Pleje af nyplantet skov

Kultur- og skovpleje. Pleje af nyplantninger

Skovpleje, som man i fagsprog kalder “kulturpleje”, er alt det man foretager sig i en nyplantning, fra planterne er stukket i jorden frem til at den egentlige pleje foregår ved udtynding.
I denne forbindelse skelner vi mellem kulturpleje og renholdelse, som egentligt også er en del af kulturplejen. I stedet kan du læse mere om renholdelse her: Renholdelse af skovkulturer.

Skovpleje – skal man vende ryggen til skoven?

“Jamen, passer skoven ikke sig selv…?” Kunne man fristes til at spørge. Svaret er, “jo, det gør den – men du kan hjælpe den på vej”. Når træerne er plantet, så er der flere ting du kan gøre for at hjælpe træernes vækst og for at påvirke din plantnings udseende, således du hurtigere får det resultat du ønsker – uanset om det er højstammet plantage-skov, eller urørt naturskov.

Udrensning

Når man laver udrensning i en beplantning, så fjerner man opvækst af uønskede træer i en yngre bevoksning. Det kan både være uønskede træer, f.eks. birk eller pil, men også hvis den egentlige hovedtræart står for tæt, f.eks. i en selvforyngelse, der er lykkes lidt for godt, således at bøgen står for tæt.
Udrensning foretages ikke med henblik på salg af effekter men alene som et plejende indgreb i bevoksningen for at fremme blivende træers vækst og udvikling. Således er udrensning en type skovpleje, hvor der ikke bliver et udbytte i form af tømmer eller brænde.

Opstamning / opridsning

I dansk skovbrug foretager man kun sjældent opstamning af skovkulturer – og stort set kun i løvtræ, hvor mængden af knaster er et væsentligt kvalitetsparameter. Opstamning af tidskrævende og derved ganske kostbart, hvorved man forsøger at minimere behovet for opstamning af løvtræskulturer ved at optimere tyndingsindgrebene i kulturene. Det øgede anvendelse af flis, og derved forbedret økonomi i de tidlige tyndinger, har desuden også mindsket behovet for opstamning. Således kan man tåle et højt stamtal i bevoksningerne i ungdommen, for derved at høste flis allerede ved førstegangstynding.

I pyntegrøntkulturer, derimod er der et reelt og driftsøkonomisk incitement til at opstamme bevoksningerne – omend det er meget essentielt at det gøres rettidigt – læs mere om opstamning af pyntegrøntsbevoksninger her.

Gødskning af nyplantet skov

Specielt på de magre jorde er det en god idé at hjælpe de nye planter på vej, med lidt gødning. Gødningen øger planternes rodvækst og kan være med til at mindske omplantningschocket, fra et velnæret planteskolebed til en oftest noget mere næringsfattig skovjord. Gødskning af nyplantede skovkulturer er således et ofte overset emne, når man taler om skovpleje.
Tidspunkt for gødning af skov

Gødningen bør udbringes i det tidlige forår, hvor rodudviklingen i planterne starter. Giv hver plante en lille håndfuld gødning, ca. 5 – 10 gram det første år, og øg gradvist mængden med ca. 10 gram de følgende år. Oftest er det dog ikke nødvendigt at gødske mere end en til to vækstsæsoner.
I skovbruget anvendes en række forskellige gødningstyper til forårsgødskning. Den klassiske NPK 14-3-15 er meget anvendt, og på de lette jorde bruges ofte organisk pelleteret gødning som f.eks. Binadan 5-2-4 eller Binaskov 10-3-12. Sidstnævnte er gode, da det er såkaldte “slov-release” gødning, dvs. næringsstofferne frigøres over længere tid og giver derved planterne større chance for at nå at optage gødningen.

Udbringning af gødning i skov

I nyplantninger det letteste at udbringe gødningen manuelt ved håndgødskning. Sørg for at få fordelt gødningen rundt om planten, således gødningen ikke ligger en klump ved stammen af træet, da dette specielt ved NPK-gødningstyper kan svide rødderne og i værste fald så planten ihjel. Tilsvarende er det også vigtigt ikke at sprede gødningen over et for stort areal, da planten herved får svært ved at optage næringen, der i stedet går til spilde eller giver næring til ukrudt.
Er du landmand og fører gødningsregnskab, så skal du være opmærksom på at dine nyplantninger bidrager til dit gødningsregnskab. Uanset jordbundstype er der en kvælstofnorm i nyplantede skovkulturer på 15 kg/N/ha. Nyplantede træer op til 3 meters højde falder inden for denne kategori.

Gødskning af ældre skov

I Danmark har det tidligere været meget anvendt at gødske skovbevoksninger. Specielt i det vestjyske hedeskovbrug er der helt frem til 80’erne blevet udbragt tusindvis tons af gødning. I takt med stigende priser på både udbringning og gødning, er gødskning er skov stort set ophørt i Danmark. I vores nabolande Sverige og Norge derimod, er gødskning stadig vidt udbredt, hvor store arealer i bland andet Norge, gødskes med helikopter.
Der er således heller ikke nogen kvælstofsnorm for skovkulturer, men vælger man at gødske sine skovarealer, skal forbruget naturligvis tages med i gødningsregnskabet, hvis man er fører dette.

Gødskning af juletræer og pyntegrønt

På stort set alle jordtyper, er tilførelse af gødning en nødvendighed for at kunne producere hhv. juletræer og pyntegrønt af en ordentligt kvalitet. Læs mere om dette i menuerne for juletræer og pyntegrønt.

Få hjælp til kulturpleje i din skov

Vi hjælper dig med at få lavet den rette kulturpleje i din skov, sådan dine nyplantninger kommer godt på vej.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.