets faldretning. Frost kan også have betydning for fældningen, da det kan medføre at veddet bliver mere skørt og knækker tidligere.

Terræn

Hældende terræn kan have betydning for træets fald og valg af flugtretning. Vær opmærksom på at et træ kan falde betydeligt længere hvis det falder ‘ned ad’ en skråning. Tilsvarende kan træet rulle/skride hvis det fældes ‘på tværs’ af en skråning.

Retningsbestemt fældning

Retningsbestemt fældning er en metode til fældning af et træ, hvor træet fældes ved hjælp af to snit. Først laves en form for et hængsel, kaldet en ‘fældekam’, der bruges til at styre træets faldretning. Hængslet laves ved at skære en kile, et såkaldt ‘forhug’, på den side træet skal falde til. Derefter laves ‘fældesnittet’ ved at skære vandret fra modsat side. Når fældesnittet laves, må træet ikke gennemskæres – det stykke der sidder tilbage udgør fældekammen og styrer træets faldretning.

 • Fældekam:Det stykke, der efterlades uoverskåret af fældesnittet, også kaldet hængslet, ved retningsbestemt fældning.
 • Fældesnit: Det vandrette snit der foretages, når et træ skal fældes.
 • Forhug: En kile, der skæres ud af et træ, på den side træet skal falde til i forbindelse med en retningsbestemt fældning.

I ovenstående video, er Martin ude og fælde et træ med retningsbestemt fældning.

Hvor tyk skal en fældekam være?

En fældekam er det stykke, der udgør hængslet mellem forhug og fældesnit, når man laver en retningsbestemt fældning. Fældekammen bruges til at styre træets faldretning når du laver retningsbestemt fældning. Hængslet fungerer således, at når man har lavet sit forhug og efterfølgende laver fældesnittet, vil fældekammen være det stykke at stammen der efterlades uoverskåret. Træet vælter således “henover” fældekammen. Det er i den forbindelse vigtigt at fældekammen er nøjagtigt lige bred i hele træets diameter. Hvis fældekammen laves skæv, vil træets faldretning være tilsvarende skæv.

Tykkelsen af fældekammen afhænger helt af, hvor stort et træ der skal fældes, hvordan vægtfordelingen er i træet samt vind forhold mv. Som tommelfingerregel, kan små træer der er 10 – 20 cm tykke nøjes med 1 til 2 cm fældekam. Tykkere træer kræver op til 5 – 8 cm fældekam.

Vil du gerne have hjælp af en proffesionel til at fælde dit træ?


Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

 • Adresse - Postnummer - By
 • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.