Skovplanter

Der er mange forhold, der spiller ind, når du skal købe skovplanter. For det første skal du selvfølgelig være klar over, hvad du gerne vil plante.
Skal det være nåletræ eller bøg? Hybridlærk eller ædelgran? Skal planterne vokse hurtigt eller langsomt? Hvilke træarter kan du plante sammen? Og hvad betyder proveniensvalg i det hele taget? Spørgsmålene er mange!

Lad det være sagt med det samme:
En skovplante er ikke bare en skovplante. Og om din beplantning bliver en succes eller ej, afhænger af en række valg du foretager, INDEN du planter dine nye træer.

Få hjælp til valg af skovplanter

Lad os hjælpe dig med at finde de rette planter til din skov. Du kan læse om alle de mange spændende planter vi bruger i vores projekter lige her: Plantevalg!

Valg af træarter

Inden du kommer så langt, at du skal tage stilling til plantearter, såsom rødgran, skovfyr, bøg, eg osv. Så er der en række andre ting, du først skal forholde dig til.
F.eks. skal du gøre op med dig selv, hvad dit formål med beplantningen er.
Skal dine planter være til vildtet? Eller er det en produktionsbevoksning med henblik på tømmerproduktion eller flis?
Når du har gjort dit formål klart – i skovbruget kaldet driftsformålet – kan du begynde at overveje, hvilke træarter der kan bruges til at opfylde dit formål.

Plantetype

Valg af plantetype afhænger af boniteten, hvor du planter – dvs. jordbundstypen.
Nogle planter egner sig bedst på magre jordtyper, hvor andre trives på mere kalkholdig jord og andre igen fordrer en lerholdig jord.
Planter du i et skovbryn, skal du vælge små og mellemstore buske. Hvorimod hvis du planter inde i skoven, skal der fortrinsvis plantes bestandstræer, da buske vil blive skygget bort i takt med at tæerne vokser sig store.

Guide til valg af plantetype

Skal jeg plante en barrodsplante? Eller skal jeg plante dækrod?
Langt hen ad vejen er det et spørgsmål om temperament, men også et spørgsmål om jordbearbejdning og fremtidig renhold.

Barrodsplante

En barrodsplante er den klassiske skovplante med rødderne frie for jord klar til at stikke i jorden.
Barrodsplanter har den fordel, at de fylder mindre end dækrodsplanter. Du kan derfor have mange planter i plantesækken eller på plantemaskinen.
Planterne starter oftest godt og kan gro, selvom der er en vist ukrudtstryk i kulturen.
Ulempen ved barrodsplanter er, at rodnettet er eksponeret under håndteringen af planterne. Er du ikke påpasselig, kan rødderne derfor tørre ud, hvilket vil gøre planten mindre vækstkraftig og i værste fald dræbe planten.

Foto: Sådan ser de fleste skovplanter ud ved modtagelse. Bundt med 25 stk barrods skovplanter på ca. 1 meter længde. Husk at planterne skal dufte friskt og godt af jord, når du åbner sækken.

Dækrodsplante

I modsætning til en barrodsplante sælges en dækrodsplante med dækkede rødder.
Dvs. at planten er omgivet af en eller anden form for vækstmedie. F.eks. i en potte eller i en brikette af spagnum.
Planterne fylder derfor mere end barrodsplanter og stiller større krav til logistikken – specielt i større plantninger.
Fordelen ved dækrodsplanter er, at der er større frihed i forhold til plantningstidspunkt. Planterne er ikke så udsatte for udtørring, da rødderne er dækket af jord i potten.
Omvendt er planterne oftest mindre end barrodsplanter og risikere derfor let at blive overgroet af ukrudt.

Hvad koster en skovplante, og hvilken planteskole skal jeg vælge?

