Sitkagran (Picea Sitchensis)

Vidensbase -> Plantevalg -> Sitkagran (Picea sitchensis)

Med sin vindførhed og robusthed helt fra ung plante er sitkagran meget anvendt i vildtplantninger til at skabe læ og afskærmning hele året rundt. God til at etablere tykninger til vildtet i nyplantede løvkulturer. Sitka kan beskæres og vil, såfremt de er plantet på tilstrækkelig stor afstand, vedblive med at have nåle langt ned ad stammen. Ligeledes kan unge sitka med fordel topkappes, når de når en højde på ca. 3 meter, hvorved man undgår at de nederste grene bortskygges – herved kan man opretholde en tykning til f.eks. hjortevildt.