Grenknusning

Hvorfor grenknuse?

Grenknusning er en effektiv metode til rydning af stød, mindre træer, grene og buske i og over jordhøjde. Grenknusning bruges derfor til rydning af arealer og som ønskes anvendt på anden vis. Grenknusere er også effektive til at etablere kørespor og stier igennem naturarealer eller jagtterræn.

Grenknusning i skov efter fældning og hugst

Når træer er fældet og fjernet fra et areal er der ofte meget hugstaffald og genererende træstubbe tilbage i skovbunden – og i mange tilfælde er det nødvendigt at gennemføre en form for rydning af arealet. Her er grenknusning effektivt og efter en grenknusning vil arealet igen være tilgængeligt for tilplantning. Grenknusning gennmeføres derfor ofte på skovningsarealer før en nyplantning.

Der kan tilplantes direkte i det grenknuste areal eller der kan udføres yderligere jordbearbejdning i form af rillepløjning og rodfræsning for et endnu bedre resultat. Fordelen ved grenknusning er at biomasse og næringsttoffer bliver på arealet og kan udnyttes af nye planter.

Under grenknusning forud for tilplantning i skov er det ikke altid nødvendigt at bearbejde 100% af arealet, måske vil en stribevis grenknusning af arealet give et tilfredsstillende resultat.

Grenknusning og rydning af arealer med juletræer

Det er ikke altid alle træer i en juletræskultur bliver solgt. Brug grenknusning til at rydde arealet for usolgte og forvoksede træer og bliv klar til æste omdrift. Grenknusning er en yderst effektiv metode til rydning af juletræskulturer, som nemt fjerner nordmannsgran og rødgran juletræer i en højde på indtil ca. 3 – 5 eller Ø10 i en arbejdsgang. Skal arealet gentilplantes med juletræer i intensiv omdrift bør grenknusningen kombineres med en rodfræsning.

Grenknusning af kørespor og naturstier gennem skov og krat

Tæt opvækst af træer og buske gør arealer ufremkommelige. Eksempler er kraftig selvforyngelse af birketræer eller tæt opvækst af hindbær og brombær. Her kan en grenknuser anvendes til at genskabe arealets fremkommelighed ved etablering stier og kørespor på arealet. Mange typer af grenknusere kan ubesværet håndtere knusning af stående træer i en højde af 3-5 meter og med en arbejdsbredde på 2-3 meter er brug af grenknusning en ideel metode til etablering af stier gennem ung skov og krat eller som første gangs tynding i tættere skovkulturer efter skovrejsning.

Spor gennem skov lavet ved manuel skovning og opfølgende grenknusning.

Grenknusning og oprydning i haver og sommerhusområder

De fleste grenknusere er indrettet til lidt større opgaver i skov og land hvor der er god plads til det kraftigt grej. Grenknusning kan dog også være en effektiv genvej til oprydning i private haver og sommerhusområder.

Husk altid at afstemme opgavens forhold med de anvendte maskiner og arbejdstidsrum. De bevægelige dele på grenknusere arbejder med høj hastighed og udfarende grene og småsten udgør en risiko for at der sker skader på vinduer og biler i nærheden. Sørg for at afklar disse forhold på forhånd og afstem også det forsikringsmæssige inden arbejde med en grenknuser påbegyndes.

Hvad er en grenknuser og hvordan er den opbygget?

En grenknuser er en rotererende tromle sammensat af flere kraftige og tunge skiver. Skiverne monteres med hammerforseglede slagler eller fasede knive.

Grenknusere kan inddeles i hovedtyper: selvkørende/fjernstyrede knusere, traktormonterede grenknuserede og bælteknusere. Der er stor forskel på ydeevne og præstation blandt forskellige modeller og typer.

Ønskes en aggressiv bearbejdning af kvas og grene med størst mulig neddeling af mindre dele bør der anvendes en grenknuser med skiver monteret med faste slagler med skær, som giver bedre findeling af især mindre og tyndere materiale som birkekviste, hindbær og elefantgræs o.lign. På traktormonterede grenknuseren kan der også være mulighed for at montere en brakpudser i kombination med grenknuseren.

På meget stenede arealer udsætttes grenknuseren for stort slid og opgaven er hård for udstyret. Anvendelse løse slagler kan i nogen grad afhjælpe slid og skader på stenede arealer.

Grenknusere er almindeligvis bygget med effektive arbejdsbredder fra ca. 60 cm til knapt 3 meter.

Bælteknusere har ofte stor kraft og ydeevne – og er derfor særligt velegnede til neddeling af stød og større træer på store arealer. Bælterne er med til at give maskinerne et lavere marktryk og lavt vægtpunkt, bæltekørertøjer er derfor særligt velegnede til skrånende og kuperet terræn og arealer på blød og fugtig bund.

