Tilskudsmuligheder til skov og natur

I takt med der gennem årene er kommet et øget fokus på klima og miljø, så er opstået en række tilskudsmuligheder, hvor man som jordejer kan få tilskud til at plante skov. Årsag og formål med de respektive tilskudsmuligheder har været varierende gennem tiden, men de senere år har det bl.a. været grundvandsikring, mindskning af udledning af næringsstoffer til vandmiljøet samt klima/CO2-binding der har været de primære formål.
Udover de respektive etableringstilskud, kan du tilmed også ofte beholde din grundbetaling (hektarstøtte) når laver skovrejsning, men det kommer an på den konkrete ordning og selve opbygningen af skoven.
Tilskudsmulighederne er løbende i udvikling og der kommer nye til, reglerne i de eksisterende ændres osv. Men vi har forsøgt at samle et overblik her – kunne tænke dig at høre mere, er du velkommen til at kontakte os, og har du et konkret projekt, hjælper vi dig naturligvis gerne i mål, lige fra projektering, myndighedsarbejde, tilskudsansøgning og etablering:

Tilskud til privat skovrejsning

Tilskudsordningen til privat skovrejsning er en del af det danske CAP-plan 2023-27, der har til formål at udvikle landdistrikterne. Ordningen administreres af Landbrugsstyrelsen (LBST).
Pr. 2024 kan du på optil 37.500 kr/ha i tilskud til etablering af løvskov samt 34 kr/lbm skovhegn og det er nok en af de mest kendte tilskudsmuligheder til skov og natur.

Du kan læse mere om tilskudsordningen til privat skovrejsning her.

Klimaskovfonden

Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet. Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, og drives af et sekretariat. Fonden er etableret med det formål at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning, med henblik på at reducere CO2-udledninger.
Pr. 2023 kan du få optil 65.000 kr/ha i tilskud til etablering af skovrejsning.

Du kan læse mere om Klimaskovfonden her.

Klimatræer

Klimatræer er en ny tilskudsordning formidlet af klimatræ.dk. Ordningen er relativ ukompliceret og med løbende ansøgningsmulighed, hvorfor der er kort sagsbehandlingstid. Tilskuddet fra Klimatræ, er finansieret af virksomheder, der donerer et antal træer til gavn for klimaet. Størrelsen på tilskuddet kan variere fra projekt til projekt, alt efter størrelsen samt den konkrete donor, men tilskuddet ligger typisk i størrelsesordenen 4-10 kr. pr. plantet Klimatræ.

Du kan læse mere om Klimatræ her

Nyskovfonden

Nyskovfonden er en fond ejet af Nykredit, hvis formål er at yde økonomisk støtte til skovrejsningsprojekter, som skal fremme CO₂-optaget fra atmosfæren. Nyskovfonden vil give lodsejere mulighed for at få betalt skovrejsning, på betingelse af at skoven får status som fredskov.

Som sådan er der ikke en fast tilskudssats ved Nyskovfonden. Bliver dit projekt godkendte af fonden, giver de dig etableringen af skoven, dvs. planter, plantning og tre års renhold som en gave – men som betingelse skal du selv betale jordbearbejdning og hegning af skoven.

Læs mere om Nyskovfonden her.

Plant for vildtet

Plant for vildtet er som sådan ikke et tilskud til skovrejsning, men en tilskudsmulighed, hvor du som privat lodsejer kan søge om et antal planter til udplantning på din ejendom. Ordningen kan også kombineres med tilskud til GLM8-arealer eller tilskuddet til søer og vandhuller.

Læs mere om Plant for vildtet her.

GLM8-arealer

Dette er som sådan ikke en tilskudsordning, idet der ikke er nogen former for etableringstilskud under GLM8-reglerne – men der dog en mulighed for at får hektarstøtte til visse småbiotoper, søer, vandhuller mv. Evt. kan småbiotoperne etableres med vildtplanter eller tilskuddet til vandhuller.

Læs mere om hektarstøtte til GLM8-arealer her.

Søer og vandhuller

Igen er dette ikke et tilskud til skovrejsning, men vi ser ofte i forbindelse med skovrejsningsprojekter at der et areal, hvor det f.eks. er så fugtigt at det giver mening at etablere et vandhul, fremfor at plante skov, så giver det mening af nævne tilskuddet til søer og vandhuller her.
Pr. 2023 var tilskuddet på 17.000 kr. pr. vandhul eller sø. Dertil kan der være mulighed for at inddrage vandhullet som et af dine GLM8-arealer og derved opnå hektarstøtte til arealet.

Læs mere om tilskud til søer og vandhuller her.

Øvrige

Ud over ovenstående, så kan der også være andre puljer der kan søges – bl.a. har vi ofte henvendelser fra virksomheder, der ønsker at finansisere skovrejsning i deres lokalområder. Regler og vilkår for dette, er noget der fastlægges fra gang til gang. Kontakt os, hvis du er en virksomhed der ønsker at etablere skov eller for at høre om vi har nogle konkrete projekter på trapperne i dit nærområde.

Vil du høre mere om tilskudsmuligheder – så tage endelige fat i os!

Proviido Skov & Natur – vi realiserer skovdrømme!

Når du bruger Proviido, har du fagfolk i ryggen. Vi har over 35 års erfaring med skov og skovrejsning og hjulpet skovejere i hele landet.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.