Beskæring af frugttræer

Større beskæringer og formning af frugttræet hovedstamme og bærende grenstruktur kræver viden om skudtyper og træets opbygning. Forkert beskæring gør mere skade end gavn og derfor burde flere faktisk vælge at få en fagmand til at udføre de grundliggende beskæringer. Korrekt beskæring vil give glæde af frugttræet flere år frem med velsmagende frugt. Så pengene til en professionel er godt givet ud.

Hvordan beskærer jeg mit frugttræ?

Sørg for selv for at lave de hurtige årlige beskæringer af sommerskud / vanris. Så træets topvækst holdes lidt i ave. Hent ekspertise ind udefra til at få formet træet korrekt fra begyndelsen. Måske du endda er i stand til at lure teknikken af og selv stå for de efterfølgende beskæringer hvis det er det du har lyst til.

Hvorfor skal frugttræet beskæres?

Fra naturens hånd behøver frugttræer som æble, blomme, pære og kirsebær ikke at blive beskåret. Beskæring er en stressfaktor for træet. Så det gælder faktisk om at beskære træet mindst muligt.
Ud fra haveejerens synspunkt er beskæring dog alligevel ofte nødvendigt for at fremme udseende og frugtbæring i en ønsket retning.

En åben krone har mindre risiko for svampesygdomme og giver bedre og mere modne frugter. En del sorter af æble og blomme har det med at udvikle meget tætte kroner med for mange grene, især hvis de tidligere er blevet beskåret forkert. Derfor kan træet beskæres for at lave en kroneudtynding. Det sikrer at der kommer lys og luft ind i kronen og giver en god udvikling af frugterne. Når der er masser af lys og luft mindsker du samtidig risikoen for svamp og andre dårligdomme i træet.

Træet kan naturligvis også blive for stort og det er nemmere at høste blommer, æbler m.v. når træets krone er i en passende højde. Derfor er beskæring i både højden og bredden ofte nødvendigt.

Hvor ofte skal du beskære træet?

Ikke for tit. Når træet beskæres påføres det beskæringssår som svækker træets sundhed og fremmer modreaktioner som øget dannelse af vanris der er uønsket. Forkert beskæring kan derfor gøre mere skade end gavn.

Der må helst ikke fjernes mere end 1/3 af træets bladmasse ved beskæring. Er hårdere beskæring nødvendig har du ventet for længe og bør faktisk foretage beskæringe af flere omgange.
Få tilbud på beskæring

Hvornår er det bedste tidspunkt for beskæring af frugttræer?

Det bedste tidspunkt for beskæring af frugttræer er i sensommeren omkring juli og august. Denne anbefaling er i modstrid med hvad man tidligere har praktiseret men understøttes af ny forskning som viser at det er bedst for frugttræer at blive beskåret i sensommeren. I sensommeren har træet et stort indhold af sukkerstoffer og masser af energi som gør træet istand til lettere og hurtigere at indkapsle beskæringssåret og forhindre dannelsen af svampesygdomme.

Under alle omstændigheder, så undgå beskæring omkring udspring, blomstring og løvfald. Dette gælder uanset om der er tale om kirsebærtræ, æbletræ, pæretræ eller et blommetræ.

Træet har sværere ved at indkapsle et sår jo ældre frugttræet og såret er. Ved en vinterbeskæring af må træet udnytte dets eksisterende sukkerdepoter og helingen sker derfor langsommere.

Helt generelt skal træet beskæres så uønskede grene fjernes tidligst muligt og inden de bliver så store at træet påføres stor skade når de skæres af. Derfor skal du tidligst muligt sigte efter at få skabt træets endelige grundstammestruktur som bør bestå af hovedstammen og 3-5 kraftige hovedgrene. Dets tidligere træet formes i denne retning, des mindre skade på påføres træet og jo bedre er træet selv i stand til at lukke sårene efter den afskårne grene. Derfor er det en god ide at påbegynde beskæringen tidligt.

Træets reaktion på beskæring

Hver gang træet beskæres vil det svare igen med en modreaktion som ofte vil det være mere eller mindre kraftig dannelse af vanris. Forkert beskæring vil resultere i kraftig dannelse af vanris som er uønsket.

Grene der bøjer nedad bære frugt hurtigere. Dette kan endda fremmes ved at hænge vægte i grenene.

Frugttræet sætter færre vanris når det beskæres om sommeren.
Få tilbud på beskæring

Sårheling

Du skal ikke smøre træet sår efter beskæring. Det bedste er at sårene har mulighed for at tørre ud. Vælger du at smøre kan der dannes svamp nedenunder.

Har du først fået beskåret træet forkert en gang så der dannes mange vanris gælder det om at straks at være over disse og få klippet dem af ved basis i en fart.

Når træet har en tydelig gennemgående stamme og hovedgrene er det lettere at udføre beskæring gennem træets levetid uden at påføre unødvendigt store skæmmende sår. Træet har derved lettere ved at lave sårheling.
Skudtyper

Vanris – lodrette lange årsskud – skal helt overvejende fjernes.

Kortskud. Er ofte her frugterne sættes, bør så vidt muligt bevares.

Langskud. Bærer ikke frugt, bør fjernes ved basis eller umiddelbart over knopper til kortskud.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med Ole Ruhwald. Ole er uddannet skov- og landskabsingeniør og har en fortid som anlægsgartner og er vores ekspert når det kommer til træfældning og beskæring.
“Beskæring er træer er ikke noget man skal tage let på. På få minutter kan du lave uoprettelig skade, på noget naturen har været årtier om at frembringe”.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.