Plantevalg

Vidensbase -> Skov/Land -> Plantevalg

Uanset om du planter i et det åbne land eller skoven, så er pantevalget ikke altid lige nemt

Plantevalget i skov, læhegn, vildt- og naturbeplantninger er ikke altid nemt. De mest almindelige og brugte arter af træer og buske tæller mange forskellige arter og kombinationer. Arter af buske og træer som alle har deres fordele og ulemper.

Udover selve artsvalget, har arternes indbyrdes placering i forhold til hinanden betydning for beplantningens udvikling. Nogle buske og træer tåler skygge, andre ikke. Nogle arter kvæles nemt under hurtigtvoksende arter.

Det kræver derfor indsigt i arternes vækst og egenskaber, når både ved skovrejsning og når vildtplantninger, læhegn og naturplantninger skal etableres.

Læs mere om træarterne, sådan du kan træffe det rette plantevalg

Ved at klikke på de respektive arter kan du læse lidt mere om den, vores anbefaling og hvad vi benytter de pågældende arter til.
Er du i tvivl, eller vil du gerne have hjælp til at sammensætte en beplantning, der lever op til de ønsker, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Almindelig hvidtjørn (Crataegus laevigata)

Almindelig hvidtjørn (Crataegus laevigata)

Almindelig benved (Euonymus europaeus)

Bjergfyr
(Pinus mugo)

Brombær
(Rubus plicatus)

Bøg
(Fagus sylvatica)

Californisk gedeblad (Lonicera ledebourii)

Dunet gedeblad
(Lonicera xylosteum)

Engriflet hvidtjørn
(Crataegus monogyna)

Fjeldribs
(Ribes alpinum)

Fuglekirsebær
(Prunus avium)

Hassel
(Corylus avellana)

Havtorn
(Hippophae rhamnoides)

Hindbær
(Rubus idaeus)

Hunderose
(Rosa canina)

(Almindelig) Hyld
(Sambucus nigra)

Hæg
(Prunus padus)

Kvalkved
(Viburnum opulus)

Naur
(Acer campestre)

Pil
(Salix spp.)

Poppel
(Populus spp.)

Rød eg
(Quercus rubra)

Sargentsæble
(Malus sargentii)

Sitkagran
(Picea Sitchensis)

Skovfyr
(Pinus sylvestris)

Skovæble
(Malus sylvestris)

Spidsløn
(Acer platanoides)

Surbær
(Aronia melanocarpa)

Slåen
(Prunus spinosa)

Taks
(Taxus baccata)

Hvad er vigtigt?

Det vigtigste for enhver beplantning, er dit formål med at lave den. Ud fra dette vælges og sammensættes de arter som bedst muligt opfylder dette.

Ved det rette artsvalg er det muligt at tage højde for både fysiske egenskaber, såvel som æstetik og karaktérudtryk i landskabet.

Måske du har et ønske om en smuk og spiselig tilplantning i landskabet. Måske tænker du hvordan hjortevildt eller fuglevildt får de bedste betingelser eller måske du bare gerne vil afskærme din ejendom og skabe læ.

Lokale vækst- og jordbundsforhold bør have indflydelse på hvilke træer og buske der vælges og sættes sammen. Jordbundstype, frost, vind og vildttryk er vigtige faktorer i artsvalget.

Øvrige arter

Hvid kornel (Cornus alba)

En busk der opnår en højde på 2-3 meter. Tåler mange forskellige jordbundsforhold. Kendt for at kunne vokse på meget fugtig jord. Hvid kornel er desuden ganske tålsom overfor vind. Karakteristisk for hvid kornel er de flotte rødlige farver i efteråret og vinterhalvåret som grenene opnår. Grene der ligger langs jorden kan slå rødder og planten kan nemt brede sig under gunstige vækstforhold. Hvid kornel tåler nogen beskygning, men ikke fuld skygge. Selv skygger hvid kornel ret hårdt. Hvid kornel er let at etablere og har ret stor tilvækst allerede fra begyndelsen. Kornel er insektbestøvet.

Rød kornel (Cornus sanguinea)

En busk som bliver 2-3 meter høj. Rød kornel er opkaldt efter de røde farver som barken får når den udsættes for sollys. Især i vinterhalvåret er grenene meget rødlige. Rød kornel er velegnet i læhegn og som underplantning på kalkrige lokaliteter, hvor den vokser allerbedst. Rød kornel er dog også kendt for at sætte mange rodskud og kan sprede sig aggressivt på de kalkholdige jorde. Den tåler beskæring og er også hårdfør mod vind og frost. Blomsterne på rød kornel tiltrækker insekter og frugterne spises af fugle i efteråret.

Kræge (Prunus inititia)

Kræge minder af udseeende meget om slåen, men vokser sig lidt større. Kan danne tætte krat gennem rodskud.

Æblerose (Rosa rubiginosa)

Minder om hunderose. Hyppigt anvendt i læhegn og skovbryn. Vokser til en højde på 2-3 meter. Vokser gerne på tørre skrænter og ikke så slem til at danne mange rodskud, som andre rosearter kan være. Tornene er stride og krumme. Planten kan i strenge vintre fryse tilbage.

Ægte og vild kaprifolie (Lonicera caprifolium / periclymenum)

Robust og hårdfør, naturligt forekommende slyngplanter i lysåbne skove. Karakteristisk ved at grenene snor sig omkring træer og andre buske op til en højde på 4-6 meter. Anvendes sjældent i egentlig plantninger og er uønsket i skovbevoksninger. Stærkt duftende under blomstring.