Tilskud til privat skovrejsning

Tilskud til privat skovrejsning, er den nok mest kendte tilskudsordning, da den i forskellige former har eksisteret i over 20 år – således er det også den ordning, der for tiden har den største tilskudspulje.

Tilskud til privat skovrejsning

Tilskudsordningen til privat skovrejsning er en del af det danske CAP-plan 2023-27, der har til formål at udvikle landdistrikterne. Ordningen administreres af Landbrugsstyrelsen (LBST).

Hvor meget kan jeg få i tilskud til privat skovrejsning?

Tilskuddet størrelse varierer alt efter om du planter løvskov eller nåleskov. Ved den seneste ansøgningsrunde (2024) kan du ved plantning af løvskov få op til 37.500 kr./ha og ved nåleskov op til 26.900 kr./ha. Dertil kommer tilskud til vildthegn på 34 kr./lbm.
Du kan som landbruger desuden ofte også beholde din grundbetaling (tidligere kendt som enkeltbetalingsordningen eller hektarstøtte) til arealet. Dog er dette ikke en del af selve skovrejsningstilskuddet eller støtteordningen til privat skovrejsning. Hvor længe du kan beholde dit EU-grundtilskud, afhænger af hvor du bor – nogen steder er det i fem år, andre tidsudbestemt.

Hvem giver tilskuddet til privat skovrejsning?

Det er staten, der giver tilskud til plantning af skov, og tilskudsordningen er en del af det danske landdistriksprogram (LDP). Midlerne til tilskuddet er delvist finansieret af EU (finansierer 80 %).
Tidligere har det været Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA), tidligere kendt som Skov- og Naturstyrelsen, Naturstyrelsen og senest Miljøstyrelsen, der administrerede tilskudsordningen, men per 1. januar 2019 er administrationen overgået til Landbrugsstyrelsen.

Hvad er formålet med tilskud til privat skovrejsning?

Tilskudsordningen har til formål at støtte privat skovrejsning til gavn for vandmiljøet, grundvandsbeskyttelse og for at styrke klimaindsatsen i Danmark.
Det betyder, at hvert projekt vurderes i forhold til den effekt tilplantningen vil have for vandmiljøet og klimaet.

Hvad forpligtiger du dig til, når du får tilskud til privat skovrejsning?

Først og fremmest bliver din skov pålagt fredskovspligt. Dvs. at din skov bliver underlagt skovlovens regler om drift af fredskovspligtige arealer.
Konkret betyder det, at skoven ikke må fjernes, og at du skal genplante efter fældning.
Derudover forpligtiger du dig til at foretage forstlig pleje af skoven, således at du overholder skovlovens regler, hvilket vil sige renhold og pleje, herunder evt. hegning, i det omfang der skal til, for at sikre bedst mulige vækstbetingelser for dine nyplantede arealer.

Tilskudsordningen stiller bl.a. krav til:

  • Plantevalg og artssammensætning, herunder andel af træer og buske i beplantningen.
  • Indhold og fordeling af bestandstræer og ammetræer.
  • Hvor store lysninger/åbninger i skoven må være.
  • Hvor brede spor må være (sporbredden må ikke være større end 6 meter.)

Hertil er der også krav om, at der ikke må bruges kemi før og efter plantning og regler for hvilken type jordbearbejdning du må foretage før plantning.

Ansøgning om tilskud til privat skovrejsning

Du ansøger digitalt via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsskemaet skal vedhæftes bilag med kort, planteplan, relevante offentlige tilladelser og VVM screeningsskema.
Kortet udarbejdes i det offentlige Miljøgis. Der er tale om en relativt kompliceret ansøgningsproces, hvor der skal udfærdiges flere dokumenter og kortbilag.

Ansøgningsfrist for skovrejsning

Kontakt os for at høre hvornår ansøgningsrunden åbner og lukker. I 2024 åbnede ansøgningsrunden den 22. februar og lukker den 30. juni.
Ansøgningen indsendes digitalt, hvorefter du må påregne en længere sagsbehandling. Ofte er der tale om tre til fem måneder.

Vil du søge tilskud til skovrejsning?

Har du lyst til at høre mere om tilskud til privat skovrejsning, eller vil du gerne have en vurdering af dine tilskudsmuligheder, så er du velkommen til at kontakte os. Vi foretager gerne en uforpligtende screening af dit areal, og står til rådighed for en snak om dit projekt.
Du er også velkommen til at ringe til vores skovrejsningsekspert, Peter, på 6024 7032. Peter er en erfaren “skovrejser” og er den helt rigtige til at hjælpe dig med dit projekt!

Proviido Skov & Natur – vi realiserer skovdrømme!

Når du bruger Proviido, har du fagfolk i ryggen. Vi har over 35 års erfaring med skov og skovrejsning og hjulpet skovejere i hele landet.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.