SKOV

Vi hjælper dig med at lægge din skovopgave i udbud hos udvalgte fagfolk, med maskiner og kompetencer til at løse din opgave.
Start med at vælge opgavetypen, herefter guider vi dig igennem nogle enkle trin, hvor du skal svare på nogle få spørgsmål.

Plantning
Nåleanalyse
Nåle- & jordbundsanalyse juletræer
Jordbearbejdning af skovarealer
Plantevalg i skov
Skovplanter
Boring af plantehuller
Boring af plantehuller
Grenknusning
Stabklipning
Stabklipning af juletræer
Skovning
Skovopgaver
Diverse opgaver
160 cm hegn med trykimprægneret fyr
Tilbud på opsætning af skovhegn ved skov og læhegn
Flishugning
Flis
Skovrejsning, hvad er mine tilskudsmuligheder?