Nåleanalyser i juletræer

Vidensbase -> Juletræer -> Nåleanalyser i juletræer

En nåleanalyse giver indblik i, hvad der giver anledning til et konkret problem – og hvad du skal gøre ved det.

Hvorfor lave en nåleanalyse i juletræer?

En nåleanalyse i juletræer bruges til konkret at bestemme, hvilke næringsstoffer der er i mangel i din kultur. Nåleanalysen fortæller, hvor meget der skal tilføres for at komme indenfor optimumområdet. Nåleanalysen danner således baggrund for en gødningsplan, hvor du får en vejledning i hvilke gødningstyper der skal tilføres og hvornår.
Typisk giver en nåleprøve svar på et konkret problem i kulturen, f.eks. misfarvning i dele af træerne eller evt. i hele kulturen. Man kan også tage nåleprøver for at monitorere en bevoksnings udvikling, og sikre en god udvikling i juletræernes sundhed.

Hvordan udtages en nåleprøve?

Nåleprøven skal først og fremmest udtages i træer der behandles ens, dvs. samme gødningsstrategi, alder osv. Har du et konkret problem, f.eks. misfarvning i dele af kulturen, skal der udtages én prøve i den velfarvede del og en anden i den misfarvede del. Er der tale om pletvis misfarvning i kulturen, og er der forskellighed i pletterne, bør der udtages en prøve per plet. Det er vigtigt at man husker, at udtage en prøve i den velfarvede del, da det giver en lettere tolkning af resultatet.
Indholdet af næringsstoffer varierer henover vækstsæsonen. Derfor er det vigtigt at nåleprøver udtages uden for vækstsæsonen, hvor koncentrationen af næringsstoffer er mindre variabel og koncentrationen af stivelse og sukker er mere konstant. Hvileperioden i nordmannsgran og nobilis løber typisk i perioden fra 15. november til ca. 1. marts.

Prøveudtagning

Uanset om du vil have en analyse af “problemområder” i kulturen eller om du vil have en analyse generelt, så udtages prøven på samme måde.
For det første er det vigtigt at du kun indsamler nåle, afklippede skud og grene må under ingen omstændigheder komme med i prøven. Det har også den fordel at man ikke skamferer træet ved at tage nogle få nåle per træ.
Udtages prøven for at belyse et konkret problem, laver man to separate indsamlinger: En indsamling af nåle fra “problemtræer” og en med nåle fra “raske” træer, sådan man kan sammenligne analyse resultatet af de to prøver.

Der skal bruges mimimum 30 gram og gerne 50 gram nåle til hver prøve. Pluk derfor 5-12 nåle per træ, ved at gribe om nålene med pegefinger og tommeltot. Forsøg så vidt muligt at plukke hele nåle, men skulle der smutte et par halve nåle med, går det også.
Nålene samles i en papirpose – f.eks. en bagerpose.
Når det er en generelt analyse af kulturen indsamles nålene på årsskuddet i øverste grenkrans, og helst på en sydvendt gren (det er en international standard, at prøven tages på den mest sydvendte gren).
Er det i prøve, der udtages for at belyse et konkret problem, f.eks. potentielt magnesium- eller kaliummangel, udtages ældre nåle inde i træet, men det er vigtigt at have indsamlet “problemnåle” og “raske nåle” fra samme skudårgang.
De indsamlede prøver afleveres til Proviido samme dag som de er udtaget. Alternativt kan de opbevares på køl til dagen efter, men ikke længere. For at sikre at prøven kan indsendes bør al indsamling koordineres med Proviido, forud for indsamling.

Hvad analyseres der for i en nåleprøve?

I en nåleanalyse analyseres der for en række mikro- og makronæringsstoffer. Typisk analyseres der for flg. makronæringstoffer: kvælstof (N), fosfor (P) kalium (K), svovl (S), kalcium (Ca) og magnesiun (mg) og flg. mikronæringsstoffer mangan (Mn), jern (Fe), zink (Zn) og bor (B).

Hvor meget koster en nåleanalyse?

En nåleanalyse koster fra 950 – 1.325 kr. Prisen afhænger af, hvor mange næringsstoffer der skal analyseres for. Alle priser er excl. moms.

Vil du gerne høre mere om nåleanalyser?

Bliv ringet op af Martin og få en uforpligtende snak om nåleprøver, tolkning af resultater og relevante gødningsstrategier mv.
Martin har mange års erfaring med dyrkning af juletræer, og er derfor den rette sparringspartner for dig.