Sparring og god rådgivning

Rådgivning, afdrift af ustabil granbevoksning, etablering af småbeplantninger, oprensning af sø samt træpleje

Opgave: Tynding af skov, etablering af park og sø
Tidspunkt: 2019-
Kunde: Jesper og Betina Tronborg
Ansvarlig skovfoged: Martin Viborg og Ole Ruhwald

“Hos Proviido får jeg faglig og brugbar rådgivning om dyrkningen af min skov fra en engageret og nærværende skovfoged”. Jesper Tronborg, Skovejer, Malling

Det startede med rådgivning

Som overskriften antyder, så har vi efterhånden løst mange forskellige opgaver for Betina og Jesper, siden vi mødtes for første gang i 2019. Oprindeligt, ringede Betina fordi hun og hendes mand, Jesper, havde købt en ejendom ved Malling, hvor planen var at rive det gamle faldefærdige hus ned, og bygge et nyt. Den del var der styr på og dialogen med arkitekten var godt i gang. Derimod, var der bl.a. noget gammel skov, samt en massebeplantning rundt om det, der engang var en frugtplantage, som de ærligt talt ikke rigtigt vidste, hvad de skulle gøre ved – men noget skulle gøres det var de ikke i tvivl om.
Vi aftalte derfor et konsulentbesøg, hvor Martin kom en tur til Malling og gik en tur på ejendommen, for at tale om og komme med forslag til, hvad der kunne og evt. burde gøres.

Den gamle skov var i risiko for at vælte i storm

Blandet andet stod der ca. 0,5 hektar ca. 30 år gammel rødgranbevoksning, der i sin tid var blevet anlagt som juletræsplantage. Desværre, var der aldrig rigtigt blevet høstet juletræer, så træerne stod alt for tæt. I princippet, havde bevoksningen passeret det punkt, hvor vi uden problemer kunne tynde bevoksningen uden der efterfølgende ville være fare for at de tilbageværende væltede i stormvejr. Beting og Jesper var dog kede af at den smule skov, der nu engang var, skulle fældes. Vi valgte derfor at forsøge at tynde bevoksningen ganske forsigtigt og håbede på at der ikke ville komme en storm… det gjorde der desværre, så trods vi var forsigtige endte det med at vi ca. 1 år senere måtte fælde den resterende bevoksning. Efterfølgende har i stedet etableret forskellige beplantninger.

Den gamle eg blev fredet…

I forbindelse med det indledende besøg hos Betina og Jesper, gik vi en tur på ejendommen, hvor der fra stuehuset blevet peget på et stort “træ” i bunden af marken, ca. 300 meter fra ejendommen. “Træet” var lidt generede for udsigten over skylinen mod Århus, synes ejerne, hvorfor de måske gerne ville have det fældet. Som erfaren skovfoged, forslog Martin, om de to ejere ikke ville gå en tur med ned og se træet på tæt hold. Når man kom tættere på kunne man nemlig se, at det ikke blot var et “træ” men en over 200 år gammel eg, så som Martin sagde “Hvis I vil have den eg fældet, så bliver det ikke Proviido der gør det…!” for det ville ganske enkelt være en skam, hvilket ejerne da heldigvis begge var enige i – så den dag i dag, står egen stadig.

Oprensning af vandhul

En anden ting, der “dukkede op” på besøget rundt på ejendommen, var et lille tilgroet vandhul. Vandhullet var så tilgroet, at der stort set ikke var vandspejl at se – men begge ejere kunne hurtigt se idéen, da Martin foreslog at oprense vandhullet, sådan det igen kunne blive til en sø. “Skal vi ikke bare få entreprenøren til at gøre det, når han kommer med maskinen til byggeprojektet?” spurgte de. Nu, er det bare sådan man ikke uden videre må oprense et vandhul, idet de som oftest er beskyttet under naturbeskyttelseslovens §3, der siger at man ikke må fortage tilstandsændringer på arealer, der er omfattet af loven. Læs mere om etablering af søer og vandhuller her: Anlæg af sø og vandhul.
Således, blev det aftalt at Proviido skulle sørge for at indhente den nødvendige dispensation. I den forbindelse, tog vi, som vi altid gør, fat i kommunen for at tale om det konkrete projekt, inden vi starter ansøgningsarbejdet. Erfaringsmæssigt, er det altid godt at have en god dialog med kommunen og det viste sig i den forbindelse, at kommunen rådede over en portion midler, der rent faktisk gjorde at kommunen ikke blot ville give dispensation til oprensningen, de ville faktisk også godt selv stå for det. Så vi gik fra, at ejer potentielt kunne have været kommet til at overtræde loven, til de i stedet fik foretaget den nødvendige oprensning af søen, ganske gratis.

Træfældning

Udover de ovenstående projekter, har vi også hjulpet med en masse træfældning, beskæring og afpudsning træer og buske for få beplantningerne til passe ind og smelte sammen med det nybyggede stuehus – en til tider kompliceret opgave, der involverede både træklatring, lift og maskiner.
Siden kontakten til Betina og Jesper blev skabt, er Skovfoged Ole Ruhwald, blevet en del af Proviido og da Ole er bosiddende i Østjylland, har det i en årrække været Ole, der forestår besøg og rådgivning hos Betina og Jesper.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.