Pris og kvalitet følges ofte ad, og du kan helt sikkert købe dine planter for billigt.
En god plante har en god rodhalsdiameter, et passende rodnet og så er den frisk.
Prisen du skal betale for en plante afhænger af flere parametre, bl.a. træart, størrelse og mængden.
En tommelfingerregel er, at buske er dyrere end træer, og nåletræer er billigere end løvtræer.
Det gælder naturligvis ikke for alle træsorter og ingen regel uden undtagelser. Typisk ligger prisen for skovplanter fra ca. 5,00 kr/stk. til 10,00 kr/stk.
Der findes ingen planteskoler, der har alle plantearter i deres bede.
Ofte ser vi, at planteskolerne specialiserer sig i nogle få træarter, som de har mange af og færre af nogle andre arter. Resten i deres sortiment køber de ind fra underleverandører.
Derfor vil nogen planteskoler være billige på én type planter og lidt dyrere på andre.
Vi samarbejder med flere af de dygtigste planteskoler i Danmark, således vi er sikre på at have et stort udvalg af kvalitetsplanter – til den rigtige pris. Ring eller skriv til os, så tager vi gerne en snak om dit projekt og laver tilbud – og naturligvis følger der også en planteplan med planterne, for vi laver altid en individuel planteplan til vores kunder.

Kontakt os og få en snak om dit projekt

Skovplanter og plantekvalitet

Når du køber skovplanter, er der en række fysiske forhold, som du ved blot en smule øvelse kan lære at vurdere.
Du kan med fordel vurdere rodhals, rod og plantens generelle udseende.
Frostskader eller udtørring af planterne forud for modtagelse kan være svære eller umulige at se. Men efter plantningen kan du følge planternes udvikling og lægge mærke til, om topknoppen bryder/springer ud. Springer din topknop ikke ud, kan det være tegn på skader i plantematerialet forud for modtagelse – men er planterne plantet om efteråret, kan skaden også være opstået efter plantning.
Vær derfor opmærksom på, at det parti skovplanter, du køber, ikke har skader eller andre problemer i forhold til plantekvaliteten.

Plantemateriale

Når man taler om plantemateriale, taler man om de samlede faktorer, der spiller ind på planters kvalitet, såsom proveniens, rodhals, alder og størrelse.
Er man tilfreds med de omtalte faktorer, kan man tale om “godt plantemateriale.”
Den fysiske plantes kvalitet kan du vurdere umiddelbart før plantning eller kort tid efter.
Betydningen af proveniensen kan ikke vurderes på plantens udseende, men kræver indsigt i provenienser og de lokale vækstforhold samt dyrkningsformål.

Planterod

Roden bør være symmetrisk og have et stort netværk af finrødder.
Det er især vigtigt, at rødderne ikke er snoede rundt om hinanden.
Rødderne må ikke være længere end højst en spadedybde, da de ellers bukker op og deformerer unødigt meget, når plantes sættes i jorden.
Har du købt skovplanter med for lange rødder, kan du nemt hugge dem over med en spade eller lignende, så de får en bedre længde.

Planteudseende

Plantens generelle udseende har også betydning.
Skovplanten skal have en tydelig hovedstamme med en topknop og kraftige faste knopper øverst.
Nåletræer skal have faste saftige og mørkegrønne nåle.

Planteproveniens

Proveniensen er et udtryk for plantens oprindelse også kaldet herkomst.
Proveniens kan afspejle en udvalgt skovbevoksning eller en bestemt frøplantage (FP), hvor der er foretaget forbedringer af frømaterialet gennem bestøvning m.v.
Oprindelsesstedet bestemmer plantens medfødte genetik, vækst og tilpasningsevne til voksested og dyrkningsformål.
Det giver f.eks god mening at vælge proveniens med sent udspring, hvor der er stor risiko for sen forårsfrost.
Tilsvarende er der forskel på, om du planter for at etablere en vildtvenlig bevoksning eller for at producere skovflis eller træ til bebyggelse.
Det rigtige proveniensvalg er vigtigt, fordi det har betydning i hele træets levetid.
Dog er det ikke altid en katastrofe, hvis du vælger en proveniens, der ikke er optimal til formål og forhold. Men det kan være en katastrofe at vælge en proveniens, der er uegnet til de lokale vækstforhold og dyrkningsformål.
Der kan derfor være en risiko forbundet ved køb af billige skovplanter, idet proveniensen muligvis ikke er optimal for din dyrkningslokalitet.
Vi gør altid en dyd ud af at vælge de rette provenienser til vore kunder – en proveniens kan være den rette et sted, men uegnet et andet sted, således bruger vi vores mangeårige erfaring med etablering af beplantninger, til at vælge de rette provenienser til vore kunder.

