Sparring og rådgivning

Skovplan, tynding og pleje af skov

Opgave: Lav en plejeplan for en nyerhvervet skov
Tidspunkt: 2022
Kunde: Finn og Anette Madsen
Ansvarlig skovfoged: Peter Wortmann og Martin Viborg

Anette og Finn havde netop købt en skovejendom, som desværre bar præg af at gennem en årrække ikke rigtigt have været passet. De nye ejere tog derfor fat i os, for at få sparring og rådgivning til, hvad der skulle gøres – og ikke mindst hvornår og i hvilken rækkefølge.

Hør Finn fortælle, hvorfor han tog fat i os og hvilke opgaver vi har hjulpet med

Skovplan

Vi startede derfor med at lave et skovkort og en bevoksningsliste, hvorefter vi let kunne lave en overskuelig plan for, hvad der skulle gøres og hvornår. I samarbejde med Finn og Anette, lavede vi derefter en plan for hvad de selv kunne gå i gang med, samt hvad vi skulle hjælpe med. Finn og Anette og deres dygtige folk gik derfor i gang med at tynde ud i de unge løvkulturer, der var ved at gro til i brik mv. (uha, der var meget…).

Skovning

Med et klart overblik over, hvad Finn og Anette selv kunne gøre i skoven, aftale vi at Proviido skulle stå for at sanere og rydde op i de gamle nåletræsbevoksninger, hvor der var et tyndingsefterslæb. Skovningsmaskine kom derfor forbi, hvor vi lavdede et godt parti tømmer og en fin portion flis. Overskuddet fra flis og tømmer, har vi så kunne geninvestere i at få knust spor og gjort skoven mere fremkommelig.
For os i Proviido er rækkefølgen, først sparring og rådgivning, siden entreprise vigtig! Vi starter altid vores opgaver med at yde sparring og rådgivning, også selvom en kunde kontakter os med ønske om en specifik opgave f.eks. skovning af et konkret areal – for hvad nu, hvis vi reelt ikke mener arealet trænger til at blive skovet? Derfor, starter vi altid med rådgivning, også hvis det betyder at vi må tale en kunde fra en opgave, som han egentligt ville have bestilt os til at løse. Ansvaret som rådgiver kommer forud for alt andet, sådan er det!

Overblik og velplejet skov

Det er en fornøjelse at se, hvordan skoven allerede ser ud nu og dejligt at se en ejendom, hvor nogen måske ville have fundet det lettest at fælde alt det gamle og starte forfra, men hvor vi i stedet har “pyntet af” og sikret at der stadig står masser af værdi i de gamle bevoksninger, imens de unge bevoksninger nu har fået væsentligt bedre vækstforhold og mulighed for at blive til gode løvtræsbevoksninger og ikke bare buske og krat.