Traktormonterede grenknusere er nok den mest anvendte type grenknuser. For at der kan opnås tilfredsstillende resultater kræves at grenknuseren er monteret på en traktor med lav gearing. Ahwi og fendt er eksempler på populære mærker for tratormonterede knuserer.

Hvor lang tid tager det at grenknuse en hektar?

Et almindeligt estimat for timeforbruget er +/- 8 timer til grenknusning af en hektar – men der er nogen forskel på hvor mange timer der skal bruges imellem forskellige arealer. Det nødvendige timeforbrug på et areal kan variere med både masnkintype, det ønskede resultat og arealets forhold.

Timeforbruget afhænger dels af arealet. Hvor meget og hvor stort er de træer, buske og grene som skal neddeles på arealet? Hvor grundigt skal knusningen ske, er det nødvendigt at alle stød knuses til jordhøjde? Hvor stor ydeevne har den maskine der anvendes til formålet – kraftige grenknusere har større timeomkostninger men også større og bedre præstation pr. arbejdstime, mens en mindre grenknuser måske kræver flere overkørsler af arealet for at opnå samme resultat.

Grenknusning til bekæmpelse af uønsket vegetation

Arter som ofte er uønsket omfatter brombær, birk, røn, pil, m.fl. Grenknusning kan være en oplagt metode til at reducere dominansen fra dise arter forud for plantning.

Rydning af uønsket vegetation på mindre arealer og af mindre træer op til 10 cm i tykkelse kan også gøres manuelt med en håndholdt kratkrydder. Men på større arealer og i kraftig vegetation er bestilling af en grenknuser til jobbet tit at foretrække.

Grundig eller let grenknusning af dit areal?

Hvor grundigt grenknusningen skal udføres afhænger af din efterfølgende brug af arealet. Hvor grundigt grenknusningen af arealet sker afhænger af knuserens ydeevne og antallet af overkørsler på arealet. En let grenknusning kan gennemføres hurtigere og billigere, men der vil være flere større grenstykker og rodstykker tilbage end efter en grundigere grenknusning. I en del tilfælde – eksempelvis for nogle skovplantninger – kan en let grenknusning dog være tilstrækkeligt.

Under grenknusning kan træstubbe over jordhøjde også knuses ned, men kun til jordhøjde. Ønsker du at arealet skal kunne pløjes og planeres vil en efterfølgende stub/rodfræsning eller optrækning af rødder på arealet være nødvendigt. Rod/Stubfræsning anbefales hvor en mere intensiv drift ønskes f.eks i forbindelse med dyrkning af juletræer eller fodermarker/vildtagre.

Opfølgning med brakpudsning, rodfræsning eller rillepløjning

Ofte følges grenknusning op med yderligere jordbearbejdning af et areal. Grenknusningen giver en kraftig bearbejdning af alt organisk materiale over jorden, men ingen bearbejdningen i jorden. Træstød kan neddeles til jordoverfladen, men efterlades urørt i jorden sammen med rødder m.v. På arealer hvor der efterfølgende ønskes konventionel markdrift eller intensiv drift med juletræer, vil yderligere jordbearbejdning i form af rodfræsning være nødvendigt.

Grenknusning bør kombineres med rodfræsning og/eller optrækning af stød hvor der planlægges markbrug, anlæg af fodermark/vildtager eller juletræskulturer. Du kan læse mere om rodfræsning her.

Fræsning af især lerede jorde vil ofte frembringe en sål under fræseren som denne kører frem. Sålen vil have betydning dræning og afgrøders rodudvikling i dybden.

Sammenskubning af kvas som alternativ til grenknusning

Istedet for at bestille en grenknusning af dit areal kan du skubbe kvas og hugstaffald sammen i ranker på arealet.

Kvasskubbere der er udviklet med bevægelige tænder kan ubesværet skubbe kvas sammen over stød og større sten. Sammenskubning af kvas er relativt billigere end grenknusning. Ulempen er at der kan kræves gentagne overkørsler hvilket ødelægger jordens struktur, især når der køres på fugtig jord. Kvasrydning med bæltegraver udsatter jorden for lavere jordtryk og giver færre strukturskader.

Sammenskubbede ranker, kan efterlades til formuldning over de næst mange år eller mange kan vælge at få udført en stribevis grenknusning af de sammenskubbede ranker. Kvasskubning efterlader ikke et lige så pænt udtryk som en fuldbearbejdning af et areal med grenknusning.

Få hjælp til din grenknusningsopgave

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.