Sådan mindsker du din risiko som juletræsproducent

Få en snak med en ekspert

Som seriøs juletræsproducent, kan du med nogle enkle tiltag forbedre din risikostyring, og i et vigende marked øge mulighederne for at det er dine træer, der bliver solgt til en attraktiv pris.
Foto: Bitten Jeppesen og Martin Viborg taler om symptomer på næringsstofmangel i træerne (her er der tale om mangel på magnesium), hvilket understøttes af en nåleprøven taget i juletræerne.

Bitten Jeppesen ejer en ejendom med juletræsproduktion lidt øst for Skive. Samlet er der plantet omkring ti hektar med nordmannsgran på ejendommen over de sidste fem år. Dyrkningsoptimering og risikostyring er en vigtig del af hverdagen, for selvom, juletræsproduktionen ikke er Bittens primære beskiftigelse, er der investeret både energi og store ressourcer i juletræerne. En stram produktionsplanlægning og risikostyring er fundamentet for at investeringen skal give et godt afkast, når træerne skal høstes.

Træerne dyrkes fra frø for at styre produktionsomkostningerne

Lidt utraditionelt dyrkes træerne fra frø forud for den egentlige træproduktion. Ulempen er, at det tager tid og kræver mere pleje. Men jeg holder produktionsomkostningen i bund og likviditeten oppe når jeg undgår udgiften til ’færdige’ planter, siger Bitten.

Givet ejendom og ejer kan egenproduktion af planter forbedre likviditeten markant og dermed reducere producentrisikoen. I juletræsproduktion er en af udfordringerne netop den lange produktionshorisont, som trækker på likviditeten og kræver dybe lommer. En omdrift tager almindeligvis ti år og de første træer til salg, høstes først seks år efter plantning.

Den lange produktionshorisont kræver mere af dig

På grund af den lange produktionshorisont, ses resultatet af mange beslutninger først sent. Som juletræsproducent skal du derfor være opmærksom på alt det der kan gå galt – i god tid – før det sker. Det kræver planlægning. For at du kan få overskud af din produktion om 5 år, skal du gøre det rigtige både i dag og imorgen.

Løbende opmærksomhed på træernes vækst og udseende er en selvfølge, men især mindre producenter kan have svært ved at vide, hvorhen de skal rette deres opmærksomhed. Netværk og sparring med professionelle og andre der har med juletræer at gøre er en effektiv og billig måde at blive klogere på. Bitten har derfor valgt at søge faglig sparring om dyrkning, afsætning og markedsmæssige vilkår Martin Viborg fra Proviido Skov & Natur.

Jord- og nåleprøver giver større indtjening!

Jord- og nåleprøver er vigtige redskaber i driften. Fordi analyseresultaterne kan bruges til at forebygge og afhjælpe symptomer og skader, der kan opstå under vejs, som følge af mangler (eller overskud) på mikro- og makronæringsstoffer i jorden og træerne.

Bitten har fået Martin fra Proviido Skov & Natur til at udarbejde en lavet på baggrund af nåleprøver. På den måde kan gødskningen tilpasses, så den rette vækst og kvalitet opnås i juletræerne. Det hjælper mig i min produktion og giver mig tryghed i, at jeg gør det rigtige. Det har været nemmere at anvende i praksis end jeg først troede muligt.

Gødningsplaner som en del af din risikostyring

Det er velkendt, at mangel på visse typer næringsstoffer i juletræerne, kan føre til lavere udbytteprocent i juletræskulturer – f.eks. fordi træerne ikke er grønne nok, men derud over kan en forkert gødningsstrategi også føre til en forlænget omdrift, hvor træerne står i flere år i kulturen og ofte kræver mere pleje, end normalt og øgede udgifter til gødning. Det betyder yderligere pres på likviditeten, hvilket i den nuværende forholdsvis magre markedssituation, kun presser juletræsproducenterne yderligere.

Har du ikke allerede fået det gjort, så anbefales det at lave en jordbundsanalyse mindst en gang i løbet af omdriften, og gerne inden plantning. Efterfølgende kan der følges op med en nåleprøve, så snart man fornemmer at træerne mistrives – og gerne inden. Med en jordbundsanalyse og nåleanalyse i hånden, er det muligt at få udarbejdet en nøjagtig og korrekt gødningsstrategi, der tager højde for niveauet af mikro- og makronæringstofferne i kulturen. Typisk koster en sådan analyse, inkl. gødningsstrategi 1.000-1.500 kr., alt efter hvor mange næringsstoffer der analyseres for – det er en MEGET billig måde at optimere sin gødningsstrategi!

Tre ting du kan gøre for at styre din risiko som juletræsproducent

  • Sæt fra begyndelsen et mål om hvilken type træer du vil producere.
  • Vær løbende opmærksom på dine træers vækst og kvalitet.
  • Netværk og søg viden, hvis der er dyrkningsmæssige forhold du kommer i tvivl om.

 

Rådgivning om juletræer

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.