Guide til beskæring af træer

Hvad er det bedste beskæringstidspunkt?

Det er en skrøne, at træer SKAL beskæres om vinteren! Selvom det ofte hævdes, at træer skal beskæres om vinteren, så er dette ikke biologisk eller vækstmæssigt begrundet. Derimod, bunder anbefalingen i at det traditionelt er om vinteren, at der er mindst at lave i haven. Det var således om vinteren, at gartnerne havde bedst tid til at udføre beskæringen.
Det kan være HENSIGTSMÆSSIGT, at udføre beskæringen om vinteren, hvor løvfaldet har gjort at grene og struktur bedre ses i træet. Men for de fleste træarter er det dog bedst at beskære træerne om sommeren, hvor de er i fuld vækst. Om sommeren, er træet derfor bedre i stand til at reagere på det store indgreb beskæringen udgør.

Biologiske overvejelser

Som nævnt ovenfor, er sommeren normalt det bedste beskæringstidspunkt, og at man undgår at beskære lige inden løvspring og omkring løvfald, hvor bladenes energi skal oplagres i træet.
Undtagelsen for ovenstående, er træer i prunus slægten (såsom Kirsebær, Blomme og Mirabel), der bør beskæres efter blomstring for at undgå bakteriel infektion.

Æstetiske overvejelser ved træbeskæring

Arter af acer (såsom Naur og Løn), arter af Betula (Birk) og Juglans (Valnød) beskæres bedst lige efter løvfald for at undgå “blødning” fra beskæringsstederne. Dette er dog ikke decideret skadeligt for træerne, men ser ikke kønt ud.

Pas på med at beskære for hårdt

Som udgangspunkt er det ikke sundt at beskære et træ – det har ikke godt af det, idet snitfladerne åbner op for infektioner og råd. Således bør man som udgangspunkt undgå at beskære et træ. Når beskæring alligevel bliver nødvendig, så bør man begrænse beskæring til mindst muligt omfang. En tommelfingerregl siger at man højst skal afskære grene, der hvor grenens diameter er ca. 1/3 del af diameteren ved grenes basis inde ved stammen. På billedet nedenfor kan se resultatet af en for hård beskæring, hvor træet efterfølgende ikke har haft mulighed for at lukke såret, hvor ved der er kommet rådskader og infektioner i stammen.

Øvrige praktiske overvejelser

Der skelnes mellem en række metoder til beskæring af træer. Fagfolk skelner mellem opbygningsbeskæring, opstamning, kronepleje, kronetynding, kronereduktion og kronerestaurering:

  • Kronetynding er en svag tynding af træets krone for at give mere lys, fjerne vægt fra tunge grene eller reducere vindmodstanden i træets krone.
  • Kronerestaurering. Ved en kronerestaurering er formålet at bygge en ny krone af sunde og stabile grene, ved at syge og døde grene skæres bort.
  • Kronereduktion. Ved en kronereduktion reduceres omfanget af kronen, således træets naturlige form fastholdes. Kronereduktion er den kraftigste form for træbeskæring.

Styning

Når man styner et træ, bliver alle grene/skud skåret tilbage til samme punkt, i praksis brugt om en meget hård beskæring, f.eks. af en allé eller en række buske. I mange tilfælde vil styning af træer være uønsket, men i nogle situationer kan styning være at foretrække. Vær især opmærksom på at styningen skal starte mens træerne unge, hvorefter man kan fortsætte med at styne træerne gentagne gange. Det er ikke anbefalesværdigt at styne gamle træer, da dette vil give risiko for svampe- og infektionsskader, der potentielt kan føre til at træet dør.

Sikkerhed ved beskæring af træer

Det er potentielt farligt at arbejde i træer – og arbejdet bør derfor kun udføres af erfarent personale – med det rette sikkerhedsudstyr og med gyldig forsikring, der dækker både dem selv, kunder og tredjemand ved ulykker.
Som ejer bør du desuden sikre dig, at du har fuld ret til at beskære de pågældende træer og at træet ikke er omfattet af en fredning, lokalplan eller lignende.

Vanris

Vanris er betegnelsen for skud fra træets hvilende knopper. Vanris dannes især når træer beskæres eller når der pludselig kommer mere lys til træet, f.eks når nabotræer fjernes. Vanris kan give træet et mindre pænt udseende og kan også reducere veddets værdi. Vanris knækker ofte nemt af træet.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med Oler. Ole er uddannet skov- og landskabsingeniør og har en fortid som skovarbejder og er vores ekspert når det kommer til træfældning og beskæring.
“Beskæring er træer er ikke noget man skal tage let på. På få minutter kan du lave uoprettelig skade, på noget naturen har været årtier om at frembringe”.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.