Muligheder for tilskud til jagt- og vildtpleje

Du behøver ikke at skulle lave en skovrejsning på flere hektar, for at kunne få tilskud til dine natur- og vildtplejeprojekter.
Hos Proviido Skov & Natur er vi specialister i at rådgive om natur- og vildtpleje og vi hjælper gerne med ansøgning og myndighedsarbejde, når det skal søges tilskud.

I det nedenstående har vi samlet et lille overblik over muligheder for tilskud til jagt- og vildtpleje, når du vil lave biotop- og vildtpleje på dit terræn.

Er der noget jeg skal være klar over, inden jeg søger tilskud?

Der er flere ting du skal være opmærksom på, inden du søger et tilskud til natur- og vildtpleje:

Ejerskab

For det første, så skal du være ejer af det areal du søger om tilskud til. Er du f.eks. jagtlejer og ønsker at søge tilskud til etablering af en sø, så skal du bede ejeren af arealet om at søge.

Restriktioner og tilladelser

Der kan være arealer, hvor der f.eks. ikke må plantes træer og tilplanter du mere end 5000 m2, så skal du altid søge om tilladelse ved kommunen. Mange ikke opdyrkede arealer er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, hvorfor du skal altid skal tjekke evt. restriktioner på de arealer du ønsker at bruge til vildt- og biotoppleje.

Beskatning

Folk bliver ofte overrasket når de får at vide at et tilskud er skattepligtigt – men det er de. Alle tilskud, uanset om det er EU-hektarstøtte, tilskud til vildtplanter eller en virksomhed der donerer klimatræer, så er tilskuddet skattepligtigt og beskattes som B-indkomst.

Tag endelig fat i os, hvis du har spørgsmål om regler i forhold til, hvad du må gøre at tiltag på din ejendom

Tilskudsmuligheder til jagt og vildtpleje

Som nævnt er der en række tilskud der kan søges, når du ønsker at lave natur- og vildtpleje på din ejendom. Oftest, vil natur- og vildtpleje tiltag blive gjort på relativt små arealer, hvorfor vi i det nedenstående har fokuseret på tilskudspuljerne til mindre projekter. Taler vi om decideret skovrejsning eller tilplantning af større arealer, kan I læse mere om tilskudsmulighederne til disse her: Tilskudsmuligheder til skov og natur

Småbiotoper, GLM8 mv.

Dette tilskud er ikke et etableringstilskud, men en mulighed for at opnå hektarstøtte til visse typer af småbiotoper, søer, vandhuller mv. Evt. kan småbiotoperne etableres med vildtplanter, Klimatræer eller tilskuddet til vandhuller.
Læs mere om Hektarstøtte til småbiotoper (Småbiotoper og GLM 8)

Vildtplanter

Plant for vildtet er et tilskud til planter, der kan bruges til at etablere småbeplantninger og remiser på din ejendom. Plant for vildtet, kan også kombineres med tilskud til GLM8-arealer eller tilskuddet til søer og vandhuller.
Læs mere om tilskudsordningen ‘Plant for vildtet’ hér: Vildtplanter – ikke bare for rådyr og fugle

Søer og vandhuller

Ønsker du at etablere et vandhul på din ejendom, så er der et tilskud at søge.
Pr. 2023 var tilskuddet på 17.000 kr. pr. vandhul eller sø. Der er desuden mulighed for at inddrage vandhullet som GLM8-areal og derved opnå hektarstøtte til arealet.
Læs mere om tilskud til søer og vandhuller hér: Tilskud til anlæg af sø eller vandhul

Klimatræer

Klimatræer er en tilskudsordningen, hvor du kan få et tilskud til at plante minimum 500 træer i en beplantning. Ordningen har løbende ansøgning og er ubureaukratisk tilskudsordning, med hurtig ekspeditionstid, hvorfor du ikke skal vente på at der åbner en ansøgningsrunde.
Læs mere om Klimatræer hér: Klimatræ

Således er der mange muligheder for tilskud til jagt- og vildtpleje, men tag endelig fat i os, hvis du søger råd og vejledning til dit projekt.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.