Plantning

I Danmark bliver der årligt plantet 25 millioner planter i de danske skove (excl. juletræer). Plantning af de fleste planter sker med plantemaskine, men mange bliver plantet manuelt.

I skovbruget bliver en større tilplantning, kaldet ‘kulturanlæg’ eller ‘kulturetablering’, og ordet bruges om etablering af en nyplantning og dækker over alle aspekter i forbindelse med plantning af en bevoksning, dvs. jordbearbejdning og plantning.

Maskinplantning eller håndplantning?

Foto: Plantefolk igang med plantning på to-rækket plantemaskine monteret på en Valtra traktor.

På større arealer med skovrejsning eller juletræskulturer vil det tit være billigst at bruge maskinplantning. Ved plantning med maskine, kan der plantes fra en til tre planterækker ad gangen, hvilket er utrolig effektivt. Til gengæld, er det svært at håndtere krævende plantninger, med mange arter og stor variation. Ved små arealer, bliver maskinelplantning hurtigt for dyrt, da der går meget spildtid med at vende maskinen osv. Håndplantning foretrækkes derfor på mindre arealer – særligt, hvor arealerne skal tilplantes med mange forskellige arter og hvor der er stor variation i beplantningens udformning på arealet. Vi laver rigtigt mange løsninger, hvor vi sammensætter en række mindre beplantninger, for at skabe en varieret og spændende beplantninger, og selvom det samlet set godt kan dreje sig om nogle tusinde planter, så er det ofte det billigste at håndplante disse, da det alt andet lige giver bedre mulighed for håndtere og tilrette arealerne.

Plantning i kvadratforbandt er nemmest at udføre, men normalt forsøges at plante i krydsforbandt, sådan hver plante får mest mulig plads at vokse på. Med en GPS-styret traktor kan plantning udføres meget nøjagtigt i krydsforbandt. Dette er særligt en fordel i nordmannsgrankulturer, fordi der kan opnås ca. 15% større plantetal på arealet med de samme plante- og rækkeafstande, hvorved man opnår en højere produktion på arealet.

Fotos: Maskinplantning er især egnet til større arealer, hvor der også kan opnås flotte resultater med GPS og plantning i krydsforbandt. Dette gøres dog sjældent i skovplantninger.

Hvordan håndplanter jeg en barrodsplante?

Brug en god gammeldags spade. Spaden trædes ned i jorden og vippes til den ene side, således du åbner en fordybning i jorden, også kaldet en skrippe (derfor kaldes spadeplantning også for skrippeplantning). For at sikre at planterækkerne er lige og at afstanden mellem planterækkerne er ens, bør du trække en snor, som du kan plante efter.

Alternativt til spadeplantning, kan du låne eller leje en plantemaskine. Mange planteskoler stiller en plantemaskine til rådighed, når du køber deres planter. Er der tale om en enkeltrækket plantemaskine, så kræver det ikke en specielt stor traktor at trække maskinen, men er der tale om flerrækket plantemaskine, så kræver det en mellemstor traktor for at trække maskinen – specielt, hvis der plantes på svær/tung jord.

Hvornår er det bedst at plante?

Vi hører tit spørgsmålene: Hvornår er det bedste tidspunkt at plante? Skal jeg plante til foråret eller i efteråret? Det korte svar er, at både efterårsplantning, vinterplantning og forårsplantning kan være velegnede tidspunkter. De dårligste plante måneder, er juli og august. Altså om sommeren. Her er planternes vækst i fuld gang og planternes vandforbrug er derfor stort. Samtidig er jordens vandfordampning stor og nedbøren ofte lav. Denne kombination er hård for en nyplantet plante med begrænset rodnet.

Barrodsplanter der plantes i efterår og vintermåneder er afmodnede og i dvale. For de fleste nåletræers vedkommende vil disse derfor kunne plantes fra det tidlige efterår. De løvfældende træer og buske skal vi dog helt hen i slutningen af efteråret, ofte omkring medio november eller lidt senere, før de er afmodnede og i dvale. Det betyder at planterne er robuste under plantningen. Samtidig vil rodudviklingen under jorden fortsat ske, blot jordtemperaturen er over 8 grader. Der vil ikke kunne plantes i perioder med frost.

Hvilke planter skal jeg vælge?

Læs mere om, hvilke hvordan du vælger de rette planter til dig projekt her.

Har du brug får råd om plantning og plantevalg?

Bliv ringet op og få en uforpligtende snak. Både Ole og Martin er uddannede skov- og landskabsingeniør med mange års praktisk erfaring som skovfoged, og har derfor indgående viden om træarter, planteteknik og proveniensvalg.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.