Vildthegn

Hvorfor opsætte vildthegn?

Det er ærgerligt at se sine nyplantede træer blive ædt af råvildt eller harer! Et godt skovhegn, holder vildtet ude og sikre den bedste start for dine træer – uanset om det er et læhegn eller en skovbeplantning. Opsætning af skovhegn bliver ofte fravalgt, da kan virke skæmmende i landskabet, eller fordi man synes det hæmmer jagten. Det kan der måske være noget om, men et godt skovhegn sikrer at dine træer kommer bedre fra start og får derved kulturen hurtigere op. Når kulturen kommer hurtigere igang, mindsker du bl.a. behovet for renholdelse, hvilket kan tjene omkostningen til hegningen hjem.

Hvor stort et areal kan man indhegne med vildthegn?

Som udgangspunkt, siger man at en hegning over 5 ha ikke kan holdes vildtfri. Det betyder, at bliver dine hegninger større end ca. 5 ha, så vil du opleve at vildtet springer ind i hegningen. Specielt råvildt, er meget adrætte og skal nok springe over et hegn, hvis de gerne vil. Uanset bør alle hegninger tilses med jævne mellemrum, uanset størrelse.

Hegnet virker som en barriere eller hindring for vildtet, der instinktvis vil søge udenom, idet vildtet som udgangspunkt gør det der er lettest for dem – altså at gå fremfor at forsøge at springe over hindringen. Til gengæld, vil stresset vildt der er presset af fødemangel eller forstyrrelse, til enhver tid forsøge at komme ind i indhegningen.

Hvad er et vildthegn?

Har du skovbeplantninger, læhegn eller frugttræer som skal hegnes ind? Indhegning er den mest effektive beskyttelse mod vildtskader. Hjortevildt og harer er meget glade for nyplantede træer og kan forvolde betydelig skade. Dog er det ikke alle træarter, der er nødvendigt at hegne. Visse træarter, som nordmannsgran, bør altid hegnes, andre bør hegnes i områder med hårdt vildttryk og andre kan helt undlades at hegne.

Vildthegn kan også sættes ved landejendomme eller sommerhuse for at holde hunden på grunden og sidst men ikke mindst, så har vi i det senere år også oplevet stor efterspørgsel på indhegning af decideret hundeskov, eller friløbsarealer.

Vildthegn med lang holdbarhed

Vildthegn sættes med forskellig dimensionering og udformning af stålgærde. Stålgærde beskrives med højde, antal vandrette tråde, afstanden mellem lodrette tråde – samt galvanisering, trådtykkelse for indertråde, trådtykkelse for ydetråde. Et hegn med højden 1,60 meter og 23 vandrette tråde og 15 cm lodret afstand angives som 160/23/15.

Trådtykkelsen i hegnene er almindeligvis 2,0mm for ydertråde og 1,6 mm for indertråde. Det er muligt at købe både tyndere og kraftigere kvaliteter med trådtykkelse op til 3mm. Vores anbefaling er at anvende 1,6mm og 2,0 mm, hvilket vi finder den mest funktionelle trådtykkelse.

Vi anbefaler vildthegn som er varmgalvaniserede med zink (195-250 gram/m2). Dette sikrer mod rust og giver stålgærdet en meget lang levetid. Under normale forhold vil vores anbefalede stålgærde løsninger holde i mindst 15 år.

Hvilken hegnshøjde skal du vælge

De mest anvendte hegnhøjder er 1,40 m. og 1,60 m. Denne højde holder effektivt råvildt ude ved lavt til moderat vildttryk. Ved mindre vildttryk eller ved små indhegninger kan højde på 1,40 meter bruges. Er der stort hjortevildt (kronvildt) i området anbefales hegnshøjden sat til 1,80m eller mere. En almindelig anvendt løsning til at øge hegnshøjden med 10-15 cm er at montere en overtråd.

Nedenstående illustrationer viser forskellige hegnshøjder i korrekt skalaforhold.

Har du brug for et haretæt vildthegn

Findes der harer området bør du vælge et haretæt hegn med ekstra vandrette hegnstråde i bunden af hegnet. Dette gælder især hvis du dyrker nordmannsgran. Det skal dog siges, at det er vores erfaring af haren ofte graver sig under hegnet, hvorfor de for almindelige skovkulturer sjældent kan betale sig at betale den forholdsvise store merpris, der er ved haretæt hegn.

Nedenfor kan du se illustrationer af vandret trådafstand for haretæt og ikke haretæt hegn, vist for et 1,40 meter hegn.

Hegnspæle og opsætning

Billedet viser to dygtige skovarbejdere, der er ved at opsætte et vildthegn.

Vildthegn opsættes med hjørnestolper, mellempæle og stivere. Hjørnestolper er kraftigere pæle som kan opretholde et vedvarende træk og sikre at hegnet står som det skal i mange år. Mellempæle anvendes i kombination med mindre stivere langs hegnslinje.

