SKOV

Vi hjælper dig med at lægge din skovopgave i udbud hos udvalgte fagfolk, med maskiner og kompetencer til at løse din opgave.
Start med at vælge opgavetypen, herefter guider vi dig igennem nogle enkle trin, hvor du skal svare på nogle få spørgsmål.

Nåleanalyse
Analyser i juletræer
Jordbearbejdning
Plantevalg i skov
Få tilbud på skovplanter
Boring af plantehuller
Boring af plantehuller
grenknusning
Grenknusning
Stabklipning
Stabklipning af juletræer
Skovopgaver
Diverse skovopgaver
Skovning - tynding og renafdrift
Tilbud på opsætning af skovhegn ved skov og læhegn
Flishugning
Flis
Skovrejsning, hvad er mine tilskudsmuligheder?