Sådan hjælper vi dig med at realisere dine drømme!

Som potentiel ny kunde hos Proviido Skov og Natur, vil du hurtigt oplevet at Vi ELSKER vores arbejde!!! Og vi går op i hvert enkelt projekt med liv sjæl…! Der er aldrig to skovrejsninger, eller to projekter der er ens – derfor har vi ikke nogen faste skabeloner eller rammer, som vores projekter skal passe ned i.

Alle er forskellige!

Som vores Skovfoged, Peter Wortmann, udtalte da han i sin tid var elev hos os “Det jeg elsker ved mit arbejde i Proviido, er at vi ikke har nogen standarder”. Det skal ikke forveksles med at vi ikke har faste systemer og metodikker vi arbejder ud fra, men det betyder at vi tager en individuel tilgang til hvert enkelt projekt.
Vores skovejere er forskellige, de har forskellige formål, forventninger og ønsker til deres skov. Jordbundsforhold, klima og udsigtsforhold mv. varierer. Derfor, kan og må man ikke trække en standardskabelon for en skovtilplantning ned over et areal. Derfor kan du forvente, at når vi planter din skov, så har vi grundigt forholdt os til hvad vi planter, f.eks. tager vi i betragtning:

 • Ønsker om farver og variation i blomster, udspringstid og løvfald.
 • Krav om vinterdække til vildtet.
 • Er der allergier, f.eks. birkepollen, som vi skal være opmærksom på.
 • Skal der være spiselige bær mv. f.eks. til produktion af snaps.
 • Er der jagtmæssige behov, f.eks. placering af hochsits etc.
 • Skal der laves ridestier – i så fald skal træarter der giftige for heste undgås.
 • Er der udsigtsforhold, der skal tænkes ind f.eks. fra stuehuset.
 • Hvordan optimeres skovspor mv. for at give den bedste gåtur i skoven.
 • Giver det mening af lave en sø, en åben grøft eller et vandløb.
 • … og mange flere aspekter.

Det siger sig selv, at plante en skov er en stor beslutning, der rækker langt ind i fremtiden – derfor er det vigtigt, at forarbejdet er gjort grundigt og alle beslutninger er truffet på et oplyst grundlag – og det er dér vi kommer ind i billedet!

Rådgivning – projektering – udførelse

Alle vores projekter, starter med et rådgivningsforløb, hvor vi indledningsvist afklarer de konkrete forhold der gør sig gældende for dit areal – må der i det hele taget plantes skov, eler er der nogen restriktioner, vi skal være opmærksomme på osv. Herefter, starter den egentlige projektering, hvor vi laver det nødvendige myndighedsarbejde, herunder tilskudsansøgning, hvis det er et projekt man ønsker at søge tilskud til. Når plantetidspunktet oprinder, så står vi naturligvis for at planterne kommer i jorden, og er garant for at plantekvaliteten er i orden og plantningen eksekveres på rette vis. Ønsker du at vi skal stå for plejen af skoven efterfølgende, så gør vi naturligvis gerne det – og lader dig om at nyde skoven i fulde drag.
Skulle du have lyst til at selv at stå for dele at dit projekt, så er det naturligvis også muligt – vi laver mange, specielt lidt mindre skovrejsninger, hvor ejeren selv står for f.eks. klargøringen af arealet, hvorefter vi kommer og planter skoven.

En skov er ikke bare en skov, og en plante er ikke bare en plante…

Som så meget andet, så kommer skovplanter i mange slags og i mange kvaliteter. Vi garanterer, at vi bruger gode kvalitetsplanter fra danske planteskoler som vi lange samarbejdsrelationer med. En skov bliver ikke bedre, end det forarbejde der laves – dvs. jorden skal være bearbejdet ordentligt, planterne skal være af en god kvalitet, håndteres korrekt og plantes ordentligt og sidst men ikke mindst, skal skoven holdes ren for ukrudt efter plantning – ellers bliver resultatet derefter. Vi bruger derfor megen tid forud for en plantesæson på at besøge vores planteskoler, sådan vi sikrer os det bedste mulige plantemateriale, og vi har lange og faste samarbejdsrelationer med vores plantefolk – sådan vi er sikre på, at vi kan stå 100% inde for den kvalitet og det arbejde vi leverer.

Sådan forløber et typisk planteprojekt

Et typisk forløb hos os vil være, at når du som kunde kontakter os om et konkret projekt – så vil vi typisk tage en indledende snak over telefonen, hvor vi også foretager en indledende screening af dit projektareal, for at afklare om der kunne være hindringer for eller ting vi skal være opmærksomme på i forbindelse med dit projekt. Hvis der er behov for det, vil vi herefter komme forbi og besigtige arealet, men oftest vil vi ud fra den indledende snak kunne lave et oplæg på, hvordan projektet kan skrues sammen og et overslag for økonomien, som du kan bruge til at vurdere om et samarbejde giver mening.
Herefter vil vi på dine vegne tage fat på myndighedsarbejdet, hvilket typisk vil være tilladelse fra kommunen, evt. museumsmyndigheden samt en evt. tilskudsansøgning. Når dette er på plads, udarbejdes detaljerede kort, planteplaner mv., sådan vi kan være klar til at plante når de relevante tilladelser mv. er i hus. I den forbindelse afklares, om du ønsker vi skal stå for alle dele af etableringen, eller om der er dele som man gerne selv vil stå for.
Når alt er på plads, kan skoven plantes – og du kan begynde tilværelsen som skovejer.

Vil du vide mere?

Går du med tanken om at plante skov, som du gerne vil drøfte med os? Ring til vores skovrejsningsekspert, Peter, på 6024 7032. Peter er en erfaren “skovrejser” og er den helt rigtige til at hjælpe dig med dit projekt!

Proviido Skov & Natur – vi realiserer skovdrømme!

Når du bruger Proviido, har du fagfolk i ryggen. Vi har over 35 års erfaring med skov og skovrejsning og hjulpet skovejere i hele landet.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

 • Adresse - Postnummer - By
 • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.