Krav til skovveje og læsseplads ved flis- og skovningsprojekter

Når du skal have laves flis eller tømmer i din skov, er det ofte et større logistisk puslespil, der stiller krav til fremkommeligheden. Selve fældningen eller skovningen, er sjældent et stort problem – bevares, det er en stor maskine der skal i skoven, men maskinføreren er dygtig og dybt professionel, så han kan manøvre maskinen selv på meget lidt plads. Selve skovningsmaskinen, eller fældebunkelæggeren er desuden meget terrængående og udstyret med tre eller fireaksler, så maskinen laver sjældent stort marktryk, og derved skader i skoven.

Udkørsel af tømmer og flis

Udfordringerne opstår oftest først når tømmer eller flis, skal fra skoven og hen til en læsse-/læggeplads, hvorfra det kan hentes med en almindelig lastbil. En udkørselsmaskinen eller en flisfrakører, kan kun køre med en relativt begrænset mængde flis eller tømmer ad gangen, hvorfor den kommer til at køre frem og tilbage, af de samme spor mange gange. Således, kan skovspor og veje let gå hen og blive noget kørt op, hvis disse ikke er befæstede – specielt i fugtigt vejr og i særdelshed, på de tunge, fedtede jorder.

Således, forsøger vi så vidt muligt altid at planlægge efter at vi kommer i skoven, når det er så tørt som muligt – men uanset så kan det ikke undgås at skovveje og spor kan tage skade.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med skovning og flis her.

Krav til læggeplads til tømmer

Fælles for alle skovnings- og flisprojekter er, at der kræves en læsseplads.
Pladsen skal være farbar for en lastbil med hænger, således tømmeret kan blive afhentet og kørt til savværket.
Optimalt set, skal læggepladsen være så tæt på skovningen som mulig. Det skyldes, at transporten fra bevoksningen til læggepladsen med udkørselsmaskinen er meget dyrere end landevejstransport.

Ved flisprojekter skal læggepladsen være så stor, at der er plads til optil seks fliscontainere ad gangen.

Dimensionering af skovveje og krav under afhentning af tømmer

Vi anbefaler, at du afstemmer forhold og krav i hvert tilfælde inden afhentning.

Lastvogne, der afhenter råtræ som korttømmer eller langtømmer i skoven, har ofte en vægt på op til 50 tons. Og sådanne lastvogne har sommetider en totallængde på 25 meter.
Bilfast vej betyder, at effekterne under almindelige vejrforhold skal kunne bære et lastvognstræk på 50 tons, og at der kan afhentes hele træk. Vejen skal kunne benyttes under almindelige vejrforhold og være fremkommelige for lastvognstræk efter kortere og længere nedbørsperioder. Bratte niveauforskelle på vejene bør ikke forekomme.
Anbefalet dimensionering af spor og vejbredder kan du se i tabellen herunder. Overholdelse af de nævnte afstande og friplads kan kræve afkapning af grene fra træer langs skovveje.

Under ekstreme vejrforhold, og hvor snerydning er nødvendigt, kan behovet herfor aftales med aftageren i de enkelte tilfælde. Under ekstreme forhold som stormfald eller kortere tøbrudsperioder vil afhentning efter aftale oftest udskydes.
Der skal være tilstrækkelig frihøjde, for at tømmerbilen kan afhente tømmeret, der er blevet skovet. Og som ved offentlige veje i Danmark, kræves en frihøjde på minimum 4,5 meter.

Vendeplads

Eksempel på vendeplads i skov.

Vendeplads

I de skove, hvor spor og skovveje ikke er gennemgående, kræves der anlægning af en vendeplads.

For at lastvogn har tilstrækkelig vendeplads, skal der være en venderadius på mindst 12 – 13 meter. Eksempel på ideel dimension af en vendeplads kan du se på billedet.

Vendepladsen behøver ikke nødvendigvis at være i umiddelbart nærhed af læggepladsen, således kan tømmer- og flislastbiler godt køre lidt ‘ind i skoven’ for at vende – forudsat vejen er farbar jf. ovenstående.

Vær i den forbindelse med afgangsforhold og regler – f.eks. hvis det kræver færdsel på naboarealer, for at komme til vendepladsen.

 

Kontakt os, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp til dit skovnings- eller flisprojekt

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.