Vildtplanter – ikke bare for rådyr og fugle

Naturstyrelsen har en række tilskudsordninger til vildtplanter. Du kan som privat jordejer kan få helt op til 90% tilskud til at etablere vildtvenlige beplantninger. Og med vildt, menes ikke bare fugle, harer og rådyr, men også sjældne musearter mv.

Der stilles lidt forskellige krav til lokalitet, plantevalg og opbygning af beplantningerne. Fælles for alle tre ordninger er at tilskuddet er skattepligtigt og skal opgives til skat – men vigtigst: det er faktisk ikke så besværligt at søge tilskuddet – du kan gøre det helt selv!

Inden man går igang, er det vigtigt at bemærke, at der ikke gives tilskud til sommerhus- og parcelhusgrunde samt fredskovpligtige arealer. Samt at plantningen skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven eller andre bestemmelser i lovgivningen. Samt at der i fuglebeskyttelsesområder er anmeldelsespligt til kommunen.

Vildtplanter – Plant for vildtet

Den ‘almindelige’ eller i hvert fald nok den mest kendte tilskudsordning af de tre tilskudsordninger til vildtplanter.

Der er to årlige ansøgningsfrister, hhv. i slutningen af april for planter til levering til efterårsplantning og slutningen af oktober for planter til levering det efterfølgende forår.

Tilskuddet er på 75% af planteprisen og der gives tilskud til 39 forskellige træ- og buskarter. Du finder mere info om tilskudsordningen og ansøgningsskeam mv. på Naturstyrelsens hjemmeside: Plant for vildtet. Ordningen er meget brugt af jægere og andre, der gerne vil lave små beplantning og remiser til vildtet.

Vildtplanter – Plant for hasselmusen

Hasselmus Plant for hasselmusen er den ene af to meget artsspecifikke tilskudsordninger. Hasselmusen er en lille gnaver, der som den eneste i Danmark, tilhører syvsoverfamilien. Du kan læse mere om hasselmusen her.
I og med Hasselmusen formodentlig kun findes i nogle få geografiske områder i Danmark, er det ikke i alle landsdele man kan få tilskud via denne ordning. I Jylland der kun i flg. kommuner: Hedensted, Horsens, Sønderborg, Vejle og Aabenraa kommuner, på Fyn i flg. kommuner: Faaborg-Midtfyn, Langeland, Nyborg og Svendborg kommuner, på Sjælland i flg. kommuner: Faxe, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø og Stevns kommuner.
Ansøgningsfristen er i slutningen af april for planter til levering til efterårsplantning.
Tilskuddet er på 90% af planteprisen og der gives tilskud til 39 forskellige træ- og buskarter. Du finder mere info om tilskudsordningen og ansøgningsskema mv. på Naturstyrelsens hjemmeside: Plant for hasselmusen.
Forudsætningen for tilskuddet er, at der bruges godkendte arter og at beplantningen indeholder mange buske – helst 95 procent eller mere.

Vildtplanter – Plant for birkemusen

Birkemus Plant for birkemusen er den anden af de to artsspecifikke tilskudsordninger. Birkemusen er en lille gnaver, der kun lever to steder i Jylland, hhv. i det vestlige Limfjordsområde og i Sønderjylland. Den er den eneste museart af hoppemusfamilien i Danmark. Du kan læse mere om birkemusen hér.
Da birkemusen kun findes i ganske snævre geografiske områder, skelnes der, ved prioritering af ansøgningerne mellem områder, hvor birkemusen er konstateret som 1. prioritet (Billund, Esbjerg, Haderslev, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Kolding, Lemvig, Morsø, Struer, Thisted, Tønder, Varde, Vejen og Vejle kommuner) og 2. prioritet (Fredericia, Skive, Sønderborg, Viborg og Aabenraa kommuner), hvor birkemusen formodes at leve.

Ansøgningsfristen er i slutningen af april for planter til levering til efterårsplantning.
Tilskuddet er på 90% af planteprisen og der gives tilskud til 39 forskellige træ- og buskarter. Du finder mere info om tilskudsordningen og ansøgningsskema mv. på Naturstyrelsens hjemmeside: Plant for birkemusen.
Forudsætningen for tilskuddet er, at der bruges godkendter arter og at beplantningen indeholder mange buske – helst ca. 80 procent plantet på stor afstand. Da formålet er at skabe nye levesteder for birkemusen, er det en forudsætning, at beplantningen sker på arealer, som ellers har været brugt til landbrugsdrift. Det blive anset som en fordel, hvis beplantningen ligges i forbindelse med arealer, der ikke er opdyrket – f.eks. levende hegn eller permanente græsarealer.

Der er meget hjælp at hente

Ovenstående er resumé af de regler og krav der gælder for tilskudene. Der er megen hjælp at hente, når du skal søge om tilskuddene. Se f.eks. på vores side om plantevalg, Naturstyrelsens Artsleksikon eller Vejledning i anlæg af Vildplantninger.

Har du spørgsmål eller har du brug for en snak om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Martin er vores ekspert, og er den rette person, til at rådgive dig om dine muligheder, når vi taler om etablering vildtplanter og vildtvenlige beplantninger.

Har du brug for en snak om vildtplanter?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os. Udfyld nedenstående skema og vi kontakter dig, sådan vi kan tage en snak om dine muligheder.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.