Vi anbefaler hjørnestolper som er trykimprægnerede fyrretræspæle, robinie eller eg. Ø14 trykimprægnerede fyrretræspæle har en forventet holdbarhed på +10 år, mens pæle af eg har en holdbarhed mindst 20 år ved samme diameter. Det skal siges at der er stor forskel på kvaliteten af trykimpræneringen af pæle, så man kan opleve at køber man for billige pæle, så kan holdbarheden faktisk være mindre end 10 år.

Som stivere er ½” vandrør eller Ø10-Ø14 trykimprægnerede pæle almindeligt. ½” jernrør har en længere levetid end Ø10 trykimprægnerede pæle. En dyrere løsning indebærer brug af halvskårne eller kvarte pæle af eg eller robinie.

Med det rette træartsvalg og på den rette jord, kan det lykkes at få skovkulturer over ‘bidhøjde’ allerede efter fire til fem vækstsæsoner. Har du et behov der rækker ud over dette f.eks ved juletræskulturer, hvor omdriften er længere og gentages på arealet, skal du vælge en hegnsløsning i materialer der matcher dette behov.

Hjørnepæle kan være halvskårne eller flækkede pæle af robinie eller eg. Som støttepæle anvendes tit stålrør eller galvaniserede vandrør.

Typer af vildthegn

Nedenstående er eksempler på de mest gængse typer af vildthegn, som vi anvender;

Vildthegn 140-11-15 med trykimprægnerede fyrstolper og jernrør

Læs mere

 • Hjørnepæle trykimprægnerede Ø14 fyrrestolper med skråstivere.
 • Mellempæle trykimprægnerede Ø10 fyrrestolper. På lige hegnsstræk sættes mellempæle ofte med indbyrdes afstand på ca. 30 meter.
 • Hegnstivere i ½” jernrør for hver 6-8 meter.
 • 140/11/15 galvaniseret stålgærde med 2mm ydertråde og 1,6mm indertråde. 140 cm højt med 11 vandrette tråde og 15 cm mellem lodrette tråde.

Vildthegn 160-12-15 m. trykimpr. fyrstolper og jernrør

Læs mere

 • Hjørnepæle trykimprægnerede Ø10 fyrrestolper med skråstivere.
 • Mellempæle trykimprægnerede Ø10 fyrrestolper. På lige hegnsstræk sættes mellempæle ofte med indbyrdes afstand på ca. 30 meter.
 • Hegnstivere i ½” jernrør for hver 6-8 meter.
 • 160/12/15 galvaniseret stålgærde med 2mm ydertråde og 1,6mm indertråde. 160 cm højt med 12 vandrette tråde og 15 cm mellem lodrette tråde.

Vildthegn 160-23-15 m. fyrstolper og jernrør

Læs mere

 • Hjørnepæle trykimprægnerede Ø14 fyrrestolper med skråstivere.
 • Mellempæle trykimprægnerede Ø10 fyrrestolper. På lige hegnsstræk sættes mellempæle ofte med indbyrdes afstand på ca. 30 meter.
 • Hegnstivere i ½” jernrør for hver 6-8 meter.
 • 160/23/15 galvaniseret haretæt stålgærde med 2mm ydertråde og 1,6mm indertråde. 160 cm højt med 23 vandrette tråde og 15 cm mellem lodrette tråde.

Vildthegn 160-23-15 trykimpr. fyrstolper

Læs mere

 • Hjørnepæle trykimprægnerede Ø14 stolper med skråstivere.
 • Mellempæle trykimprægnerede Ø10 stolper. På lige hegnsstræk sættes mellempæle ofte med indbyrdes afstand på ca. 30 meter.
 • Hegnstivere i Ø10 stolper for hver 6-8 meter.
 • 160/23/15 galvaniseret haretæt stålgærde med 2mm ydertråde og 1,6mm indertråde. 160 cm højt med 23 vandrette tråde og 15 cm mellem lodrette tråde.

Vildthegn 160-23-15 robiniestolper

Læs mere

 • Hjørnepæle i robinie Ø14 stolper med skråstivere.
 • Mellempæle i robinie Ø10 stolper. På lige hegnsstræk sættes mellempæle ofte med indbyrdes afstand på ca. 30 meter.
 • Hegnstivere i Ø10 stolper af robinie for hver 6-8 meter.
 • 160/23/15 galvaniseret haretæt stålgærde med 2mm ydertråde og 1,6mm indertråde. 160 cm højt med 23 vandrette tråde og 15 cm mellem lodrette tråde.

