Skoventreprise

Proviido leverer alle typer af entrepriseydelser til skov- og naturprojekter. Vi optimerer vores løsning efter dine ønsker, og hjælper dig med den bedst mulige løsning, hvor vi tager os af alt fra afsætning at tømmer og flis, til udarbejdelse af planteplaner og den efterfølgende gentilplantning. Alle opgaver, løses i samarbejde med vores dygtige underentreprenører, hvilket giver os en fleksibilitet i de løsninger vi kan tilbyde, og samtidigt er vi ikke låst af kapacitetsbegræsninger på eget grej og skal ej heller tænke over, at vi skal holde dyrt grej kørende.

Er der tale om en manuel opgave, såsom træfældning eller håndplantning, vil du kunne opleve at der er os selv, der kommer ud og løser opgaven.

Hvordan løser vi en opgave?

“Et typisk opgaveforløb, vil være at vi tager den indledende dialog med skovejeren, hvor vi i fællesskab afklarer, hvordan opgaven skal udføres. Herefter forestår vi opgaven for ejer, hvor vi koordinerer arbejdet med de involverede entreprenører, forestår igangsætning og tilsyn i alle processer af opgaven. Når opgaven, er udført sender vi en projektopgørelse til ejer.”

Skov- og landskabsingeniør, ejer Proviido Skov & Natur ApS, Martin Viborg

Planlægning og koordinering af entrepriser er en af de klassiske skovfogedopgaver, vi udfører. Skal du eksempelvis have fældet og gentilplantet et stykke skov, så udfører vi gerne opgaven som en totalentreprise, som typisk kunne indebære skovning og udkørsel af tømmer, salg af tømmer, efterfølgende jordbearbejdning, udarbejdelse af planteplan og genplantning af arealet. Mange af vores kunde vil dog gerne selv involveres i processen, f.eks. ved selv at stå for plantningen, hvilket bestemt også er en mulighed.

Se de mange forskellige opgaver vi løser:

}

Mandag – fredag 8.00 – 17.00

+45 70 170 190

info@proviido.dk