Rodfræsning

Rodfræsning af skov og markarealer

Rodfræsning kan foregå med en række forskellige maskinmodeller og typer, som hver især er idelle til bearbejdning af rødder og stød i jorden på større arealer i skov og mark. Til mindre opgaver med stubfræsning af enkelte trærødder og stød i haver anvendes en stubfræser.

Kontakt os

Hvorfor rodfræsning ?

En rodfræser fjerner rødder og træstød i jorden og muliggør planering og såning med græs/afgrøder, bebyggelse/anlæg og pløjning dyrkning med konventionelle markmaskiner. Den normale arbejdsdybde for en rodfræser er 3o cm, men der kan arbejdes i dybe fra 15-50 cm. Det er dog kun de største rodfræsere der effektivt bearbejder jorden ned til 50 cm dybde.

Rydning af stød og rødder i jorden kan på nogle arealer også ske med gravemaskine eller gummiged. Her vil det optrukne materiale dog efterfølgende skulle håndteres hvorimod en rodfræser neddeler materialet undervejs, så flytning af stød og rødder undgås. Fræsning af et areal kræver normalt kun en overkørsel i modsætning til harvning og grenknusning hvor flere overkørsler kan være nødvendige. Samtidig er rodfræserere ofte udstyret med pakkevalse så jordpakning kan foretages i samme arbejdsgang.

En rodfræser kan monteres med faste eller løse skær. Rodfræsere med løse skær kan håndtere arealer med mere kvas og grene, da de løse skær muliggør en knusning af kvaset. Rodfræsning med faste skær eller uden kombination med grenknusning forudsætter at arealet er ryddet for grene og kvas.

Rodfræsning før plantning i skov

Det er sjældent nødvendigt at rodfræse forud for almindelig skovplantning. I visse tilfælde, vil der opnås en væsentlig billigere plantning og/eller renholdelse, som opvejer udgiften til rodfræsningen. Skal der anlægges en intensiv kultur, f.eks. juletræer eller pyntegrønt, vil rodfræsning være anbefalesværdig på mange arealer. På større arealer, f.eks. et afdriftsareal i skov, foretages rodfræsning med en traktormonteret maskine eller en dedikeret rodfræsningsmaskine, som findeler materiale i en dybde ned til 15-40 cm under jordniveau.

Rodfræsning på markjord med energipil

Har du haft anlagt energipil på et areal som skal geninddrages i den konventionelle markdrift igen er rodfræsning af arealet nødvendigt. Pilekulturer er ofte plantet på fugtige og lidt blødere arealer – og da pil har tendens til at stoppe og ødelægge dræn, kan det være nødvendigt at anvende bredere hjul og/eller et bæltekøretøj. Stød og rødder på pilemarker håndteres ubesværet af større og mindre rodfræser modeller.

Kan jeg rodfræse alle arealer?

Nej – der er mange arealer, der enten ikke kan rodfræses, eller hvor det ikke er anbefalesværdigt. På de fede jorde, vil en rodfræser lave en kraftig sål, der dels kan føre til vandstuvning og hæmme rodudviklingen i kulturen. Teknisk er sten i jorden samt terrænets hældning de vigtigste parametre at tage hensyn til. For mange sten i jorden, vil øge risikoen for at ødelægge fræserens tænder, hvorfor de fleste entreprenører helt undlader at udføre rodfræsning på stenede arealer. Derudover, vil terrænets hældning være en begrænsning for traktormonterede rodfræsermodeller. I skrånende terræn, vil en bæltemonteret rodfræser være den rette løsning.

Rodfræsning efter og før juletræskulturer

Dyrkning af juletræer kræver god renholdelse og hyppig færdsel med maskiner og til fods. Derfor vil gl. stød fra en tidligere juletræskultur oftest være genererende i dyrkningen af træerne. Rodfræsning sikrer at arealet kan dyrkes optimalt med passende arbejdsforhold og adgang for dig og dine maskiner.

Hvad koster det at få rodfræst et areal?

Prisen afhænger af arealets forhold og det resultat du ønsker at opnå. Leder du efter en god pris på rodfræsning kan du opleve store forskelle i både pris og timeforbrug. Rodfræsere monteret med færre hestekræfter skal bruge væsentlig flere timer på at opnå samme resultat som en større maskine.

Rodfræsning er en meget intensiv arbejdsmetode, med stor kraftoverførsel fra den arbejdende maskine – et diesel forbrug på 50 l i timen er ikke unormalt for tungt grej i fuld aktion. Derfor kan der hentes en del på korrekt arbejdsudførsel af chauffør og maskine. Brug af GPS styring under rodfræsning er med til at sikre præcis kørsel og minimere overlap i arbejdsarealet. Med en arbejdsbredde på 2-3 meter for rodfræseren, betyder et overlap på 5, 20 eller 30 cm meget for timeforbruget og dermed prisen.

Rodfræsermodeller

Eksempler på populære rodfræsermodeller er Ahwi RFL700, RF1000 og Ahwi RF 800. Ahwi modellerne er oftest traktormonteret og har en arbejdsdybde fra 20-30 cm (RFL 700) op til ca. 50 cm (RF1000) ved optimale forhold. Modellerne Raptor 800 og Raptor 300 også fra Ahwi er bælteknusere, altså rodfræsere monteret på et bæltekøretøj, der kan klare skråninger med hældning på 30-45 grader. Italienske Seppi forhandler også rodfræsere, men Ahwi er det dominerende mærke blandt danske skoventreprenører.

Valtra traktor med påmonteret AHWI rodfræser.

Forespørg på rodfræsning af dit areal her


Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.