Rodhals på skovplanter

Plantens rodhalsdiameter måles ved jordoverfladen, omtrent der hvor underbarken skifter fra grøn til hvid. Rodhalsen er en fortykning på planten lige over det sted, hvor røddernes forgrening mødes og bliver til en lodret stamme.
Rodhalsdiameteren er vigtig, fordi den afspejler plantens rodmasse og fortæller en del om plantens vækstkraft. En tyk rodhals betyder større rodnet. Rodhalsen er et af de vigtigste steder på planten, idet det er her plantes stivelse oplagres hen over vinteren. Dette er også årsagen til, at rodhalsen er eftertragtet af gnavere, der finder næring ved at gnave i planternes rodhals.
Rodhalsdiameteren er en indikator på en skovplantes kvalitet. Som udgangspunkt kræver en større en plante en større rodhalsdiameter.
Når du skal bedømme en plantes robusthed, kan størrelsen sammenholdt med diameteren på rodhalsen give et fingerprej, idet rodhalsdiameteren skal stå i forhold til plantes højde.
Den minimale rodhalsdiameter for planter godkendt til skovbruget er 5 mm.
For nåletræer skal rodhalsdiameteren være mindst 5 mm for plantehøjder op til 20 cm. Derefter skal rodhalsdiameteren øges med mindst 1 mm hver gang plantens højde forøges med 10 cm.
Samme princip gælder for løvtræ. Rodhalsdiamteren skal være mindst 5 mm og fra en plantehøjde på 40 cm skal rodhalsdiameteren øges med 1 mm for hver 10 cm plantens højde øges.
Danske Planteskoler har lavet nedenstående tommelfingerregl om plantehøjde kontra rodhalsdiameter:

Navngivning af skovplanter

Skovplanter navngives med slægtsnavn, artsnavn, underart og proveniens/frøkilde samt alder og størrelse.
Brug af andre betegnelser forekommer også. F.eks. sortsnavn, varietet og hybrid. Nogle af betegnelserne gennemgås herunder.

Plantealder

Alderen på skovplanter betegner udover alder også formeringsmetode og omplantninger. Derfor fortæller alderen en del om plantematerialets beskaffenhed.
En af de mest anvendte og solgte plantestørrelser er 2/1 plante.
Det betyder, at planten er en 3-årig frøplante, som har stået 2 år i frøbed og 1 år i priklebed.
Til sammenligning er en 0/2 plante en 2-årig vegetativt formeret plante, som kun har stået i plantebed. Der findes mange forskellige underkombinationer til dette.

Plantestørrelse

Når du handler planter, kan du også aflæse plantehøjden.
Vær opmærksom på, at plantehøjden i forhold til alder er forskellig mellem arter.
F.eks vil en 2/1 douglasgran ofte være nogenlunde samme højde som en 1/1 rødel.
Både små og store planter har deres fordele.

Små skovplanter

Små skovplanter er billigere i indkøb og nemmere at håndtere under plantningen.
Dette gælder især ved maskinelplantning med markplantemaskine og skovplantemaskine.
Små skovplanter har et mindre rodnet, som gør dem lettere at plante ordentligt, og der vil skabes færre roddeformationer under plantningen.

Store skovplanter

Store planter er hurtigere til at tage kontrol over et areal og få magt over græs og andet ukrudt.
Det er afgørende for omfanget og længden af den nødvendige ukrudtsrenholdelse på arealet.
Større planter har en større bladeoverflade og derved større fordampning. Dette har betydning i perioden umiddelbart efter plantning, hvor rodnettet endnu ikke er ordentligt etableret.
Dog vil store planter hurtigt være bedre til at modstå tørke end små planter. Tilsvarende har store planter større modstandskraft overfor vildtskader forårsaget af bid og fejning.
Store planter kan samlet set være med til at give en mere sikker kulturstart.

Rådgivning ved køb af skovplanter?

Skal vi hjælpe dig med det rigtige plantevalg fra den rigtige planteskole? Bliv ringet op af vores skovfoged, og få en uforpligtende snak om dit planteprojekt.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.