Vildthegn

Vidensbase -> Skov -> Vildthegn
Opsætning af vildthegn

Opsætning af vildthegn langs et areal der skal tilplantes med skov.

Hvad er et vildthegn?

Har du skovbeplantninger, læhegn eller frugttræer som skal hegnes ind? Indhegning er den mest effektive beskyttelse mod vildtskader. Hjortevildt og harer er meget glade for nyplantede træer og kan forvolde betydelig skade. Dog er det ikke alle træarter, der er nødvendigt at hegne. Visse træarter, som nordmannsgran, bør altid hegnes, andre bør hegnes i områder med hårdt vildttryk og andre kan helt undlades at hegne.

Vildthegn kan også sættes ved sommerhuse eller landejendomme for at holde hunden på grunden. Vi hjælpe dig nemt videre med din hegnsløsning hos lokale skov-og hegnsentreprenører.

Vildthegn med lang holdbarhed

Vildthegn sættes med forskellig dimensionering og udformning af stålgærde. Stålgærde beskrives med højde, antal vandrette tråde, afstanden mellem lodrette tråde – samt galvanisering, trådtykkelse for indertråde, trådtykkelse for ydetråde. Et hegn med højden 1,60 meter og 23 vandrette tråde og 15 cm lodret afstand angives som 160/23/15.

Trådtykkelsen i hegnene er almindeligvis 2,0mm for ydertråde og 1,6 mm for indertråde. Det er muligt at købe både tyndere og kraftigere kvaliteter med trådtykkelse op til 3mm. Vores anbefaling er at anvende 1,6mm og 2,0 mm,hvilket vi finder den mest funktionelle trådtykkelse.

Vi anbefaler vildthegn som er varmgalvaniserede med zink (195-250 gram/m2). Dette sikrer mod rust og giver stålgærdet en meget lang levetid. Under normale forhold vil vores anbefalede stålgærde løsninger holde i mindst 15 år.

Hvilken hegnshøjde skal du vælge

Den mest anvendte hegnhøjde er 1.60m. Denne højde holder effektivt råvildt ude ved lavt til moderat vildttryk. Ved mindre vildttryk eller ved små indhegninger kan højde på 1,40 meter overvejes. Er der stort hjortevildt (kronvildt) i området anbefales hegnshøjden sat til 1,80m eller mere. En almindelig anvendt løsning til at øge hegnshøjden med 10-15 cm er at montere en overtråd.

140 cm hegn

140 cm hegn

Illustration vist i korrekt skala forhold.

160 cm hegn

160 cm hegn

Illustration vist i korrekt skala forhold.

200 cm hegn

200 cm hegn

Illustration vist i korrekt skala forhold.

Har du brug for et haretæt vildthegn

Findes der harer området bør du vælge et haretæt hegn med ekstra vandrette hegnstråde i bunden af hegnet. Dette gælder især hvis du dyrker nordmannsgran. Nedenfor kan du illustrationer af vandret trådafstand for haretæt og ikke haretæt hegn vist for et 1,40 meter hegn.

ikke haretæt skovhegn
Haretæt skovhegn
Haretæt skovhegn ligegyldigt

Hegnspæle og opsætning

Vildthegn opsættes med hjørnestolper, mellempæle og stivere. Hjørnestolper er kraftigere pæle som kan opretholde et vedvarende træk og sikre at hegnet står som det skal i mange år. Mellempæle anvendes i kombination med mindre stivere langs hegnslinje.

Vi anbefaler hjørnestolper som er trykimprægnerede fyrretræspæle, eg eller robinie. Ø14 trykimprægnerede fyrretræspæle har en forventet holdbarhedpå +10 år, mens pæle af eg har en holdbarhed på 20 år ved samme diameter.

Som stivere er ½” vandrør eller Ø10-Ø14 trykimprægnerede pæle almindeligt. ½” jernrør har en længere levetid end Ø10 trykimprægnerede pæle. En dyrere løsning indebærer brug af halvskårne eller kvarte pæle af eg eller robinie.

Med det rette træartsvalg og på den rette jord, kan det lykkes at få skovkulturer over ‘bidhøjde’ allerede efter fire vækstsæsoner. Har du et behov der rækker ud over dette f.eks ved juletræskulturer hvor omdriften er længere og gentagen på arealet skal du vælge en hegnsløsning i materialer der matcher dette behov.

Hjørnepæle kan være halvskårne eller flækkede pæle af robinie eller eg. Som støttepæle anvendes tit stålrør eller galvaniserede vandrør.

Vildthegn med jernrør

Her ses hegn opført med ½” jernrør. Et opført i jernrør er den billigste løsning og anvendes ofte til mindre hegninger og små arealer, hvor hegnet skal stå i nogle få år.

