Plantning af skov, læhegn og naturarealer

Vidensbase -> Skov -> Plantning
I Danmark bliver der årligt plantet 25 millioner planter i de danske skove (excl. juletræer). Plantning af de fleste planter sker med plantemaskine, men mange bliver plantet manuelt. I skovbruget bliver en større tilplantning, kaldet ‘kulturanlæg’.

Kulturanlæg

Også kaldet kulturetablering, bruges om etablering af en nybeplantning og dækker over alle aspekter i forbindelse med plantning af en bevoksning, dvs. jordbearbejdning og plantning.

Maskinplantning eller håndplantning?

På større arealer med skovrejsning eller nordmannsgran kulturer vil det tit være billigere at bruge maskinplantning. Håndplantning foretrækkes på mindre arealer – særligt hvor arealerne skal tilplantes med mange forskellige arter og hvor der erstor variation i beplantningens udformning på arealet.

Plantning i kvadratforbandt er nemmest at udføre, men med en GPS-styret traktor kan plantning udføres i krydsforbandt. Dette er særligt en fordel i nordmannsgrankulturer fordi der kan opnås ca. 15% større plantetal på arealet med de samme plante og rækkeafstande.

GPS plantning krydsforbandt
Maskinplantning

Fotos: Maskinplantning er især egnet til større beplantninger. Der kan opnås flotte resultater med GPS og plantning i krydsforbandt.

Hvordan håndplanter jeg en barrodsplante?

Brug en god gammeldags spade. Spaden trædes ned i jorden og vippes til den ene side, således du åbner en fordybning i jorden, også kaldet en skrippe (derfor kaldes spadeplantning også for skrippeplantning) – se billedet øverst i artiklen. For at sikre at planterækkerne er lige og at afstanden mellem planterækkerne er ens, bør du trække en snor, som du kan plante efter.

Alternativt til spadeplantning, kan du låne eller leje en plantemaskine. Mange planteskoler stiller en plantemaskine til rådighed, når du køber deres planter. Er der tale om en enkeltrækket plantemaskine, så kræver det ikke en specielt stor traktor at trække maskinen, men er der tale om flerrækket plantemaskine, så kræver det en mellemstor traktor for at trække maskinen – specielt, hvis der plantes på svær/tung jord.

Maskinplantning

Plantefolk igang med plantning på to-rækket plantemaskine monteret på en Valtra traktor.

Foto: Plantefolk igang med plantning på to-rækket plantemaskine monteret på en Valtra traktor.

Hvornår er det bedst at plante?

Vi hører tit spørgsmålene: Hvornår er det bedste tidspunkt at plante? Skal jeg plante til foråret eller i efteråret? Det korte svar er, at både efterårsplantning, vinterplantning og forårsplantning kan være velegnede tidspunkter. De dårligste plante måneder, er juni, juli og august. Altså om sommeren. Her er planternes vækst i fuld gang og planternes vandforbrug er derfor stort. Samtidig er jordens vandfordampning stor og nedbøren ofte lav. Denne kombination er hård for en nyplantet plante med begrænset rodnet.

Barrodsplanter der plantes i efterår og vintermåneder er afmodnede og i dvale. Det betyder at planterne er robuste under plantningen. Samtidig vil rodudviklingen under jorden fortsat ske, blot jordtemperaturen er over 8 grader. Der vil ikke kunne plantes i perioder med frost.

Planterør

Et alternativ til spadeplantning af barrodsplanter er plantning af dækrodsplanter med en planterør. Planterører er således det redskab der bruges til at plante dækrodsplanter, f.eks. den såkaldte ‘Pottiputki’.
Ordet ‘planterør’ bruges også, omend fejlagtigt, som betegnelse for et rør man sætter om en nyplantet plante, for at beskytte mod vildtbid. Den rette betegnelse herfor er ‘Vækstrør’.

Plantning i rør

Plantning af alléer og valg af allétræer

Ønsker du at plante en allé på din ejendom er der nogle overvejelser du bør gøre før du går igang. Skal alléen etableres med større træer eller små planter?

Vi hjælper dig med råd og vejledning om etablering og plantning af din allé.

Allé træer
Martin Viborg

Har du brug får råd om planter og plantevalg?

Bliv ringet op og få en uforpligtende snak.
Martin er uddannet skov- og landskabsingeniør med 10 års praktisk erfaring som skovfoged, og har indgående viden om træarter, planteteknik og proveniensvalg. Klik på knappen og bliv ringet op til snak om dit projekt.