Vildthegn 160-23-15 med jernrør

Læs mere

 • Alle pæle sat i galvaniserede ½” jernrør.
 • Hegnstivere sættes ca. hver 6-8 meter.
 • 160/23/15 galvaniseret haretæt stålgærde med 2mm ydertråde og 1,6mm indertråde. 160 cm højt med 23 vandrette tråde og 15 cm mellem lodrette tråde.

Vildthegn med jernrør

Her ses hegn opført med ½” jernrør. Et opført i jernrør er den billigste løsning og anvendes ofte til mindre hegninger og små arealer, hvor hegnet skal stå i nogle få år.

Hjørnesamling i vildthegn af jernrør
Bundsamling i vildthegn af jernrør
Hegnslinje af vildthegn opført med galvaniseret jernrør
Skovhegn_jernrør_hjørne

Hjørnesamling i vildthegn af jernrør

Skovhegn_jernrør_bundsamling

Bundsamling i vildthegn af jernrør

Skovhegn_jernrør

Hegnslinje af vildthegn opført med galvaniseret jernrør

previous arrow
next arrow

Vildthegn med halvskårne og kvartskårne pæle af eg og robinie

Nedenfor vises hegnstype med anvendese af ege- og robiniepæle. Egetræog robinie har lang holdbarhed på grund af træets indhold af garvesyre. Pæle af eg og robinie anvendes til hegn der skal holde i en lang årrække, som f.eks. juletræer eller hvor man ønsker et pænere hegn end der opnås med trykimprægnerede pæle. Egepæle med en tykkelse på 12-15 cm har en normal holdbarhed på 15-25 år. Robinjepæle i bedste kvalitet har en ventet levetid på 30 år i jorden.

Skovhegn_kvartskårne_eg2

Kvartskåren egepæl

Skovhegn_kvartskårne_eg

Hegnslinje med kvartskårne egepæle

Halvskåren-robiniepæl

Halvskåren robiniestolpe.

Robinie-hegn

Hegnslinje i robinie

Robinie-hegns-hjørne-samling

Hjørnesamling i robinie

previous arrow
next arrow

Skovhegn med trykimprægnerede pæle og jernrørs stivere

Den mest solgte vildthegnsløsning til skov og indhegninger i det åbne land. Trykimprægnerede mellempæle sættes med med en afstand på ca. 50 m. Jernstiverne sættes med en afstand på ca. 6-8 m. Imprægnerede pæle er billigere end naturpæle, men har ofte kortere levetid.

Skovhegn_jernrør_trykimp2

Hjørnesamling af vildthegn med trykimpr. hjørne- og mellempæle og 1/2" jernrør som stivere

Skovhegn_jernrør_trykimp

Trykimprægneret mellempæl flankeret af to stivere af 1/2" jernrør

Skovhegn

Hjørnesamling af trykimpr. fyrpæle med led.

previous arrow
next arrow

Ledåbninger i vildthegn

I lukkede indhegninger skal der være mindst en ledåbning. Ved større indhegninger eller af praktiske årsager, kan det i nogle tilfælde foretrækkes at lave to ledåbninger. Det er dog sjældent nødvendigt med meget mere.

Hegn godkendt til indhegning af hjortevildt

Går du med tanker om at etablere en indhegning til dåvildt eller hjortevildt, skal hegnet laves efter de gældende regler som anført i “Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr”.

Krav til hegnet

(Opdateret pr. januar 2018).

Hegnsmateriale for nethegn

 • Mindste højde 190 cm
 • Mindst 17 stk vandrette tråde
 • Højst 32 cm mellem lodrette tråde i opsat tilstand
 • Kanttråd mindst 2,5 mm i diameter og mindste brudstyrke 5.000 N.
 • Indre vandrette tråde mindst 2,0 mm i diameter og mindste brudstyrke 3.500 N.
 • Nethegnets overtråd mindst 200 cm over jord, eller der skal i 200 cm’s højde anbringes en glat tråd med en brudstyrke på mindst 6.200 N. svarende til tråd nr. 8.

Hegnspæle i træ

 • Mindst 300 cm i længde
 • Hjørnepæle mindst 14 cm i diameter i top
 • Mellempæle mindst 10 cm i diameter i top

Montering

Pæleafstanden fastsættes efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning under hensyntagen til terræn og opretholdelse af trampolineffekten. Hegnet skal monteres på indersiden af mellempælene. Fra den nederste tråd til jorden må der maksimalt være 10 cm. Fra den øverste tråd til pæletoppen skal der være mindst 5 cm. Alle indgange skal være forsynet med låger, der kun må være åbne i forbindelse med færdsel ind og ud af indhegningen. Hegnet skal vedligeholdes, så det til enhver tid opfylder gældende krav.

Skal vi hjælpe dig med dit hegnsprojekt?

Tag fat i os til en uforpligtende snak om vildthegn – vi har sikkert også en løsning, der kan hjælpe dig.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

 • Adresse - Postnummer - By
 • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.