Hjørnesamling i vildthegn af jernrør
Bundsamling i vildthegn af jernrør
Hegnslinje af vildthegn opført med galvaniseret jernrør

Vildthegn med halvskårne og kvartskårne pæle af eg og robinie

Nedenfor vises hegnstype med anvendese af ege- og robiniepæle. Egetræog robinie har lang holdbarhed på grund af træets indhold af garvesyre. Pæle af eg og robinie anvendes til hegn der skal holde i en lang årrække, som f.eks. juletræer eller hvor man ønsker et pænere hegn end der opnås med trykimprægnerede pæle. Egepæle med en tykkelse på 12-15 cm har en normal holdbarhed på 15-25 år. Robinjepæle i bedste kvalitet har en ventet levetid på 30 år i jorden.

Kvartsåren egepæl
Kvartsåren egepæl
Hegnslinje med egepæl
Hegnslinje med egepæl
halvskåren robini stolpe
halvskåren robini stolpe
Hegnslinje i robini
Hegnslinje i robini
Hjørnesamling i robini
Hjørnesamling i robini

Skovhegn med trykimprægnerede pæle og jernrørs stivere

Den mest solgte vildthegnsløsning til skov og indhegninger i det åbne land. Trykimprægnerede mellempæle sættes med med en afstand på ca. 50 m. Jernstiverne sættes med en afstand på ca. 6-8 m. Imprægnerede pæle er billigere end naturpæle, men har ofte kortere levetid.

Mellempæl og stivere

Mellempæl og stivere

Hegn med trykimprægneret fyr
Hegn med trykimprægneret fyr
Hjørnesamling
Hjørnesamling

Ledåbninger i vildthegn

I lukkede indhegninger skal der være mindst en ledåbning. Ved større indhegninger eller af praktiske årsager kan det i nogle i tilfælde foretrækkes at lave to ledåbninger. Det er dog sjældent nødvendigt med meget mere.

Smal selvlukkende låge

Smal selvlukkende låge

Standard ledåbning med god bredde

Standard ledåbning med god bredde

Ledåbning. Frit jernrør eller stolpe fastsnoret på permanent stolpe

Ledåbning. Frit jernrør eller stolpe fastsnoret på permanent stolpe

Hvorfor opsætte vildthegn?

En buk nyder godt af de nyplantede træer i en skovrejsning, hvor der endnu ikke er sat hegn

Det er ærgerligt at se sine nyplantede træer blive ædt af råvildt eller harer! Et godt skovhegn, holder vildtet ude og sikre den bedste start for dine træer – uanset om det er et læhegn eller en skovbeplantning. Opsætning af skovhegn bliver ofte fravalgt, da kan virke skæmmende i landskabet, eller fordi man synes det hæmmer jagten. Det kan der måske være noget om, men et godt skovhegn sikrer at dine træer kommer bedre fra start og får derved kulturen hurtigere op. Når kulturen kommer hurtigere igang, mindsker du bl.a. behovet for renholdelse, hvilket kan tjene omkostningen til hegningen hjem.

Hvor stort et areal kan man indhegne med vildthegn?

Som udgangspunkt, siger man at en hegning over 5 ha ikke kan holdes vildtfri. Det betyder, at bliver dine hegninger større end ca. 5 ha, så vil du opleve at vildtet springer ind i hegningen. Specielt råvildt, er meget adrætte og skal nok springe over et hegn, hvis de gerne vil. Uanset bør alle hegninger tilses med jævne mellemrum, uanset størrelse.

Hegnet virker som en barriere eller hindring for vildtet, der instinktvis vil søge udenom, idet vildtet som udgangspunkt gør det der er lettest for dem – altså at gå fremfor at forsøge at springe over hindringen. Til gengæld, vil stresset vildt der er presset af fødemangel eller forstyrrelse, til enhver tid forsøge at komme ind i indhegningen.

Hegn godkendt til indhegning af hjortevildt

Går du med tanker om at etablere en indhegning til dåvildt eller hjortevildt, skal hegnet laves efter de gældende regler som anført i “Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr”. 

Krav til hegnet

(januar 2018)

Hegnsmateriale for nethegn

  • Mindste højde 190 cm
  • Mindst 17 stk vandrette tråde
  • Højst 32 cm mellem lodrette tråde i opsat tilstand
  • Kanttråd mindst 2,5 mm i diameter og mindste brudstyrke 5.000 N.
  • Indre vandrette tråde mindst 2,0 mm i diameter og mindste brudstyrke 3.500 N.
  • Nethegnets overtråd mindst 200 cm over jord, eller der skal i 200 cm’s højde anbringes en glat tråd med en brudstyrke på mindst 6.200 N. svarende til tråd nr. 8.

Hegnspæle i træ

  • Mindst 300 cm i længde
  • Hjørnepæle mindst 14 cm i diameter i top
  • Mellempæle mindst 10 cm i diameter i top

Montering

Pæleafstanden fastsættes efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning under hensyntagen til terræn og opretholdelse af trampolineffekten. Hegnet skal monteres på indersiden af mellempælene. Fra den nederste tråd til jorden må der maksimalt være 10 cm. Fra den øverste tråd til pæletoppen skal der være mindst 5 cm. Alle indgange skal være forsynet med låger, der kun må være åbne i forbindelse med færdsel ind og ud af indhegningen. Hegnet skal vedligeholdes, så det til enhver tid opfylder gældende krav.